Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
14. ابراهيم
Chương 14. Ibrahim (Nabi Ibrahim)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
14:1

Alif. Lam. Ra. (Đây là) một Kinh Sách mà TA (Allah) ban xuống cho Ngươi hầu Ngươi có thể đưa nhân loại bước từ chỗ tăm tối ra chốn ánh sáng với sự chấp thuận của Rabb (Allah) của họ, và dẫn đưa họ đến con đường của Đấng Toàn Năng, Đấng Rất đáng mực Ca-tụng.
14:2

Allah là Đấng mà mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều thuộc về Ngài. Và những kẻ không có niềm tin (nơi Ngài) sẽ rất thống khổ về một sự trừng phạt khủng khiếp:
14:3

Những ai yêu đời sống trần tục này hơn Đời sau và cản trở con đường của Allah và c̣n t́m cách bẻ cong nó. Họ là những kẻ lạc hướng rất xa.
14:4

Và không một Thiên sứ nào đă được TA cử phái đến mà lại không nói thứ tiếng của người dân của y, hầu y tŕnh bày rơ (Thông điệp của Allah) cho họ. Sau đó, Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn, bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Thông thái.
14:5

Và chắc chắn TA đă cử Musa (Môi-se) mang theo những Dấu-lạ của TA đến (bảo Y:) “ Hăy đưa người dân của Ngươi từ tăm tối ra ánh sáng và nhắc nhở họ về những Ngày của Allah. Chắc chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho mỗi người kiên nhẫn và biết ơn.
14:6

Và hăy nhớ khi Musa (Môi-se) bảo người dân của Người: “Hăy nhớ Ân huệ mà Allah đă ban cho các người khi Ngài giải cứu các người thoát khỏi đồng bọn Fir'aun (Phê-rô); chúng hành hạ các người bằng h́nh phạt tai ác, chúng giết con trai của các người và chỉ tha mạng phụ nữ của các người; và trong sự việc đó là một sự thử thách ghê gớm từ Rabb của các người.”
14:7

Và hăy nhớ khi Rabb (Allah) của các người đă công bố: “Nếu các người biết ơn, TA sẽ ban ân thêm cho các người; nhưng nếu các người phụ ơn th́ chắc chắn h́nh phạt của TA (đối với kẻ bội ơn) sẽ rất khủng khiếp.”
14:8

Và Musa (Môi-se) bảo: “Nếu các người phụ ơn, các ngươi và toàn thể nhân loại trên trái đất, th́ chắc chắn Allah Tự Đầy-đủ Ư, Rất Đáng Ca tụng.
14:9

Các người đă nghe câu chuyện của những người trước các người chưa? Người dân của Nuh, của 'Ad và Thamud và những người sau họ? Không ai biết rơ họ hơn Allah. Những Thiên sứ của họ đă mang những bằng chứng rơ rệt đến gặp họ, nhưng họ đưa tay vào miệng, và nói: “Chúng tôi không tin nơi Thông điệp mà quí vị đă được cử mang đến. Và chúng tôi rất đỗi ngờ vực và bất an về điều mà quí vị mời mọc chúng tôi chấp nhận.”
14:10

Những vị Thiên sứ của họ bảo: “Phải chăng các người ngờ vực về Allah, Đấng đă sáng tạo các tầng trời và trái đất? Ngài kêu gọi các người (tin tưởng) để Ngài có thể tha thứ tội lỗi của các người cho các người và gia hạn cho các người sống đến một thời hạn ấn định.” Họ đáp: “Quí vị chỉ là những người phàm như chúng tôi. Quí vị có ư định làm cho chúng tôi từ bỏ những vị mà cha mẹ của chúng tôi đă từng tôn thờ. Thế hăy trưng cho chúng tôi thấy một vài bằng chứng rơ-rệt?”
14:11

Những vị Thiên sứ của họ bảo: “Quả thật, chúng tôi chỉ là những người phàm như các ông, nhưng Allah ban ân huệ cho người nào Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Và chúng tôi chỉ có thể trưng bày cho các ông một dấu-lạ khi nào Allah chấp thuận. Và những người có đức tin nên phó thác cho Allah.
14:12

“Và tại sao chúng tôi lại không tin cậy mà phó thác cho Allah bởi v́ chắc chắn Ngài đă chỉ vẽ cho chúng tôi đường lối của chúng tôi và chắc chắn chúng tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng sự hành hạ mà các ông đă đối xử với chúng tôi. Và những người tin cậy Allah nên phó thác cho Ngài.”
14:13

Và những kẻ vô niềm tin nói với những Thiên sứ của họ: “Chắc chắn chúng tôi sẽ phải đuổi quí vị ra khỏi xứ hoặc quí vị phải trở lại với tín ngưỡng của chúng tôi.” Bởi thế, Rabb của Họ đă mặc khải cho Họ: “Chắc chắn TA (Allah) sẽ tiêu diệt những kẻ làm điều sai quấy.
14:14

“Và chắc chắn TA sẽ định cư các người trên trái đất sau chúng. Đó là phần dành cho ai là người sợ việc đứng trước mặt TA và sợ lời hăm dọa của TA.”
14:15

Và chúng cầu xin cho được thành công nhưng mỗi tên bạo ngược đều bị xét xử thất bại.
14:16

Trước mặt y sẽ là Hỏa Ngục; và y sẽ bị bắt uống một loại nước sôi hôi thúi;
14:17

Y sẽ uống nó từng ngụm nhưng khó nuốt xuống cổ họng. Và cái chết bao vây y tứ phía, nhưng y sẽ không chết ngay. Và trước mặt y sẽ là một sự trừng phạt khắc nghiệt.
14:18

Việc làm của những kẻ phủ nhận Đức Rabb (Allah) của họ giống như các đốÔng tro tàn bị gió thổi bay tứ tán vào một ngày băo tố; họ sẽ không thể định đoạt được ǵ về những vật mà họ đă thu hoạch. Đó là một sự lạc hướng xa tít.
14:19

Há Ngươi không nhận thấy v́ Chân-lư mà Allah đă tạo hóa các tầng trời và trái đất? Nếu muốn, Ngài sẽ tiêu diệt các người và đưa các tạo vật mới đến thay thế các người.
14:20

Và đối với Allah, việc làm đó chẳng có ǵ khó cả.
14:21

Và tất cả sẽ đến tŕnh diện Allah. Rồi những người cô thế sẽ nói với những vị lănh tụ ngạo mạn như sau: “Quả thật, chúng tôi là đệ tử của quí ngài; há quí ngài có thể giúp đỡ chúng tôi thoát khỏi sự trừng phạt của Allah được tí nào chăng?” Chúng sẽ đáp: “Giá Allah đă hướng dẫn chúng tôi th́ chúng tôi đă hướng dẫn quí ông rồi. Giờ đây, dẫu chúng ta có than van kêu gào hay ráng chịu đi nữa th́ điều đó cũng thế thôi. Bởi v́ chúng ta không c̣n lối thoát nào khác.”
14:22

Và khi công việc (xét xử) đă được quyết định, Shaytan sẽ nói: “Quả thật, Allah đă giữ đúng Lời hứa với các người và ta cũng đă hứa nhưng thất hứa với các người. Và ta chẳng có quyền ǵ đối với các người ngoài việc kêu gọi các người; và các người đă nghe theo ta. Bởi thế, chớ nên trách ta mà hăy tự trách ḿnh. Giờ đây ta chẳng cứu được các người và các người cũng chẳng cứu được ta. Quả thật, ta phủ nhận việc các người đă cho ta là một kẻ hợp tác của Allah trước đây. Quả thật, những kẻ sai phạm sẽ bị trừng phạt đau đớn.”
14:23

C̣n những ai có đức tin và làm việc thiện th́ sẽ được đưa vào các Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các ḍng sông chảy để ở trong đó đời đời theo sự chấp thuận của Rabb của họ. Lời chào đón họ trong đó sẽ là 'Salaam' (Bằng an!).
14:24

Há Ngươi đă không thấy việc Allah đưa ra h́nh ảnh về một Lời nói tốt ? Nó như một loại cây tốt. Rễ của nó mọc vững chắc và cành của nó vươn cao lên trời,
14:25

Nó cho ra trái vào bất cứ lúc nào theo Phép của Rabb của nó. Allah đưa ra thí dụ so sánh cho nhân loại để may ra họ ghi nhớ.
14:26

C̣n h́nh ảnh về một Lời nói xấu th́ như một loại cây xấu; rễ của nó nhô lên khỏi mặt đất và không đứng vững.
14:27

Allah với Lời nói vững chắc của Ngài sẽ củng cố vững chắc những ai có đức tin nơi trần thế này và ở Đời sau. Và Allah sẽ đánh lạc hướng những kẻ làm điều sai quấy bởi v́ Allah làm bất cứ điều ǵ Ngài muốn.
14:28

Há Ngươi không thấy những kẻ đă trao đổi Ân huệ của Allah lấy sự vô tin tưởng và đưa người dân của chúng đi vào Ngôi nhà hủy diệt?
14:29

Hỏa Ngục, mà chúng sẽ bị nướng trong đó, một nơi ở rất xấu.
14:30

Và chúng dựng những đối thủ ngang hàng với Allah hầu đánh lạc hướng con đường của Ngài. Hăy bảo: “Hăy hưởng thụ đi. Rồi chắc chắn trạm đến cuối cùng của các người sẽ là Lửa.”
14:31

Hăy bảo các bầy-tôi của TA, những ai có đức tin, rằng họ phải chu đáo dâng lễ Salaah và chi dùng kín đáo hay công khai (để làm việc thiện) phần bổng lộc mà TA đă ban cấp cho họ trước khi xảy ra Ngày sẽ không có sự đổi chác cũng sẽ không có t́nh bạn hữu nào trong đó.
14:32

Allah là Đấng đă tạo hóa các tầng trời và trái đất và ban nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng làm mọc ra cây trái cung cấp thực phẩm cho các người; và Ngài đă chế ngự tàu bè cho các người để các người có thể giương buồm vượt trùng dương theo mệnh lệnh của Ngài; và Ngài cũng đă chế ngự sông ng̣i cho các người.
14:33

Và Ngài đă chế ngự mặt trời và mặt trăng, cả hai di chuyển; và Ngài đă chế ngự ban ngày và ban đêm cho các người;
14:34

Và Ngài đă ban cho các người tất cả những ǵ mà các người yêu cầu. Và nếu các người đếm các Ân huệ của Allah th́ các người sẽ không thể đếm xiết. Chắc chắn con người là một kẻ làm điều sai quấy, bội ơn.
14:35

Và hăy nhớ khi Ibrahim thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài làm cho thành phố (Makkah) này thanh b́nh và yên ổn và giữ bề tôi và con cháu của bề tôi lánh xa việc tôn thờ các tượng thần;
14:36

“Lạy Rabb của bề tôi! Chắc chắn chúng (những tượng thần) đă đưa nhiều người đi lạc. Bởi thế, ai tuân theo bề tôi th́ sẽ là người của bề tôi và ai bất tuân th́ Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
14:37

“Lạy Rabb chúng tôi! Bề tôi đă định cư con cháu của bề tôi nơi thung lũng (Makkah) không có đất trồng trọt, gần Ngôi Đền thiêng của Ngài (Ka’ba) hầu chúng có thể, thưa Rabb chúng tôi, dâng lễ Salaah. Bởi thế, xin Ngài làm cho tấm ḷng của một số nhân loại đoái thương mà nuôi nấng chúng với hoa quả (của họ) để chúng có thể tạ ân Ngài.
14:38

“Lạy Rabb chúng tôi! Chắc chắn Ngài biết rơ điều chúng tôi giấu giếm và điều chúng tôi bộc lộ. Bởi v́ không một vật ǵ dưới đất và trên trời có thể giấu giếm khỏi Allah đặng.
14:39

“Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đă ban cho bề tôi, dù tuổi đă già, (hai đứa con) Ismaa'il và Ishaaq . Chắc chắn Rabb của bề tôi là Đấng Hằng nghe lời cầu nguyện.
14:40

“Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài làm cho bề tôi thành một người giữ vững lễ Salaah và từ con cháu của bề tôi nữa. Lạy Rabb chúng tôi, xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện của bề tôi.
14:41

“Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và cha mẹ của bề tôi và những người có đức tin vào Ngày mà việc xét xử sẽ được thiết lập.”
14:42

Và chớ nghĩ rằng Allah làm ngơ về các điều mà những kẻ sai quấy đă làm. Ngài chỉ triển hạn cho chúng sống đến Ngày mà cặp mắt của chúngỳ sẽ nh́n trân tráo,
14:43

Kinh hăi chạy đến trước, ngẩng cổ và ngóc đầu nh́n đăm đăm, cặp mắt không quay về nh́n ḿnh, và tấm ḷng trống trải.
14:44

Do đó, hăy báo cho nhân loại biết trước về một Ngày mà họ sẽ chịu sự trừng phạt. Lúc đó, những kẻ làm điều sai quấy sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tạm hoăn cho chúng tôi đến một thời kỳ gần kề, chúng tôi sẽ đáp ứng lời gọi của Ngài và sẽ tuân theo các Thiên sứ ” “Sao! Há các người đă từng thề thốt trước đây rằng các người sẽ không bao giờ suy tàn?
14:45

“Và các người đă tá túc trong nhà của những kẻ đă từng làm hại linh hồn chúng và các người đă thấy TA đă đối xử với chúng như thế nào; và TA đă tŕnh bày những thí dụ cho các người.”
14:46

Và chắc chắn họ đă âm mưu đặt kế hoạch nhưng kế hoạch của họ nằm nơi Allah dẫu rằng kế hoạch đó dữ dội đến mức có thể lay chuyển được núi.
14:47

Bởi thế, chớ nghĩ rằng Allah sẽ thất hứa với các Thiên sứ của Ngài. Chắc chắn Allah là Đấng Toàn Năng, nắm việc trừng phạt
14:48

Vào một Ngày mà trái đất này sẽ biến thành một trái đất khác và các tầng trời cũng thế; và (nhân loại) sẽ đến tŕnh diện Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối thượng.
14:49

Vào Ngày đó, Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi sẽ bị trói xích với nhau;
14:50

Áo quần của chúng sẽ bằng hắc ín và mặt của chúng sẽ bị bao phủ bằng một lớp lửa.
14:51

Hầu Allah báo đáp mỗi linh hồn về những điều mà nó đă thu hoạch. Chắc chắn, Allah Rất nhanh trong việc thanh toán.
14:52

(Qur’an) này là một Thông điệp ban cho nhân loại hầu nhắc nhở họ và để họ biết quả thật Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy Nhất; và để nhắc nhở những người hiểu biết.
Hađith
 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -