Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
19. مريم
Chương 19. Maryam (Maria)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
19:1

Kaf. Ha. Ya. 'Ayyn. Sad.
19:2

(Đây là) một câu chuyện nhắc lại hồng ân của Rabb (Allah) của Ngươi ban cấp cho người tôi trung của Ngài, Zakariya .
19:3

Khi Người âm thầm cầu xin Rabb của Người,
19:4

Thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Thật sự xương cốt của bề tôi đă yếu ớt và mái đầu óng ánh hoa râm, nhưng lạy Rabb!, bề tôi không hề bất măn trong việc cầu xin Ngài;
19:5

“Và quả thật, bề tôi lo lắng cho thân tộc bề tôi sau này trong lúc người vợ của bề tôi lại hiếm hoi. Do đó, xin Ngài ban cho bề tôi từ Ngài một đứa con để nối dơi;
19:6

“Sẽ thật sự thừa kế bề tôi và thừa kế ḍng dơi của Ya'qub (Gia-cốp); và lạy Rabb của bề tôi, xin Ngài hài ḷng với nó.”
19:7

“Này hỡi Zakariya! TA báo cho Ngươi tin mừng về một đứa con trai; tên của nó là Yahya . Từ trước đến nay TA chưa hề đặt tên cho ai giống tên đó.”
19:8

Người thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Làm sao bề tôi có thể có con trong lúc người vợ của bề tôi hiếm hoi; vả lại bề tôi đă già yếu quá tuổi có con.”
19:9

(Allah) phán: “Đúng như thế! Rabb của Ngươi phán: ‘Chuyện đó rất dễ đối với TA. Chắc chắn TA đă tạo ra Ngươi trước đây khi Ngươi không là ǵ cả.”
19:10

(Zakariya) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài chỉ định cho bề tôi một dấu-lạ.” (Allah) phán: “Dấu lạ của Ngươi là Ngươi sẽ không nói chuyện được với người ta trong ba đêm liên tiếp mặc dầu ngươi c̣n khỏe mạnh.”
19:11

Người bước ra khỏi pḥng tu kín đến gặp người dân của Người và ra dấu bảo họ tán dương ca tụng Rabb (Allah) vào buổi sáng và buổi tối.
19:12

“Hỡi Yahya! Hăy nắm vững Kinh sách (Taurah) bằng tất cả nghị lực của Ngươi!” Và TA ban cho Người sự khôn-ngoan dù Người hăy c̣n là một thiếu niên;
19:13

Và ḷng xót thương từ TA và trong sạch; và sùng bái (Allah).
19:14

Và hiếu thảo với cha mẹ; và không hung bạo cũng không ngỗ nghịch;
19:15

Và Người được Bằng an vào ngày chào đời, vào ngày ĺa đời và vào Ngày được phục sinh!
19:16

Và hăy nhắc Maryam (Mary) trong Kinh Sách (Qur'an) này khi Nàng lánh mặt gia đ́nh đi tạm trú tại một nơi ở phía Đông;
19:17

Nàng giăng một bức màn để lánh mặt họ. Rồi TA cử phái Ruuh của TA đến gặp Nàng. (Thiên thần) hiện ra trước mặt Nàng như một người đàn ông toàn diện;
19:18

Nàng lên tiếng: “Tôi cầu xin Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng bảo vệ tôi xa khỏi ông, nếu ông là một người sợ Allah.”
19:19

(Thiên thần) bảo: “Ta là một Thiên Sứ của Rabb của Nàng đến báo việc Ngài sẽ ban cho Nàng một đứa con trai trong sạch.”
19:20

Nàng thưa: “Làm sao tôi có thể có được một đứa con trai trong lúc không có một người đàn ông nào chạm đến ḿnh tôi. Vả lại, tôi không phải là một người phụ nữ hư đốn.”
19:21

(Thiên Thần) bảo: “Đúng như thế! Rabb của Nàng đă phán: ‘Việc đó rất dễ đối với TA’. Và chắc chắn TA sẽ làm cho Người (Giê-su) thành một dấu-lạ cho nhân gian và một hồng ân từ TA. Và đó là công việc đă được quyết định.’ “
19:22

Sau đó, Nàng thụ thai Người (Giê-su) và cưu mang Người về tạm trú ở một nơi xa.
19:23

Rồi những cơn đau bụng hạ sanh đưa đẩy nàng đến một thân cây chà là. Nàng nói “Ôi, khổ cho thân tôi! Phải chi tôi chết sớm trước việc này và bị quên lăng!”
19:24

Nhưng (có tiếng) gọi nàng từ bên dưới, bảo: “Chớ buồn phiền. Chắc chắn Rabb của Nàng sẽ tạo một mạch nước dưới chân Nàng,
19:25

“Và hăy lắc thân cây chà là về phía nàng, trái chín tươi sẽ rụng xuống ḿnh nàng.
19:26

“Và ăn và uống và mát mắt. Nhưng nếu thấy một người phàm nào, th́ hăy bảo: ‘Quả thật tôi đă nguyện nhịn chay với Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng; ngày nay tôi nhất định sẽ không nói chuyện với ai.’”
19:27

Rồi Nàng ẳm đứa con về nhà gặp lại người dân của Nàng. Họ bảo: “Hỡi Maryam! Chắc chắn nàng mang về một điều hết sức quái đản.
19:28

“Hỡi em gái của Harun ! Cha nàng không phải là một người ác đức và mẹ nàng cũng không phải là một phụ nữ lăng loàn.”
19:29

Nhưng Nàng lấy tay chỉ vào đứa bé. (Họ) bảo: “Làm sao bọn ta có thể nói chuyện được với một đứa bé nằm trong nôi?”
19:30

( Đứa bé) lên tiếng: “Tôi là một người bề tôi của Allah. Ngài ban cho tôi Kinh sách và chỉ định tôi làm một Nabi
19:31

“Và Ngài ban phúc cho tôi bất cứ nơi nào tôi ở; Ngài truyền lệnh bảo tôi dâng lễ Salaah và đóng Zakaah suốt thời gian tôi c̣n sống;
19:32

“Và hiếu thảo với mẹ tôi; và Ngài không làm cho tôi hách dịch và vô phúc.
19:33

“Và được bằng an vào ngày tôi chào đời, và ngày tôi ĺa đời và Ngày tôi sẽ được phục sinh.”
19:34

Đó là 'Isa (Giê-su), đứa con trai của Maryam: lời phán của sự thật mà họ c̣n ngờ vực.
19:35

Việc cho rằng Allah có một đứa con trai không thích hợp với Ngài. Thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! Khi nào Ngài quyết định một việc, Ngài chỉ phán với nó “Hăy thành!” th́ nó sẽ thành như thế .
19:36

Và quả thật, Allah là Rabb của Ta và là Rabb của các người. Do đó hăy thờ phụng Ngài. Đây là Chính đạo.
19:37

Nhưng những giáo phái bất đồng ư-kiến với nhau (về sự thật này). Bởi thế, khốn khổ cho những ai không tin tưởng về việc xảy ra Ngày (Xét xử) Vĩ đại!
19:38

Chúng sẽ nghe và thấy rơ về Ngày (Xét xử) mà chúng sẽ đến tŕnh diện TA! Nhưng ngày nay những kẻ làm điều sai quấy sai lạc công khai.
19:39

Và hăy cảnh cáo chúng về Ngày Ân hận khi công việc đă được quyết định bởi v́ chúng vẫn c̣n lơ là và không tin tưởng.
19:40

Chính TA sẽ thừa hưởng trái đất kể cả những ai sống trên đó và chúng sẽ được đưa trở về với TA.
19:41

Và hăy nhắc Ibrahim trong Kinh Sách (Qur'an) này. Quả thật, Người là một người chân thật, một Nabi.
19:42

Khi Người thưa với phụ thân: “Thưa cha! Tại sao cha tôn thờ những vật không nghe, không thấy và không mang lợi ǵ về cho cha?
19:43

“Thưa cha! Chắc chắn con đă tiếp thu được kiến thức mà cha đă không lĩnh hội; bởi thế, xin cha hăy nghe con; con sẽ đưa cha đến một con đường bằng phẳng.
19:44

“Thưa cha! Chớ thờ phụng Shaytan. Quả thật, Shaytan là một tên phản nghịch đă từng chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng.
19:45

“Thưa cha! Con sợ Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng sẽ trừng phạt cha khiến cha sẽ trở thành một người bạn của Shaytan.”
19:46

(Người cha) đáp: “Hẳn con ghét những thần linh của cha lắm, hỡi con Ibrahim! Nếu con không ngưng th́ cha sẽ ném đá giết con; và hăy đi khuất mắt cha trong một thời gian lâu.”
19:47

(Ibrahim) thưa: “Con mong cha được bằng an. Con sẽ cầu xin Rabb của con tha thứ cho cha. Quả thật Ngài Hằng rộng lượng với con.
19:48

“Và tôi xin từ biệt các ông , và những kẻ mà các ông cầu nguyện ngoài Allah; và tôi sẽ cầu nguyện Rabb của tôi; tôi hy vọng sẽ không đến nỗi vô phúc với lời cầu xin với Rabb của tôi.”
19:49

Do đó, khi Ibrahim từ biệt họ và những vật mà họ thờ phụng ngoài Allah, TA đă ban cho Người Ishaaq (Isaac) và Ya'qub (Jacob); và mỗi người đă được TA cử làm Nabi.
19:50

Và TA đă ban hồng ân của TA cho Họ; và ban cho Họ tiếng nói cao cả của sự thực.
19:51

Và hăy nhắc Musa trong Kinh sách (Qur'an) này. Quả thật, Người là một người chất phác; và là một Thiên sứ, một Nabi.
19:52

Và TA đă gọi Người từ phía bên phải của ngọn núi (Sinai) và đưa Người xích lại gần để (TA) nói nhỏ;
19:53

Và TA đă lấy ḷng Khoan dung mà gia ân cho Người, cử người anh của Người, Harun (Aaron), làm một Nabi.
19:54

Và hăy nhắc Isma'il (Ishmael) trong Kinh Sách (Qur'an) này. Quả thật, Người là một người giữ đúng lời hứa vàợ là một Thiên sứ, một Nabi.
19:55

Và Người đă từng ra lệnh cho người nhà dâng lễ Salaah và đóng Zakaah; và Rabb của Người hài ḷng với Người.
19:56

Và hăy nhắc Idris (Enoch) trong Kinh Sách (Qur'an) này. Quả thật, Người là một người chân thật, một Nabi.
19:57

Và TA đă nhấc Người lên một địa vị cao nhă.
19:58

Họ là những người mà Allah đă gia ân trong số các Nabi xuất thân từ con cháu của Adam và từ những người mà TA đă chuyên chở trên chiếc tàu cùng với Nuh (Noah) và từ con cháu của Ibrahim (Abraham) và của Isra-il (Israel) và từ những người mà TA đă hướng dẫn và chọn lựa. Mỗi lần những Lời mặc khải của Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng được đọc ra cho họ, họ sụp xuống phủ phục, khóc ra nước mắt.
19:59

Nhưng tiếp theo họ là một hậu thế bỏ bê Salaah và theo đuổi những dục vọng. Bởi thế họ sẽ sớm bị hủy diệt.
19:60

Ngoại trừ những ai biết hối cải và có đức tin và làm việc thiện. Bởi thế, họ là những người sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đối xử thiệt tḥi một tí nào:
19:61

Các Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 'Adn) mà Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng đă hứa với các bề tôi của Ngài, dẫu vô h́nh. Quả thật, Lời hứa của Ngài là điều nhất định ắt xảy ra.
19:62

Trong đó, họ sẽ không nghe thấy một lời tầm phào nào mà chỉ nghe lời chúc tụng Salam (Bằng an). Trong đó họ sẽ được cung phụng đầy đủ vào buổi sáng và buổi tối.
19:63

Đó là Thiên đàng mà TA sẽ ban cấp cho người ngay chính sợ Allah trong số bề tôi của TA để thừa hưởng.
19:64

Và chúng tôi (Thiên thần) chỉ xuống trần theo Mệnh Lệnh của Rabb (Allah) của Ngươi. Điều ǵ trước chúng tôi và điều ǵ sau chúng tôi và điều ǵ giữa hai điều đó đều thuộc về Ngài cả. Và Rabb của Ngươi là Đấng không hề quên sót một điều ǵ.
19:65

Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và những ǵ giữa trời đất. Do đó, hăy thờ phụng Ngài; và hăy kiên nhẫn trong việc thờ phụng Ngài. Há Ngươi biết danh xưng nào giống tên của Ngài?
19:66

Và con người nói: “Sao? Một khi tôi đă chết, tôi sẽ đi ra sống lại (phục sinh)?”
19:67

Và hẳn con người không nhớ rằng chính TA đă tạo hóa y trước đây khi y không là ǵ cả?
19:68

Thề với Rabb của Ngươi chắc chắn TA sẽ tập trung chúng và cả bè lũ Shaytan; rồi TA sẽ bắt chúng qú gối xung quanh Hỏa Ngục.
19:69

Rồi từ mỗi giáo phái TA sẽ lôi ra từng tên ương ngạnh nhất đă chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng;
19:70

Rồi chắc chắn TA biết trong bọn chúng ai là kẻ đáng bị đốt nhất trong đó.
19:71

Không một ai trong các người lại không đến đó . Và đối với Rabb của Ngươi đó là một quyết định chắc chắn sẽ phải thể hiện.
19:72

Rồi TA sẽ giải cứu những ai sợ và thần phục Allah; và TA sẽ để cho những kẻ làm điều sai quấy qú gối trong đó.
19:73

Và khi những Lời mặc khải rơ rệt của TA được đọc ra để nhắc chúng, những kẻ vô đức tin nói với những người tin tưởng: “Giữa hai chúng ta, nhóm nào là nhóm có địa vị tốt và đáng kính hơn cả trong Hội đồng (của thành phố Makkah)?”
19:74

Nhưng trước chúng đă có bao nhiêu thế hệ giầu có và hào nhoáng hơn chúng đă bị TA tiêu diệt?
19:75

Hăy bảo: “Ai sống trong lầm lạc, th́ Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng sẽ nới lỏng sợi dây cho y sống thêm một thời gian cho đến khi chúng thấy điều đă được hứa với chúng, hoặc là H́nh phạt hoặc là Giờ (Tận thế) - th́ lúc đó chúng sẽ sớm biết ai sẽợ có địa vị tồi tệ nhất và lực lượng yếu kém nhất.
19:76

Và Allah sẽ gia tăng Chỉ đạo cho những ai đi đúng đường. Và những việc làm từ thiện trường cửu đối với Rabb của Ngươi sẽ tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và thu hoạch cuối cùng.
19:77

Thế Ngươi có thấy kẻ đă phủ nhận các Lời mặc khải của TA nhưng lại nói: “Chắc chắn tôi sẽ được ban cấp tài sản và con cái”
19:78

Há y đă nh́n thấu cơi vô-h́nh hoặc đă nhận từ Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng một Lời giao ước?
19:79

Nhất định không! TA sẽ cho ghi sổ điều mà y đă nói và sẽ gia tăng h́nh phạt nặng nề cho y.
19:80

Và TA sẽ thừa kế y về những thứ mà y đă nói bởi v́ y sẽ đến gặp TA đơn chiếc.
19:81

Và họ đă tôn thờ các thần linh khác ngoài Allah để nhờ chúng giúp họ quyền thế và uy danh.
19:82

Nhất định không! Chúng sẽ phủ nhận công tŕnh thờ phụng của họ và sẽ là kẻ thù chống lại họ.
19:83

Há Ngươi không thấy việc TA đă cử những tên Shaytan đến xúi giục những kẻ vô đức tin nổi trận lôi đ́nh?
19:84

Bởi thế chớ vội chống báng chúngỳ. Quả thật, TA đếm cho chúng một số (ngày) nhất định.
19:85

Vào một Ngày, TA sẽ tập họp những người ngay chính sợ Allah đến diện kiến Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng như một phái đoàn lộng lẫy;
19:86

Và TA sẽ lùa những tên tội lỗi xuống Hỏa ngục như một đàn thú (chết khát).
19:87

Không ai có quyền can thiệp ngoại trừ người nào đă nhận từ Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng một Lời cam-kết.
19:88

Và chúng nói: “Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng đă có một đứa con trai.”
19:89

Chắc chắn các người đă đưa ra một chuyện tày trời;
19:90

V́ nó mà các tầng trời gần muốn vở tung, trái đất gần muốn chẻ đôi và những quả núi gần muốn sụp đổ tan tành,
19:91

Bởi việc chúng đă cho rằng Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng có một đứa con trai.
19:92

Và thật hết sức phi lư bảo Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng có một đứa con trai;
19:93

Thật ra tất cả những ai trong các tầng trời và trái đất đều đến tŕnh diện Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng như là bề tôi cả.
19:94

Chắc chắn, Ngài đă kiểm kê và đánh số họ.
19:95

Và vào Ngày Phục sinh, từng người một sẽ đến tŕnh diện Ngài đơn độc.
19:96

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện sẽ được Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng ban cấp t́nh thương;
19:97

Bởi thế TA làm cho Nó (Qur'an) thành dễ dàng với chiếc lưỡi của hầu Ngươi dùng nó mà báo tin mừng cho những người ngay chính sợ Allah và để cảnh cáo đám người hay căi vă;
19:98

Và có bao nhiêu thế hệ trước họ đă bị TA tiêu diệt? Há Ngươi có t́m thấy một người nào của bọn chúng? hoặc có nghe một lời xầm x́ nào của chúng?
Hađith
 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -