Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
41. فصلت
Chương 41. Fussilat (Việc giải thích chi tiết)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
41:1

Ha. Mim.
41:2

Việc ban (Qur’an) xuống là do Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung.
41:3

Một Kinh sách với các câu được giả thích chi tiết; một Qur'an bằng tiếng Ả-rập dành cho những người hiểu biết;
41:4

Gồm Tin mừng và Lời Cảnh cáo; nhưng đa số bọn họ quay bỏ đi, cho nên họ không nghe.
41:5

Họ bảo: “Quả tim của bọn ta được bọc kín khỏi những điều mà Ngươi mời mọc bọn ta, tai của bọn ta điếc; và giữa bọn ta và Ngươi có một bức màn ngăn cách. Bởi thế, Ngươi hăy hành động; và quả thật, bọn ta cũng hành động
41:6

Hăy bảo: “Ta là một người phàm như các người, nhưng ta được mặc khải cho biết Thượng Đế của các người chỉ là Một Thượng Đế. Do đó, hăy theo con-đường ngay-chính hướng dẫn đến Ngài và cầu xin Ngài tha-thứ; và khốn khổ cho những người tôn thờ đa-thần:
41:7

Những ai không đóng Zakaah và không tin có Đời sau.
41:8

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, th́ sẽ được ban thưởng không dứt.
41:9

Hăy bảo: “Phải chăng các người phủ nhận Đấng đă tạo hóa trái đất trong hai Ngày? và các người dựng những đối thủ ngang hàng với Ngài? Đấy là Đấng Chủ Tể của vũ trụ.
41:10

Và Ngài đă đặt trên đó những quả núi vững chắc cao hơn mặt đất mà Ngài đă ban phúc; và tính toán lương thực (cho dân cư) của nó trong bốn Ngày, đồng đều cho những người yêu cầu.
41:11

Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Rồi Ngài phán cho nó và trái đất: “Hai ngươi hăy quyện với nhau, thuận hay không thuận?” Cả hai cùng thưa: “Chúng tôi thuận đến với nhau.”
41:12

Rồi Ngài hạ lệnh cho chúng kết thành bẩy tầng trời trong hai Ngày và Ngài mặc khải cho mỗi tầng trời công việc của nó. Và TA đă trang hoàng tầng trời thấp nhất với những ngọn đèn (tinh tú) và canh giữ nó. Đó là sự sắp đặt của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri.
41:13

Nhưng nếu họ quay bỏ đi th́ hăy bảo: “Ta cảnh cáo các người về lưỡi tầm sét giống lưỡi tầm sét đă đánh người dân 'Ad và Thamud.
41:14

Khi các Thiên sứ đă đến gặp chúng từ phía trước và phía sau, (bảo:) “Hăy thờ phụng chỉ riêng Allah” th́ chúng đáp: “Nếu Rabb chúng tôi muốn th́ Ngài sẽ cử thiên thần xuống. Chúng tôi không tin nơi điều mà quí vị được cử mang đến.”
41:15

Về 'Ad, chúng cư xử ngạo mạn trên trái đất không có lư do chính đáng. Chúng bảo: “Ai mạnh hơn bọn ta về sức mạnh?” Há chúng không nhận thấy rằng Allah, Đấng đă tạo hóa chúng, mạnh hơn chúng về sức lực? Và chúng thường phủ nhận các Dấu hiệu của TA.
41:16

Bởi thế, TA đă gởi một trận cuồng-phong giá buốt đến trừng phạt chúng suốt những Ngày bất-hạnh hầu TA cho chúng nếm sự trừng phạt nhục nhă ở đời này; nhưng sự trừng phạt ở Đời Sau c̣n nhục nhă hơn; và chúng sẽ không được ai giúp đỡ.
41:17

Và về Thamud, TA đă hướng dẫn chúng nhưng chúng thích sự mù quáng hơn Chỉ đạo. Bởi thế, lưỡi tầm sét của sự trừng phạt nhục nhă đă đánh chết chúng v́ những điều mà chúng đă thu hoạch.
41:18

Và TA đă giải cứu những ai có đức tin và sợ Allah.
41:19

Và vào Ngày mà những kẻ thù của Allah sẽ bị tập trung lùa vào Lửa; do đó, chúng sẽ bị lùa đi theo hàng;
41:20

Cho đến khi chúng đến đó th́ đôi tai, cặp mắt và các làn da của chúng sẽ làm chứng chống lại chúng về những điều mà chúng đă từng làm.
41:21

Và chúng sẽ bảo các lớp da của chúng: “Tại sao tụi bây làm chứng chống lại bọn ta?” (Các lớp da sẽ) đáp: “Allah bảo chúng tôi nói giống như Ngài bảo mọi vật đều nói; và Ngài đă tạo hoá quí vị lần đầu tiên và quí vị sẽ được đưa trở về với Ngài.
41:22

“Quí vị không chịu t́m cách che giấu ḿnh để khỏi bị đôi tai, cặp mắt và các làn da có thể làm chứng chống lại quí vị; nhưng quí vị nghĩ rằng Allah không mấy biết về những điều mà quí vị đă làm.
41:23

“Và ư nghĩ đó của quí vị về Rabb của quí vị đă tiêu diệt quí vị; bởi thế, vào ngày đó, quí vị sẽ là những kẻ hoàn toàn mất mát.”
41:24

Nhưng nếu chúng có chịu đựng th́ Lửa vẫn là chỗ ở của chúng. Và nếu có cầu xin tha thứ, th́ lời cầu xin của chúng sẽ không được chấp nhận.
41:25

Và TA đă chỉ định cho chúng những người bạn đường tương đắc (shaytan) có nhiệm vụ tô điểm cho chúng những điều đằng trước và đằng sau chúng . Và Lời (xử) phạt bọn chúng đều xác minh đúng sự thật nơi các cộng đồng của loài Jinn và loài người đă qua đời trước chúng. Quả thật, chúng là những kẻ mất mát.
41:26

Và những kẻ không tin tưởng bảo: “Chớ nghe Qur'an này và gây náo động ồn ào để may ra các người nắm ưu thế.”
41:27

Nhưng chắc chắn, TA sẽ cho những kẻ không tin nếm mùi trừng phạt khắc nghiệt; và TA sẽ trừng phạt chúng vô cùng tàn tệ về những điều mà chúng đă làm.
41:28

Đấy quả báo dành cho những kẻ thù của Allah là Lửa, trong đó chúng sẽ có một mái nhà vĩnh viễn: một quả báo về tội chúng đă phủ nhận các lời mặc khải của TA.
41:29

Và những kẻ không có đức tin sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài vạch mặt những tên Jinn và lũ người đă hướng dẫn chúng tôi đi lạc để chúng tôi chà đạp hai đứa chúng dưới bàn chân của chúng tôi khiến chúng thành những tên ti tiện nhất.”
41:30

Quả thật, những ai nói: “Rabb chúng tôi là Allah.” rồi đứng vững như bàn thạch, th́ các Thiên thần sẽ xuống động viên họ, bảo: “Chớ lo sợ cũng chớ buồn phiền mà hăy vui lên với tin mừng về Thiên đàng mà quí vị đă được hứa!
41:31

“Chúng tôi là những người bảo vệ quí vị ở đời này và Đời sau. Và nơi đó, quí vị sẽ được bất cứ món ǵ mà bản thân quí vị muốn và quí vị sẽ được ban cấp bất cứ món ǵ mà quí vị yêu cầu.
41:32

“Một sự khoan đăi của Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Rất mực Khoan dung.”
41:33

Và về lời nói, c̣n ai lịch sự hơn người gọi mời đến với Allah và làm việc thiện và bảo: “Tôi đây là một người Muslim.”
41:34

Và điều thiện và điều ác không ngang bằng nhau. Hăy dùng điều thiện mà đẩy lùi điều ác. Rồi kẻ ôm ḷng hận thù Ngươi sẽ trở thành một người bạn thân t́nh của Ngươi.
41:35

Và không ai được phú cho cái đó (ḷng tốt) ngoại trừ những người thật sự kiên nhẫn và không ai được phú cho cái đó ngoại trừ người có phần số lớn .
41:36

Và nếu có một lời xúi giục từ Shaytan xúi giục Ngươi (làm khác) th́ hăy cầu xin Allah che chở bởi v́ quả thật Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết.
41:37

Và ban đêm và ban ngày, và mặt trời và mặt trăng là những Dấu hiệu của Ngài (Allah). Chớ lạy mặt trời và mặt trăng mà hăy phủ phục trước Allah, Đấng đă tạo hoá chúng nếu các người chỉ tôn thờ riêng Ngài.
41:38

Nhưng nếu chúng ngạo mạn th́ những ai ở cùng với Rabb của Ngươi đều tán dương Ngài cả đêm lẫn ngày và không bao giờ mỏi mệt.
41:39

Và trong các Dấu hiệu của Ngài là đất đai hạ ḿnh khiêm tốn (khô nứt). Nhưng khi TA tưới nước mưa lên nó, nó cựa ḿnh và phồng to ra. Quả thật, Đấng làm cho nó sống lại chắc chắn sẽ làm sống người chết. Quả thật, Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật.
41:40

Quả thật, những ai phá hỏng các Lời mặc khải của TA th́ sẽ không trốn khỏi TA đặng. Thế kẻ bị ném vào Lửa tốt hơn hay là người bước ra an-toàn vào Ngày Phục sinh? Hăy làm theo những điều mà các người muốn bởi v́ chắc chắn Ngài Hằng thấy những điều các người làm.
41:41

Quả thật, những ai phủ nhận Lời Nhắc nhở (Qur'an) khi Nó đến với họ (th́ sẽ bị trừng phạt). Và quả thật, Nó là một Kinh sách rất đỗi quyền năng.
41:42

Không một điều giả dối nào có thể xâm nhập Nó từ đằng trước hay đằng sau. Bởi v́ Nó do Đấng (Allah) Rất mực Sáng suốt, Rất đáng Ca tụng ban xuống.
41:43

Những điều mà chúng nói cho Ngươi chẳng khác nào điều đă được bêu cho các Thiên sứ trước Ngươi. Quả thật, Rabb của Ngươi là Đấng nắm việc tha-thứ và là Đấng nắm việc trừng-phạt đau đớn.
41:44

Nếu TA làm nó -Qur'an- bằng một thứ tiếng không phải ngôn ngữ Ả-rập th́ chúng sẽ bảo: “Tại sao các câu kinh của nó không được giải thích chi tiết?” Sao! một (Qur’an) bằng ngôn ngữ không phải Ả-rập và một (Thiên sứ) người Ả-rập? Hăy bảo: “Đối với những ai có đức tin th́ Nó là một Chỉ đạo và là một phương thuốc chữa bệnh. Ngược lại, đối với những ai không có đức tin, th́ tai của chúng nặng (điếc) và nó là một sự mù ḷa đối với chúng. Chúng là những kẻ được với gọi từ một chỗ rất xa.
41:45

Và chắc chắn TA đă ban cho Musa Kinh sách nhưng lại có sự tranh căi trong đó. Nếu không v́ một Lời phán từ Rabb của Ngươi đă được phán ra trước đây th́ việc tranh căi giữa bọn chúng đă được giải quyết. Và chúng rất đỗi nghi ngờ về Nó.
41:46

Ai làm điều thiện th́ bản thân y được lợi. C̣n ai làm điều ác th́ bản thân y chịu thiệt tḥi. Bởi v́ quả thật Rabb của Ngươi không bao giờ bất công với các bầy tôi.
41:47

Sự hiểu biết về Giờ (Phán Xử) chỉ được qui riêng cho Ngài. Và không một trái cây nào lú ra khỏi vỏ của nó; và không một người phụ nữ nào mang thai và hạ sanh mà Ngài không biết. Và vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gọi chúng đến hỏi: “Đâu là những kẻ hợp tác của TA?” Chúng sẽ thưa: “Chúng tôi xin bảo đảm với Ngài không có một nhân chứng nào trong chúng tôi.”
41:48

Và những kẻ mà chúng đă từng cầu nguyện trước kia sẽ bỏ rơi chúng đi mất biệt; và chúng nhận thấy ḿnh không có lối thoát nào.
41:49

Con người không cảm thấy mỏi mệt trong việc cầu nguyện điều lành. Nhưng nếu gặp phải điều dữ (hoạn nạn) th́ y đâm buông xuôi, tuyệt vọng.
41:50

Và nếu TA cho y nếm mùi Khoan hồng từ TA sau khi y gặp tai họa th́ chắc chắn y sẽ nói: “Điều này của tôi . Và tôi nghĩ sẽ không có Giờ (Phán xử) nào cả; và nếu tôi được đưa trở về với Rabb của tôi th́ chắc chắn tôi sẽ được vô vàn cái tốt nơi Ngài.” Nhưng chắc chắn TA sẽ cho những kẻ không có đức tin biết về những điều mà chúng đă làm và sẽ bắt chúng nếm sự trừng phạt khắt nghiệt.
41:51

Và khi TA ban ân huệ cho con người, y trở mặt và dang ra xa; nhưng khi gặp hoạn nạn th́ y cầu nguyện rất lâu.
41:52

Hăy bảo: “Các người thấy chăng nếu Nó (Qur'an) thật sự do Allah ban xuống, rồi các người phủ nhận Nó th́ c̣n ai lầm lạc hơn kẻ ở rất xa trong sự ly giáo?”
41:53

TA sẽ sớm cho chúng thấy các Dấu hiệu của TA trong vũ trụ và nơi bản thân chúng; cho đến khi sẽ tỏ rơ cho chúng thấy rằng Nó (Qur'an) là Chân lư. Há không đủ chăng việc Rabb của Ngươi là một nhân chứng cho tất cả mọi việc?
41:54

Ô này! Quả thật chúng c̣n nghi ngờ về việc gặp gỡ Rabb của chúng! Ô này! Quả thật, Ngài bao quát hết tất cả mọi việc.
Hađith
 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -