Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
13. الرعد
Chương 13. Ar-Ra'd (Sấm Sét)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
13:1

Alif. Lam. Mim. Ra. Đây là những câu của một Kinh sách. Và những câu đă được ban xuống cho Ngươi từ Rabb của Ngươi là sự thật, nhưng đa số nhân loại không tin.
13:2

Allah là Đấng đă dựng cao các tầng trời không cần trụ chống mà các người có thể nh́n thấy; rồi Ngài lên ngôi, an vị trên Thiên Ngai; và Ngài chế ngự mặt trời và mặt trăng, mỗi cái chạy (theo quỹ đạo của nó) suốt hạn kỳ đă được qui định. Ngài điều hành tất cả các công việc. Ngài giải thích chi tiết các dấu hiệu để các người có thể khẳng định chắc chắn về việc gặp gỡ Rabb (Allah) của các người.
13:3

Và Ngài là Đấng đă trải rộng mặt đất và đặt nơi đó những quả núi vững chắc và làm ra sông ng̣i; và từ mỗi loại trái cây mà Ngài đă làm mọc ra nơi đó, có từng cặp, hai và hai. Ngài lấy ban ngày bao phủ ban đêm. Quả thật, trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho đám người biết ngẫm nghĩ.
13:4

Và trên trái đất có những vùng đất rộng tiếp giáp nhau; và có những mảnh vườn trồng nho; và có những cánh đồng trồng bắp (lúa); và những cây chà-là mọc từ một gốc hoặc khác biệt và được tưới bằng một loại nước duy nhất nhưng TA làm cho loại trái này ăn ngon hơn loại trái kia khi dùng. Chắc chắn nơi những hiện tượng đó là những Dấu-hiệu cho đám người hiểu biết.
13:5

Và nếu Ngươi ngạc nhiên th́ lời mà họ nói ra càng làm ngạc nhiên thêm. Họ bảo: “Khi chúng tôi đă trở thành cát bụi, há chúng tôi sẽ thật sự được tạo hóa mới trở lại?” Họ là những kẻ đă phủ nhận Đức Rabb (Allah) của họ và là những kẻ sẽ mang gông cùm xung quanh cổ; và họ sẽ là cư dân của Lửa, một nơi mà họ sẽ vào ở trong đó suốt đời.
13:6

Và họ giục Ngươi đưa tai họa đến trước thay v́ điều lành, mặc dầu trước họ chắc chắn đă xảy ra những thí dụ điển h́nh. Và chắc chắn Rabb của Ngươi Hằng Tha thứ cho loài người về những điều sai phạm của họ nhưng Rabb của Ngươi trừng phạt cũng rất nghiêm khắc.
13:7

Và những kẻ không tin tưởng đă nói: “Tại sao không có một Dấu lạ nào từ Rabb của Y được ban xuống cho Y? Chắc chắn Ngươi chỉ là một người báo-trước; và mỗi dân tộc đều có được một người hướng đạo.
13:8

Allah biết bào thai mà mỗi phụ nữ cưu mang và thời gian mà những bào phát triển ngắn hay dài trong các dạ con. Và đối với Ngài mỗi vật đều được tính toán và định lượng đúng mức.
13:9

Ngài biết điều vô h́nh (bí mật) và điều tiết lộ (công khai), Đấng Vĩ -Đại, Đấng Tối-Cao.
13:10

Ai trong các người giữ bí mật lời nói của ḿnh hoặc ai nói toạc nó ra ngoài cũng như ai ẩn ḿnh trong đêm tối với ai bước đi thong dong giữa ban ngày, tất cả đều như nhau.
13:11

Bởi v́ đằng trước và đằng sau y đều có những vị (Thiên thần) nối tiếp nhau theo canh chừng y theo Mệnh lệnh của Allah. Quả thật, Allah không thay đổi điều ǵ nơi một dân tộc trừ phi họ tự thay đổi điều nằm nơi họ. Và một khi Allah đă quyết định xử phạt một dân tộc th́ không ai có thể đảo ngược lệnh phạt đó đặng; và ngoài Ngài, không có ai là vị bảo hộ có thể che chở họ.
13:12

Ngài là Đấng phơi bày cho các người làn chớp sáng mà các người vừa sợ vừa mừng; và Ngài đưa những đám mây nặng trĩu hạt mưa lên cao.
13:13

Và sấm sét tán dương lời ca tụng Ngài . Và các Thiên thần v́ khiếp sợ Ngài cũng tán dương như thế. Ngài ném những lưỡi tầm sét mà Ngài dùng để đánh kẻ nào Ngài muốn; và họ tranh căi nhau về Allah. Nhưng Ngài Rất quyết liệt trong kế hoạch của Ngài.
13:14

Quyền nhận lời cầu nguyện thuộc về Ngài; bởi v́ những kẻ mà họ cầu nguyện ngoài Ngài không đáp lại họ tí nào cả; chẳng khác nào h́nh ảnh của một người đưa hai bàn tay ra hứng nước để đưa vào miệng nhưng nước không đến miệng của y; bởi v́ lời cầu nguyện của những kẻ không có đức tin chỉ rơi vào lầm lạc.
13:15

Và bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất, dù muốn hay không, đều phải phủ phục trước Allah; và bóng của họ cũng làm thế vào buổi sáng và buổi chiều.
13:16

Hăy bảo: “Ai là Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất?” Hăy bảo: “Allah!” Hăy bảo: “Há các ngươi đă tôn thờ ngoài Ngài những vị bảo hộ không có khả năng tự quyết định điều lợi và điều hại cho ḿnh?” Hăy bảo: “Người mù có bằng với người nh́n thấy? hoặc bóng tối và ánh sáng như nhau? há họ đă dựng với Allah những kẻ hợp tác (thần linh) đă tạo hóa được cái giống như cái tạo vật của Ngài, cho nên đối với họ, việc tạo hóa đều giống nhau?” Hăy bảo: “Allah là Đấng tạo hóa tất cả vạn vật. Và Ngài là Đấng Duy nhất, Đấng Tối-Thượng.”
13:17

Ngài làm mưa từ trên trời rơi xuống. Do đó, những thung lũng dồn nước chảy xuôi theo định lượng của chúng; tiếp đó, có những ḍng thác cuốn bọt nước nổi bên trên trôi đi nơi khác. Và từ những khoáng chất được nấu trong ḷ lửa để t́m kim khí hầu dùng làm đồ nữ trang và dụng cụ nấu nướng cũng có một lớp bọt tương tự. Bằng cách đó, Allah tŕnh bày sự thật và sự giả dối bởi v́ bọt nước sẽ bị cuốn đi như rác rến, c̣n điều ǵ có lợi cho nhân loại sẽ tồn tại trên mặt đất. Allah đưa ra những ngụ ngôn.
13:18

Dành cho những ai đáp lại lời gọi của Rabb của họ là mọi sự tốt lành . Ngược lại, những kẻ không đáp lời gọi của Ngài th́ dẫu cho họ có tất cả những ǵ trên trái đất, với những thứ tương tự mà họ đang có để chuộc tội (th́ cũng vô ích.) Họ là những kẻ sẽ nhận một phán quyết rất xấu và nhà ở của họ sẽ là Hỏa ngục; và đó là một cái giường nghỉ rất xấu.
13:19

Thế một người biết chắc những điều mà Rabb của Ngươi đă ban xuống cho Ngươi là sự thật có giống với một kẻ mù tịt? Chắc chắn, chỉ những người hiểu biết mới giác ngộ:
13:20

Những ai hoàn tất Lời Giao Ước của Allah và không nuốt lời thề;
13:21

Và những ai kết nối những điều mà Allah đă ra lệnh cho kết hợp và sợ Rabb của họ và sợ một phán quyết rất xấu (về ḿnh).
13:22

Và những ai kiên nhẫn t́m cách làm hài ḷng Rabb của họ và dâng lễ Salaah và chi dùng một cách kín đáo hay công khai từ những vật mà TA đă ban cấp; và dùng điều tốt để xóa bỏ điều xấu. Họ là những người sẽ đi đến nhà ở cuối cùng:
13:23

Những Ngôi vườn 'Adn (Thiên đàng Vĩnh cửu) mà họ sẽ bước vào với ai là người tốt trong số cha mẹ, vợ chồng và con cái của họ; và các Thiên thần sẽ vào chào họ từ mỗi cánh cửa:
13:24

“Quí vị được bằng an về những điều mà quí vị đă nhẫn nại. Bởi thế, Ngôi nhà cuối cùng thật tuyệt hảo!”
13:25

Ngược lại, những ai vi phạm Lời Giao Ước của Allah sau khi đă tuyên thệ với nó và cắt đôi những điều mà Allah đă ra lệnh kết hợp lại và hành động thối nát trên trái đất, th́ là những kẻ sẽ bị nguyền rủa và sẽ có một chỗ ở rất xấu.
13:26

Allah gia tăng hay thu hẹp bổng lộc cho ai mà Ngài muốn. Và họ vui thú với đời sống trần tục này nhưng đời sống trần tục này so với Đời sau chỉ là một sự hưởng thụ ngắn ngủi.
13:27

Và những ai không có niềm tin lên tiếng: “Tại sao không có một Dấu lạ nào từ Rabb của Y được ban xuống cho Y? Hăy bảo: “Chắc chắn Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn về với Ngài người nào biết hối cải:
13:28

Những ai có đức tin và tấm ḷng b́nh yên do việc tưởng nhớ Allah và ô này! chỉ với sự tưởng nhớ Allah mà tấm ḷng được b́nh yên.
13:29

Những ai có đức tin và làm việc thiện th́ sẽ được hạnh phúc và có một nơi trở về tốt đẹp.
13:30

Đúng như thế, TA đă cử Ngươi đến với một cộng đồng mà trước họ đă có những cộng đồng qua đời, để Ngươi đọc nhắc họ những điều mà TA đă mặc khải cho Ngươi trong lúc họ phủ nhận Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. Hăy bảo: “Ngài là Rabb của Ta; không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ta phó thác cho Ngài và quay về hối cải với Ngài.”
13:31

Và giá có một quyển Qur'an có thể dời được núi, hoặc chẻ đôi trái đất hoặc làm cho người chết nói được! Không, mọi mệnh lệnh đều là của Allah cả. Há những ai có đức tin không biết rằng, nếu Allah muốn th́ Ngài sẽ thừa sức hướng dẫn toàn thể nhân loại theo chính đạo? Nhưng những kẻ không có niềm tin không ngừng gặp tai họa về những điều mà họ đă từng làm hoặc tai họa sẽ giáng xuống gần nhà của họ nằm chờ cho đến khi lời hứa của Allah thể hiện. Chắc chắn, Allah không hề thất hứa trong Lời hứa của Ngài.
13:32

Và chắc chắn những Thiên sứ trước Ngươi đă từng bị chế giễu nhưng TA tạm tha cho những kẻ không tin; rồi cuối cùng TA đă bắt phạt chúng. Và sự trừng phạt của TA khủng khiếp dường nào!
13:33

Thế th́ ai là Đấng hằng ngự trên từng linh hồn về những điều mà yỳ đă thu hoạch? Nhưng họ đă dựng những kẻ hợp tác (thần linh) với Allah. Hăy bảo: “Hăy gọi tên chúng? Há các người muốn chỉ bảo Ngài (Allah) về những điều mà Ngài không biết trên trái đất? hay đó chỉ là một lối phô trương lời nói?” Không, kế hoạch của họ tỏ vẻ hấp dẫn đối với những ai không tin tưởngỳ, và họ bị cản trở khỏi chính đạo. Và ai mà Allah đánh lạc hướng th́ sẽ không có người hướng đạo.
13:34

Họ sẽ bị phạt ở đời này nhưng chắc chắn sự trừng phạt ở Đời sau sẽ khắc nghiệt hơn. Và họ sẽ không có ai che chở để thoát khỏi (sự trừng phạt của) Allah.
13:35

H́nh ảnh của Thiên đàng đă được hứa với những người sợ Allah: bên dưới có các ḍng sông chảy, trái cây và bóng mát của nó sẽ vĩnh cửu. Đó là kết cuộc của những ai sợ Allah; ngược lại, kết cuộc của những kẻ không có niềm tin th́ sẽ là Lửa.
13:36

Và những ai mà TA đă ban cấp Kinh sách (Qur'an) vui mừng về những điều đă được mặc khải cho Ngươi, nhưng trong các giáo phái có kẻ phủ nhận một phần của Nó. Hăy bảo: “Ta nhận lệnh chỉ được thờ phụng riêng Allah và không được kết hợp ai (cái ǵ) cùng với Ngài. Ta kêu gọi (người dân) về với Ngài và ta sẽ trở về với Ngài.”
13:37

Và đúng như thế, TA ban Nó (Qur'an) xuống cho Ngươi như một bộ luật bằng tiếng Ả-rập. Và nếu Ngươi làm theo những sở thích của họ sau khi đă tiếp thu mọi sự hiểu biết th́ Ngươi sẽ không có một người bảo hộ hoặc một người che chở nào có thể giúp Ngươi thoát khỏi (sự trừng phạt của) Allah.
13:38

Và chắc chắn TA đă cử phái các Thiên sứ đến trước Ngươi và đă làm cho họ có vợ và con cái. Và không một Thiên sứ nào được phép mang đến một câu kinh nếu không có phép của Allah. Mỗi thời kỳ đều có một Kinh sách (hay Chỉ dụ).
13:39

Allah xóa đi hoặc giữ lại điều nào mà Ngài muốn. Và Ngài giữ Quyển Kinh Mẹ với Ngài.
13:40

Và nếu TA cho Ngươi thấy một phần của những điều mà TA đă hứa với họ hoặc TA bắt hồn của Ngươi đi trước th́ nhiệm vụ của Ngươi chỉ là truyền đạt và nhiệm vụ của TA là xét xử.
13:41

Há họ không thấy rằng TA đang thu hẹp dần dần đất đai của nó (xứ Ả-rập) từ vùng ngoại biên ? Và khi Allah đă xét xử th́ không ai có thể chống đối phán quyết của Ngài đặng. Và Ngài Rất nhanh trong việc thanh toán.
13:42

Và chắc chắn, trước họ cũng đă có những kẻ mưu đồ, nhưng tất cả các kế hoạch đều là của Allah cả. Ngài biết hết điều mà từng linh hồn đă thu hoạch. Và những kẻ không có đức tin sẽ sớm biết nhà ở tốt đẹp cuối cùng sẽ về tay ai.
13:43

Và những kẻ không có niềm tin bảo: “Ngươi không phải là một Thiên sứ.” Hăy bảo: “Allah đủ làm chứng giữa Ta với các người và những ai có sự hiểu biết về Kinh Sách .”
Hađith
 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -