Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
15. الحجر
Chương 15. Al-Hijr (Vùng Núi Hijr)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
15:1

Alif. Lam. Ra. Đây là những câu của một Kinh sách và quyển Qur'an minh bạch.
15:2

(Vào Ngày Phán xét cuối cùng) những kẻ không tin tưởng mong ước phải chi họ là người Muslim.
15:3

Hăy để mặc họ ăn uống và hưởng thụ. Và để niềm hy vọng đánh lừa họ; rồi đây họ sẽ sớm biết.
15:4

Và không bao giờ TA tiêu diệt một thị trấn mà không báo trước Sắc chỉ qui định.
15:5

Không một cộng đồng nào có thể ra đi sớm hơn hạn định của nó và cũng không được tŕ hoăn lâu.
15:6

Và họ lên tiếng bảo: “Này hỡi người nhận thông điệp nhắc nhở, chắc chắn ngươi là một thằng điên;
15:7

“Tại sao ngươi không đưa những Thiên thần xuống gặp bọn ta, nếu ngươi là một người nói thật?”
15:8

TA (Allah) phái các Thiên Thần xuống chỉ với lư do chính đáng. Và lúc đó chúng sẽ không c̣n được triển hạn nữa.
15:9

Quả thật, TA đă ban Dhikr xuống và chính TA sẽ bảo quản Nó.
15:10

Và quả thật, trước Ngươi TA đă cử phái các Thiên sứ đến với những giáo phái xa xưa.
15:11

Và không một Thiên sứ nào được cử phái đến với họ mà không bị họ chế giễu.
15:12

Nhưng TA cho nó len lỏi vào tấm ḷng của những kẻ tội lỗi đúng như thế.
15:13

Họ không tin nơi nó (Qur’an); và lề lối của những kẻ đă qua đời trước họ cũng thế.
15:14

Và dù TA có mở cho họ một cánh cửa của bầu trời để họ tiếp tục đi lên đó,
15:15

Th́ họ vẫn lên tiếng bảo: “Bọn ta bị quáng mắt. Không, bọn ta bị tà thuật mê hoặc.”
15:16

Và chắc chắn TA đă làm ra các chùm sao trên trời; và TA tô điểm nó xinh đẹp cho những người ngắm nh́n;
15:17

Và TA bảo vệ nó khỏi bị tất cả các bọn Shaytan đáng trục xuất đột nhập.
15:18

Nếu có tên nào nghe trộm (tin tức) th́ sẽ bị một chùm lửa ngọn đỏ rực rượt theo đánh đuổi.
15:19

Và TA đă trải rộng mặt đất mà TA đặt lên đó những quả núi vững chắc; và cho mọc một cách quân b́nh trên đó đủ thứ loại.
15:20

Và TA đă làm nơi đó phương kế sinh nhai cho các người và cho cả ai mà các người không có nhiệm vụ cung dưỡng;
15:21

Và không một vật ǵ mà kho tài nguyên lại không nằm nơi TA nhưng TA chỉ ban nó xuống theo mức-lượng qui định.
15:22

Và TA gởi những luồng gió gieo tinh ; và cho nước mưa từ trên trời rơi xuống mà TA dùng để giải khát các người nhưng các người không là những người giữ kho chứa nó.
15:23

Và quả thật, chính TA làm cho sống và gây cho chết và chính TA là Đấng Thừa kế.
15:24

Và chắc chắn, TA biết trong các người ai là người đă qua đời và ai c̣n sống sót.
15:25

Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi sẽ tập trung họ (để phán xét). Quả thật, Ngài Thông suốt, Toàn tri.
15:26

Và chắc chắn TA đă tạo hóa con người bằng đất sét ngân tiếng, lấy từ loại đất sét dẻo.
15:27

Và loài Jinn mà TA đă tạo hóa trước đây bằng hơi lửa.
15:28

Và hăy nhớ khi Rabb (Allah) của Ngươi đă phán bảo các Thiên thần: “TA sắp tạo một người phàm bằng đất sét ngân, lấy từ đất sét dẻo;
15:29

Rồi khi TA uốn nắn Y (Adam) thành h́nh thể và thổi vào Y Ruuh của TA, các ngươi hăy phủ phục trước Y.
15:30

. Do đó, tất cả các Thiên thần đều phủ phục.
15:31

Ngoại trừ Iblis. Nó từ chối, không chịu nhập chung với những vị phủ phục.
15:32

(Allah) bảo: “Hỡi Iblis! Nhà ngươi có chuyện ǵ? tại sao nhà ngươi không chịu nhập chung với những vị phủ phục?”
15:33

(Iblis đáp) thưa: “Bề tôi không phải là kẻ phủ phục trước một người phàm mà Ngài đă tạo bằng đất sét ngân lấy từ đất sét dẻo.”
15:34

(Allah) phán: “Hăy đi ra khỏi đó (Vườn trời); nhà ngươi là một kẻ đáng trục xuất.
15:35

“Và chắc chắn nhà ngươi sẽ bị nguyền rủa cho đến Ngày Phán xử.”
15:36

(Iblis) thưa: “Lạy Rabb (Allah) của bề tôi! Xin Ngài triển hạn cho bề tôi đến Ngày chúng (người chết) sẽ được phục sinh.”
15:37

(Allah) phán: “Vậy th́ nhà ngươi được triển hạn;
15:38

“Cho đến Ngày của thời kỳ ấn định.”
15:39

(Iblis) thưa: “Lạy Rabb (Allah) của bề tôi! Bởi v́ Ngài xua đuổi bề tôi, bề tôi sẽ tô điểm nó (tội lỗi) thành xinh đẹp đối với chúng (nhân loại) trên trái đất và bề tôi sẽ làm cho toàn thể bọn chúng lầm lạc.
15:40

“Ngoại trừ ai trong bọn chúng là bề tôi trung trinh của Ngài.”
15:41

(Allah) phán: “Đây là Con đường ngay chính hướng dẫn đến TA.
15:42

“Quả thật, nhà ngươi không có quyền đối với các bầy tôi của TA ngoại trừ ai trong bọn chúng là những kẻ lầm lạc tuân theo ngươi.
15:43

“Và quả thật, Hỏa ngục là điểm hẹn cho toàn thể bọn chúng.
15:44

“Nó có bảy cửa đi vào. Đi vào mỗi cửa sẽ là một loại (tội nhân) nhất định của bọn chúng.
15:45

“Quả thật, những người sợ Allah sẽ ở trong các Ngôi vườn có suối nước trong.
15:46

“Quí vị hăy bước vào đó với sự Bằng an và yên ổn”
15:47

“Và TA sẽ tẩy xóa nỗi oán thù khỏi ḷng họ; họ sẽ là anh em với nhau, nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ, mặt đối mặt;
15:48

“Trong đó, họ sẽ không c̣n có cảm giác mệt mỏi và không bị mời ra.”
15:49

Hăy báo cho bề tôi của TA biết TA đây là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
15:50

Nhưng sự trừng phạt của TA cũng sẽ rất đau đớn.
15:51

Và hăy báo cho họ biết về những vị khách của Ibrahim;
15:52

Khi vào gặp Người, họ lên tiếng chào: “Salaaman (Bằng an) Người đáp: “Chúng tôi sợ quí vị.”
15:53

Họ bảo: “Đừng sợ! Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông về một đứa con trai được ban kiến thức.”
15:54

(Ibrahim) đáp: “Phải chăng quí vị mang tin mừng đến cho tôi khi tôi đă về già? Vậy tin mừng về việc ǵ vậy?”
15:55

Họ bảo: “Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông thật đấy. Bởi thế, chớ tuyệt vọng.”
15:56

(Ibrahim) đáp: “Và ai tuyệt vọng nơi ḷng Khoan Dung của Rabb của ḿnh nếu không phải là những kẻ lầm lạc?”
15:57

(Ibrahim) tiếp: “Vậy quí vị đến gặp tôi có chuyện ǵ, hỡi các Thiên sứ?”
15:58

Họ bảo: “Quả thật, chúng tôi được cử phái đến với một đám người tội lỗi;
15:59

“Ngoại trừ gia đ́nh của Lut mà chúng tôi có nhiệm vụ phải giải cứu tất cả;
15:60

“Không kể bà vợ của Người (Lut) mà chúng tôi đă quyết định cho nằm với số người ở lại đằng sau.”
15:61

Bởi thế, khi những vị Thiên sứ vào gặp gia đ́nh của Lut,
15:62

Người bảo: “Quả thật, quí vị là những người lạ mặt.”
15:63

Họ đáp: “Không, chúng tôi đến gặp ông để giải quyết điều mà những kẻ không tin hăy c̣n nghi ngờ.
15:64

“Và chúng tôi mang sự thật đến cho ông. Và chúng tôi là những người nói thật.
15:65

“Do đó, ông và gia đ́nh hăy ra đi vào phần cuối đêm và hăy đi đằng sau họ và chớ để cho bất cứ ai trong gia đ́nh của ông ngoái nh́n phía sau và tiếp tục đi đến nơi mà các ông đă được lệnh.”
15:66

Và TA cho Người biết quyết định đó- rằng số người (tội lỗi) c̣n ở lại đằng sau sẽ bị tiêu diệt toàn bộ vào buổi sáng.
15:67

Và người dân trong thành phố vui mừng chạy ùa đến (nhà của Lut).
15:68

(Lut) bảo: “Đây là những vị khách của ta; bởi thế chớ làm ta mất mặt;
15:69

“Hăy sợ Allah và chớ hạ nhục ta!”
15:70

(Người dân của Lut) đáp: “Chúng tôi đâu cấm ông tiếp xúc với thiên hạ?”
15:71

(Lut) bảo: “Đây, các đứa con gái của ta, nếu các người muốn hành động.
15:72

(TA thề) bằng sinh mạng của ngươi v́ cuồng dâm mà chúng quanh quẩn (như thế).
15:73

Do đó, tiếng gầm dữ dội (của trận động đất) đă chụp bắt chúng vào lúc rạng đông.
15:74

Tiếp đó, TA lật ngược chúng ngổn ngang và đổ lên chúng những trận mưa đá cứng như đất sét nung.
15:75

Chắc chắn trong biến cố đó là những Dấu-hiệu cho những ai thông minh.
15:76

Và quả thật, chúng hăy c̣n nằm đài trên các con đường qua lại .
15:77

Quả thật, trong biến cố đó là một Dấu-hiệu cho những người có đức-tin.
15:78

Và quả thật, người dân của khu rừng Aykah cũng là những kẻ làm điều sai-quấy.
15:79

Do đó, TA đă trừng phạt chúng. Và chắc chắn hai chúng nằm trên một xa lộ thấy rơ.
15:80

Và chắc chắn người dân của vùng núi Hijr đă phủ nhận những Thiên sứ đă được cử phái đến (với họ).
15:81

Và TA đă tŕnh bày cho họ những Dấu-hiệu của TA nhưng họ quay mặt cự tuyệt.
15:82

Và họ đă đục núi làm nhà (và cảm thấy) an toàn.
15:83

Nhưng tiếng gầm dữ dội đă chụp bắt họ vào buổi sáng.
15:84

Và những công tŕnh mà họ đă làm chẳng giúp ích họ được ǵ.
15:85

Và TA đă tạo hoá các tầng trời và trái đất và mọi thứ giữa trời đất chỉ v́ Chân-lư. Và Giờ (Phán-xử) chắc chắn sẽ xảy đến. Do đó, hăy bỏ qua (lỗi lầm của họ) một cách lịch sự.
15:86

Quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi là Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Tri.
15:87

Và TA đă ban cho Ngươi (Muhammad) bảy Câu kinh được đọc đi đọc lại và Quyển Qur'an chí đại.
15:88

Nhưng chớ trố mắt nh́n thèm thuồng những món vật mà TA đă ban cho những cặp (người) của họ hưởng thụ, cũng chớ buồn phiền giùm cho họ mà hăy rủ ḷng thương của Ngươi đối với những người có đức tin;
15:89

Và hăy bảo họ: “Quả thật Ta là một người báo-trước công-khai (về h́nh phạt)”
15:90

Tương tự cái mà TA đă giáng lên những kẻ thề thốt:
15:91

Những ai đă chia mảnh Kinh Qur'an.
15:92

Bởi thế, thề với Rabb (Allah) của Ngươi TA sẽ hạch hỏi tất cả bọn chúng.
15:93

Về công việc mà chúng đă từng làm.
15:94

Do đó, hăy công bố những điều mà Ngươi đă được chỉ thị và hăy lánh xa những kẻ tôn thờ đa thần.
15:95

Quả thật, TA đủ giúp Ngươi chống lại những kẻ nhạo báng:
15:96

Những ai dựng một thần linh khác cùng với Allah; và rồi đây chúng sẽ sớm biết.
15:97

Và quả thật, TA biết ḷng Ngươi se thắt về những điều chúng đă nói;
15:98

Nhưng hăy tán dương lời ca tụng Đức Rabb của Ngươi và trở thành một người phủ phục (trước Allah).
15:99

Và thờ phụng Rabb của Ngươi cho đến khi điều khẳng định sẽ xảy đến cho Ngươi.
Hađith
 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -