Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
31. لقمان
Chương 31. Luqman ()

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
31:1

Alif. Lam. Mim.
31:2

Đây là những câu của Kinh sách (Qur'an) rất thông thái;
31:3

Một Chỉ đạo và một Hồng ân (của Allah) cho những người làm tốt:
31:4

Những ai dâng lễ Salaah một cách chu đáo và đóng Zakaah và có một đức tin chắc chắn về Đời sau;
31:5

Họ là những người đang theo đúng Chỉ đạo của Rabb (Allah) của họ và là những người sẽ thành đạt.
31:6

Và trong thiên hạ có kẻ đă mua tập truyện giải trí (mang về đọc) hầu lôi cuốn những người thiếu hiểu biết đi sái con đường của Allah và nhạo báng nó. Họ là những người sẽ chịu một sự trừng phạt rất nhục nhă.
31:7

Và khi các Lời mặc khải của TA được đọc ra cho y, y quay bỏ đi, dáng điệu tự phụ làm như y chẳng hề nghe biết chúng bao giờ, ra tuồng như hai tai của y điếc nặng. Hăy báo cho y biết về một sự trừng phạt đau đớn.
31:8

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện th́ sẽ hưởng Thiên đàng hạnh phúc;
31:9

Họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Một Lời hứa thật sự của Allah; và Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
31:10

Ngài đă tạo hóa các tầng trời không cần cột trụ mà các người có thể nh́n thấy và đă dựng lên trên mặt đất những quả núi vững chắc, sợ nó sẽ rung chuyển với các người và Ngài đă rải ra nơi đó đủ loại thú vật. Và TA ban nước mưa từ trên trời xuống mà TA dùng làm mọc ra đủ cặp (thảo mộc) quí giá.
31:11

Đấy là sự tạo hoá của Allah. Thế, hăy chỉ cho TA xem đâu là vật mà những ai khác Ngài đă tạo? Không, những kẻ làm điều sai quấy đang lầm lạc công khai.
31:12

Và chắc chắn, TA đă ban cho Luqman trí sáng lán khôn ngoan phán bảo: “Hăy biết ơn Allah,” ai biết ơn (Allah) th́ việc biết ơn đó chỉ có lợi cho y; ngược lại, ai phụ ơn (Allah) th́ quả thật Allah Tự Đầy đủ, Rất đáng Ca tụng.
31:13

Và hăy nhớ khi Luqman bảo đứa con trai của ḿnh khi Người khuyên con, bảo: “Hỡi con yêu dấu! Chớ kết hợp (điều ǵ, vật ǵ) với Allah. Quả thật, việc kết hợp với Allah là một điều sai quấy to lớn.
31:14

Và TA đă truyền lệnh cho con người về cha mẹ của y. Mẹ của y đă cưu mang y từ đau yếu này chồng lên đau yếu khác; và cho y bú và dứt sữa y trong ṿng hai năm; bởi thế, hăy tạ ân TA-Allah- và biết ơn cha mẹ của ngươi; cuối cùng, nhà ngươi sẽ trở về với TA.
31:15

Và nếu cha mẹ đấu tranh bắt ngươi kết hợp với TA những kẻ (vật, điều) mà ngươi không hề biết th́ chớ nghe lời hai người, nhưng hăy ăn ở tử tế với hai người ở đời này; và theo con đường của những ai quay về với TA. Rồi, các ngươi sẽ trở về với TA. Sau đó, TA sẽ cho các ngươi biết về những điều mà các ngươi đă từng làm.
31:16

“Này con yêu dấu! Dẫu có một vật ǵ nhẹ bằng sức nặng của một hạt cải và dẫu nó có nằm trong đá hoặc trong các tầng trời hoặc dưới đất, th́ Allah vẫn thừa khả năng mang nó đến . Bởi v́ quả thật, Allah Rất mực Tinh tế, Rất mực Am tường.
31:17

“Này con yêu dấu! Hăy dâng lễ Salaah một cách chu đáo và làm điều lành và cấm cản điều dữ và kiên tŕ chịu đựng điều ǵ xảy đến cho con, bởi v́ quả thật đó là sự cương quyết thi hành công việc.
31:18

“Và chớ phùng má của con với người ta và chớ bước đi trên mặt đất dáng điệu lấc xấc bởi v́ quả thật, Allah không yêu thương tất cả những kẻ kiêu căng.
31:19

“Mà hăy đi đứng khiêm nhường và dịu giọng trong ăn nói bởi v́ quả thật, âm thanh khó chịu và đáng ghét nhất là tiếng hí của con lừa”
31:20

Há các người không thấy việc Allah đă chế ngự mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất? và đă hoàn tất ân huệ công khai hay kín đáo của Ngài cho các người? Nhưng trong thiên hạ có người tranh luận về Allah không có sự hiểu biết và không có Chỉ đạo và không có Kinh sách soi sáng.
31:21

Và khi có lời bảo chúng: “Hăy tuân theo điều mà Allah đă ban xuống”, th́ chúng đáp: “Không, chúng tôi theo điều mà chúng tôi thấy cha mẹ chúng tôi đang theo.” Sao? ngay cả việc Shaytan kêu gọi chúng đến với h́nh phạt của lửa cháy?
31:22

Và ai đệ nạp diện mạo của ḿnh cho Allah đồng thời là một người làm tốt, th́ chắc chắn sẽ nắm được chiếc cán vững chắc nhất; và kết cuộc của mọi việc đều tŕnh lên Allah.
31:23

Và ai không tin, th́ chớ nên buồn về sự không tin của y. Chúng sẽ trở về với TA, lúc đó, TA sẽ cho chúng biết về những điều chúng đă làm. Quả thật, Allah Hằng Biết điều nằm trong ḷng ngực.
31:24

TA để chúng hưởng lạc trong một thời gian ngắn rồi TA sẽ lôi chúng đến chỗ trừng phạt khắc nghiệt.
31:25

Và giả sử Ngươi hỏi chúng: “Ai đă tạo hoá các tầng trời và trái đất?” th́ chắc chắn chúng sẽ đáp “Allah,” hăy bảo: “Mọi lời ca tụng dâng lên Allah!” Không, đa số bọn chúng không biết
31:26

Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah cả. Quả thật, Allah là Đấng Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng.
31:27

Và nếu tất cả cây cối trên trái đất được dùng làm cây viết và biển cả với nước của bảy biển châm thêm cho nó dùng làm mực viết th́ Lời phán của Allah sẽ không cạn kiệt. Và quả thật, Allah Toàn Năng, Chí Minh.
31:28

Việc tạo hoá và việc phục sinh tất cả các người chỉ như là một linh hồn duy nhất. Quả thật, Allah Hằng Nghe, Hằng Thấy
31:29

Há Ngươi không thấy việc Allah nhập ban đêm vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm và đă chế ngự mặt trời và mặt trăng? mỗi vật di chuyển đến một thời hạn nhất định; và rằng Allah Hằng Am Tường mọi điều các người làm.
31:30

Như thế v́ Allah là Chân Lư tuyệt đối, và rằng những vật (hay kẻ) mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là sự giả tạo; và quả thật Allah, Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.
31:31

Há Ngươi không thấy do Ân huệ của Allah mà những chiếc tàu lướt sóng băng đại dương để Ngài cho các người thấy các Dấu hiệu của Ngài? Quả thật, trong sự việc đó là các bằng chứng cho từng người kiên nhẫn và biết ơn.
31:32

Và khi một làn sóng to bao phủ chúng như bóng tối, chúng cầu nguyện Allah, dâng trọn ḷng thành cho Ngài. Nhưng sau khi Ngài đă giải cứu chúng lên bờ an toàn, th́ có một số người trong bọn chúng lưỡng lự . Và chỉ những tên bội tín, vô ơn mới phủ nhận các Dấu hiệu của TA.
31:33

Hỡi nhân loại! Hăy sợ Rabb (Allah) của các người và sợ Ngày mà tuyệt đối người cha sẽ không giải cứu được con cái và con cái cũng sẽ không giải cứu được người cha. Quả thật, Lời hứa của Allah là sự thật. Bởi thế, chớ để cho đời sống trần tục này đánh lừa các người và chớ để cho tên trùm lừa gạt (Shaytan) đánh lừa các người về Allah.
31:34

Quả thật, duy chỉ Allah biết rơ Giờ (xét xử). Và Ngài là Đấng cho mưa xuống; và Ngài biết cái ǵ nằm trong các dạ con; và không một người nào biết rơ vật ǵ mà y sẽ kiếm được ngày mai; và không một người nào biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết. Quả thật, Allah Rất mực Hiểu biết, Rất mực Am tường.
Hađith
 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -