Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
55. الرحمن
Chương 55. Ar-Rahman (Đấng Rất Mực Độ Lượng)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
55:1

Đấng ar-Rahman (Rất mực Độ lượng)!
55:2

Đă dạy (Kinh) Qur'an.
55:3

Đă tạo hóa con người.
55:4

Đă dạy y ăn nói rành rẽ;
55:5

Mặt trời và mặt trăng (di chuyển) theo một sự tính toán;
55:6

Thảo mộc và cây cối đều phủ phục
55:7

Và bầu trời mà Ngài đă dựng cao và Ngài đă thiết lập bàn Cân.
55:8

Hầu các người không được vuợt quá mức quân b́nh.
55:9

Và hăy cân đúng và chớ cân thiếu;
55:10

Và trái đất mà Ngài đă trải rộng cho gia súc.
55:11

Nơi đó, mọc ra hoa quả và cây chà-là mang vỏ bọc trái.
55:12

Và cây lúa mang cộng lá và cây cỏ mang hương thơm.
55:13

Thế Ân huệ nào của Rabb (Đấng Chủ Tể) của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:14

Ngài đă tạo con người bằng đất sét ngân như loại làm đồ gốm.
55:15

Và Ngài đă tạo con Jinn bằng lửa ngọn không có khói.
55:16

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:17

Ngài là Rabb (Đấng Chủ Tể) của hai phương Đông và Rabb của hai phương Tây .
55:18

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:19

Và Ngài để cho hai biển nước (mặn và ngọt) tự do giao lưu.
55:20

Giữa hai chúng có một tấm chắn (phân ranh) mà chúng không thể vượt qua.
55:21

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:22

Ngọc trai và san hô được ṃ lấy từ hai biển nước.
55:23

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:24

Và tàu bè to như những quả núi trên đại dương là của Ngài.
55:25

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:26

Bất cứ ai (cái ǵ) trên nó (trái đất) đều phải tiêu tan.
55:27

Nhưng Sắc Diện của Rabb của Ngươi, Đấng đầy Quyền uy tối thượng và quang vinh sẽ bất diệt.
55:28

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:29

Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều yêu cầu Ngài. Ngài biểu thị công việc mới hằng ngày.
55:30

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:31

TA sẽ lo (giải quyết) cho các ngươi, hỡi hai loại tạo vật !
55:32

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:33

Này hỡi tập đoàn Jinn và con người! Nếu các ngươi có khả năng vượt qua được phạm vi của các tầng trời và trái đất th́ hăy vượt đi! Nhưng các ngươi có thể vượt qua được chỉ với quyền hạn được ban cấp.
55:34

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:35

Ngọn tên lửa và đồng thau nấu chảy (hay khói) sẽ được gởi đến tấn công hai ngươi. Và hai ngươi sẽ không được ai giúp đỡ.
55:36

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:37

Và khi bầu trời sẽ chẻ đôi và sẽ đỏ rực như da thú.
55:38

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:39

Vào Ngày đó, không một con người hoặc tên Jinn nào sẽ bị chất vấn về tội lỗi của nó .
55:40

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:41

Những kẻ tội lỗi sẽ được nhận diện qua những dấu vết của chúng và sẽ bị túm đầu và bàn chân.
55:42

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:43

Đây là Hỏa ngục mà những kẻ tội lỗi đă từng bài bác.
55:44

Chúng sẽ bước qua lại giữa nó (Lửa) và nước cực sôi.
55:45

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:46

Và ai sợ việc đứng trước mặt Rabb của y th́ sẽ có hai Ngôi vườn:
55:47

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:48

Với những tàn cây tỏa rộng.
55:49

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:50

Trong hai ngôi vườn có hai ḍng suối nước chảy.
55:51

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:52

Trong hai ngôi vườn có từng cặp trái cây, đủ loại.
55:53

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:54

Họ tựa ḿnh nằm nghỉ trên những tấm thảm được thêu trổ xinh đẹp. Và trái cây trong hai ngôi vườn gần tầm tay hái.
55:55

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:56

Trong đó (Thiên đàng) sẽ có các tiên nữ trinh trắng, với cái nh́n thẹn thùa mà chưa một con người hay một tên Jinn nào trước họ đă chạm đến thân thể.
55:57

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:58

Các nàng đẹp như hồng ngọc và ngọc trai.
55:59

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:60

Há phần thưởng dành cho cái tốt không phải là cái tốt?
55:61

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:62

Và ngoài hai ngôi Vườn đó, có hai ngôi Vườn khác;
55:63

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:64

Mầu xanh biếc.
55:65

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:66

Trong hai ngôi vườn có hai ḍng nước mạch phụt lên dồi dào.
55:67

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:68

Trong hai ngôi vườn có trái cây, cây chà là và cây lựu.
55:69

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:70

Trong các Thiên đàng có các (tiên nữ) tươi trẻ và xinh đẹp.
55:71

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:72

Các tiên nữ cấm cung trong các căn lều;
55:73

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:74

Mà trước họ chưa có một con người nào hay một tên Jinn nào chạm đến thân thể.
55:75

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:76

Họ tựa ḿnh nằm nghỉ trên các chiếc gối nệm mầu xanh và những tấm thảm dày xinh đẹp.
55:77

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:78

Phúc thay Đại Danh của Rabb (Đấng Chủ Tể) của Ngươi, Đấng đầy Quyền uy Tối Thượng và Quang Vinh.
Hađith
 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -