Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
57. الحديد
Chương 57. Al-Hadid (Sắt)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
57:1

Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều tôn vinh Allah bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
57:2

Ngài nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài làm cho sống và gây cho chết. Và Ngài có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi vật.
57:3

Ngài là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng; Đấng Biểu Hiện và là Đấng Ẩn Tàng ; và Ngài là Đấng Toàn Tri.
57:4

Ngài là Đấng đă tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày rồi ngự lên Thiên Ngai. Ngài Biết rơ vật ǵ chui xuống đất và vật ǵ từ dưới đất ngoi lên và vật ǵ từ trên trời rơi xuống và vật ǵ thăng lên trời. Và Ngài ở cùng với các người bất cứ nơi nào các người hiện diện . Và Allah thấy rơ điều các người làm.
57:5

Ngài nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Và mọi việc đều được tŕnh lên Ngài (quyết định).
57:6

Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban đêm . Và Ngài biết điều nằm trong ḷng ngực.
57:7

Hăy tin tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài. Và hăy chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) tài sản mà Ngài đă ban cho các người thừa hưởng. Bởi thế, những ai trong các người tin tưởng và chi dùng (theo con đường của Allah) th́ sẽ nhận một phần thưởng rất lớn.
57:8

Và tại sao các người không tin tưởng nơi Allah trong lúc Thiên Sứ đă kêu gọi các người hăy tin tưởng nơi Rabb (Allah) của các người; và chắc chắn Ngài (Allah) đă nhận lời giao ước của các người, nếu các người là những người thực sự có đức tin.
57:9

Ngài là Đấng đă ban cho Người bề-tôi (Muhammad) của Ngài các Lời mặc khải rơ rệt hầu Ngài có thể đưa các người từ tăm tối ra ánh sáng. Quả thật, Allah Đại lượng và Khoan dung các người.
57:10

Và tại sao các người không chi dùng cho Chính đạo của Allah trong lúc quyền thừa kế các tầng trời và trái đất thuộc về Allah? Không ngang bằng nhau giữa các người, ai là người đă chi dùng (tài sản của ḿnh) và chiến đấu (cho Chính đạo của Allah) trước khi xẩy ra cuộc đại thắng (vào Makkah). Những người này trội hơn những người chi dùng và chiến đấu sau này về cấp bậc. Tuy nhiên, Allah hứa ban phần thưởng tốt cho tất cả. Và Ngài Hằng am tường những điều các người làm.
57:11

Ai là người cho Allah mượn một phần mượn tốt th́ Ngài sẽ gia tăng nó nhiều cho y. Và y sẽ được trọng thưởng dồi-dào.
57:12

Vào Ngày mà Ngươi sẽ thấy những người có đức tin, nam và nữ: Ánh sáng của họ sẽ chạy trước mặt và bên phải của họ. “Ngày nay quí vị được tin vui: Những Ngôi vườn bên dưới có các ḍng sông chảy để vào ở trong đó đời đời. Đó là một thắng lợi vĩ đại.”
57:13

(Cũng là) ngày mà những kẻ đạo đức giả, nam và nữ, sẽ nói với những người có đức tin: “Hăy đợi chúng tôi với! Hăy cho chúng tôi mượn một chút ánh sáng của quí vị.” Sẽ có lời đáp lại: “Hăy trở lui về phía sau mà t́m ánh sáng đâu đó!” Thế rồi một bức tường cao có cửa sẽ được dựng lên để phân cách đôi bên; phía bên trong nó sẽ là sự Khoan dung (của Allah) và phía bên ngoài nó sẽ là phương hướng của sự trừng phạt (Hỏa ngục).”
57:14

Chúng sẽ gọi họ: “Há chúng tôi đă không nhập đoàn với quí vị?” Họ đáp: “Vâng, nhưng các anh đă tự để cho ḿnh bị cám dỗ, các anh chờ đợi; các anh nghi ngờ; và những ước muốn (hăo huyền) của các anh đă đánh lừa các anh cho đến khi Mệnh Lệnh của Allah thể hiện. Và tên đại bịp (Shaytan) đă lừa gạt các anh về Allah.”
57:15

“Cho nên ngày nay, việc xin chuộc mạng từ các anh và từ những kẻ không có niềm tin sẽ không được (Allah) chấp nhận. Chỗ ở của các anh sẽ là Lửa: nó là bạn của các anh và là mức đến cuối cùng rất xấu xa.”
57:16

Há chưa phải là lúc để cho những ai có niềm tin (ư thức) rằng tấm ḷng của họ nên khiêm tốn trước Lời Nhắc nhở của Allah và trước các điều của Chân Lư đă được ban xuống và đừng bao giờ giống như những kẻ đă được ban cấp Kinh sách trước đây, do bởi thời gian đă kéo dài cho nên tấm ḷng của họ chai cứng. Và đa số bọn họ là những kẻ hư đốn, bướng bỉnh.
57:17

Nên biết rằng Allah làm cho đất sống lại sau khi nó đă chết khô. Chắc chắn Ngài tŕnh bày rơ các bằng chứng cho các người để may ra các người am hiểu.
57:18

Quả thật, những người bố thí, nam và nữ, và cho Allah mượn một phần mượn tốt th́ nó sẽ được gia tăng nhiều cho họ, và họ sẽ được một phần thưởng rộng răi.
57:19

Và những ai tin tưởng nơi Allah và các Thiên sứ của Ngài th́ đều là những người chân thật và là các chứng nhân của sự Thật dưới cái nh́n của Rabb của họ. Họ sẽ được phần thưởng và ánh sáng của họ. Ngược lại, những ai không có niềm tin và bài bác các Dấu hiệu của TA (Allah) th́ sẽ là cư dân của Hỏa ngục.
57:20

Nên biết rằng cuộc sống trần tục này chỉ là tṛ chơi, thú tiêu khiển, một sự tô điểm và khoe khoang tâng bốc lẫn nhau và tranh đua làm giầu và sinh con đẻ cái. H́nh ảnh của nó giống như hoa mầu (đâm trổ xanh tươi) sau cơn mưa, làm mát dạ người trồng; rồi nó bắt đầu tàn tạ, ngươi thấy nó úa vàng rồi khô héo và vỡ vụn. Nhưng ở Đời sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng khiếp cũng như sự Tha thứ và sự Hài ḷng của Allah . Và đời sống trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ dối lừa.
57:21

Hăy thi đua chạy đến xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người tha thứ và Thiên đàng mà khoảng rộng bằng khoảng rộng của trời và đất gộp lại, được chuẩn bị sẵn cho những ai tin tưởng nơi Allah và các Thiên sứ của Ngài. Đó là Thiên lộc mà Allah sẽ ban cho người nào Ngài muốn bởi v́ Allah là Chủ Nhân của Thiên lộc vĩ đại.
57:22

Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào bản thân của các người mà lại không được ghi chép trong Quyển Sổ (Định Mệnh) trước khi TA (Allah) thể hiện nó. Quả thật, việc đó rất dễ đối với Allah.
57:23

Hầu các người chớ buồn về vật ǵ đă mất và chớ mừng cuống quưt về vật ǵ mà Ngài đăợ ban cho các người. Và Allah không yêu thương bất kỳ người khoác lác khoe khoang nào:
57:24

Những ai keo kiệt và xúi giục người khác keo kiệt. Và kẻ nào quay lưng th́ quả thật Allah Rất mực Giầu có (Tự Đầy đủ) và Rất đáng Ca tụng.
57:25

Chắc chắn TA (Allah) đă cử các Thiên sứ của TA đến với những bằng chứng rơ rệt và đă ban xuống cùng với Họ Kinh sách và bàn Cân (Công lư) để nhân loại dựa theo đó mà duy tŕ nền công lư; và TA đă ban chất Sắt xuống chứa đựng một sức mạnh dữ dội và nhiều nguồn lợi khác cho nhân loại; và hầu Allah biết ai là người sẽ ủng hộ (Chính nghĩa của) Ngài và Thiên sứ của Ngài trong vô h́nh. Quả thật, Allah Toàn Lực, Toàn Năng.
57:26

Và chắc chắn TA (Allah) đă cử phái Nuh và Ibrahim đến (làm Thiên sứ) và đă chỉ định hậu duệ của hai người lănh sứ-mạng tiếp thu thiên khải và Kinh sách. Bởi thế, trong họ, có người đi đúng đường, nhưng đa số là những kẻ hư đốn, bướng bỉnh.
57:27

Rồi TA cử phái các Thiên sứ (khác) của TA nối gót chân Họ. Và TA đă cử phái 'Isa, con trai của Maryam, tiếp theo và ban cho Người (Kinh) Injil và TA đă đặt trong ḷng của những ai tuân theo Người ('Isa) ḷng xót-thương và sự khoan-dung, nhưng chế độ tu viện là tự họ bày ra chứ TA đă không qui định cho họ bao giờ, ngoại trừ việc t́m cách làm hài ḷng Allah; nhưng họ không chăm lo điều mà lẽ ra họ phải chăm lo. Tuy nhiên, TA vẫn ban cho những ai có đức tin trong họ phần thưởng của họ. Nhưng đa số bọn họ là những kẻ bướng bỉnh.
57:28

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy sợ Allah và tin tưởng nơi Thiên sứ của Ngài. Ngài (Allah) sẽ lấy ḷng Khoan dung của Ngài mà ban cho các người gấp đôi (phần thưởng). Ngài sẽ ban cho các người ánh sáng nhờ đó các người sẽ bước đi đúng đường và sẽ tha thứ cho các người bởi v́ Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
57:29

Hầu những Người dân Kinh sách biết rằng họ không quyết định được điều ǵ về thiên ân của Allah. Và rằng Thiên ân hoàn toàn nằm trong Tay của Allah. Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn bởi v́ Allah là Chủ Nhân của Thiên ân vĩ đại.
Hađith
 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -