Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
45. الجاثية
Chương 45. Al-Jathiya (Việc Qú Gối)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
45:1

Ha. Mim.
45:2

Kinh sách (Qur’an) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri ban xuống.
45:3

Quả thật, trong các tầng trời và trái đất là các dấu hiệu cho những người có đức tin.
45:4

Và trong việc tạo hoá các người cũng như việc Ngài rải tung các thú vật sống khắp nơi là các Dấu hiệu cho những người có một đức tin vững chắc.
45:5

Và trong việc luân chuyển ban đêm và ban ngày, và trong việc Allah gởi bổng lộc (mưa) từ trên trời xuống mà Ngài dùng làm sống lại lớp đất sau khi nó chết và trong việc chuyển quay các luồng gió, là các Dấu hiệu cho những người thông hiểu.
45:6

Đó là các Lời mặc khải của Allah mà TA đă đọc cho Ngươi bằng sự thật. Thế, chúng sẽ tin tưởng nơi lời tŕnh bày nào sau (Lời mặc khải của) Allah và các Dấu hiệu của Ngài?
45:7

Khốn khổ cho từng tên giả hiệu tội lỗi.
45:8

Nghe rơ các Lời mặc khải của Allah đă được đọc cho y rồi cứ tiếp tục tỏ thái độ ngạo mạn làm như y chẳng hề nghe qua nó bao giờ. Thế, hăy báo cho y biết về một sự trừng-phạt đau đớn.
45:9

Và khi học được điều ǵ từ các Lời mặc khải của TA, y mang chúng ra chế giễu. Chúngỳ là những kẻ sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhă.
45:10

Trước mặt chúng là Hỏa ngục, và bất cứ điều ǵ mà chúng đă kiếm được sẽ không giúp ích ǵ được cho chúng; và những kẻ mà chúng nhận làm các vị bảo hộ ngoài Allah cũng sẽ không giúp ích ǵ chúng được. Và chúng sẽ chịu một sự trừng-phạt vô cùng khủng khiếp.
45:11

(Qur'an) này là một Chỉ đạo. Và những ai không tin tưởng nơi các Lời mặc khải của Rabb của họ th́ sẽ nhận một sự trừng phạt đau đớn bằng một h́nh phạt vô cùng ghê rợn.
45:12

Allah là Đấng đă chế ngự biển cả cho các người để cho tàu bè lướt sóng chạy trên đó theo sự Chỉ-huy của Ngài và để giúp các người t́m kiếm thiên lộc của Ngài và để cho các người có dịp tạ ơn.
45:13

Và Ngài đă chế ngự cho các người bất cứ vật ǵ trong các tầng trời và bất cứ vật ǵ dưới đất, toàn bộ đều từ Ngài cả. Quả thật, trong đó là các Dấu-hiệu cho những người biết ngẫm nghĩ.
45:14

Hăy bảo những ai có đức tin nên tha thứ cho những người tuyệt vọng về những Ngày (Phán xử) của Allah, rằng Ngài sẽ đáp đền cho từng nhóm người chiếu theo những điều mà họ đă từng thu hoạch.
45:15

Ai làm điều thiện th́ bản thân y sẽ hưởng lợi; và ai làm điều ác th́ bản thân y sẽ chịu thiệt tḥi. Rồi các người sẽ được đưa trở về với Ngài.
45:16

Và chắc chắn TA đă ban cho con cháu Israel Kinh sách, và luật lệ và việc tiếp thu thiên khải và cung dưỡng họ với lương thực tốt và sạch và đă ưu đăi họ hơn thiên hạ.
45:17

Và TA đă ban cho họ những bằng-chứng rơ rệt về mọi công việc. Nhưng chỉ từ sau khi tiếp thu được sự hiểu biết, do kèn cựa mà họ mới chia rẽ lẫn nhau. Quả thật, Allah sẽ giải quyết giữa họ vào Ngày Phục sinh về những điều mà họ đă từng tranh chấp.
45:18

Rồi TA đặt Ngươi trên giáo luật của công việc (tôn giáo). Bởi thế, hăy tuân theo nó và chớ tuân theo những điều ham muốn của những kẻ không biết ǵ.
45:19

Quả thật, chúng chẳng giúp ích được Ngươi khỏi Allah về bất cứ điều ǵ. Và những kẻ làm điều sai quấy là đồng minh tán trợ lẫn nhau. Ngược lại, Allah là Đấng Bảo hộ của những người ngay chính sợ Allah.
45:20

(Qur'an) này là một sự soi rọi cho nhân loại, một chỉ đạo và một hồng ân cho những người có đức tin vững chăi.
45:21

Hoặc há những kẻ phạm những điều tội lỗi nghĩ rằng TA sẽ làm cho họ ngang bằng với những người có đức tin và làm việc thiện về sự sống của họ và sự chết của họ? Điều chúng xét đoán thật tệ hại!
45:22

Và v́ Chân lư, Allah đă tạo hóa các tầng trời và trái đất, hầu mỗi linh hồn sẽ được đền đáp về những điều mà nó đă thu hoạch và sẽ không bị thiệt tḥi.
45:23

Thế Ngươi có thấy kẻ đă lấy dục vọng của y làm thần linh của y? Biết thế, nên Allah dựa theo hiểu biết mà đánh lạc hướng y và niêm kín thính giác và tấm ḷng của y và lấy tấm màn che mắt y lại. Thế ai sẽ hướng dẫn y sau Allah? Thế, các người không ghi nhớ?
45:24

Và chúng bảo: “Không có đời sống nào ngoài đời sống trần gian này của chúng tôi. Chúng tôi chết và chúng tôi sống. Chỉ có thời gian tiêu diệt chúng tôi thôi.” Chúng không có một chút hiểu biết nào về điều đó. Chúng chỉ phỏng đoán.
45:25

Và khi các Lời mặc khải rơ rệt của TA được đọc ra cho chúng, luận điệu chống chế của chúng chỉ là nói: “Nếu quí vị nói thật th́ hăy đưa ông bà tổ tiên chúng tôi trở lại xem!”
45:26

Hăy bảo: “Allah làm cho các người sống, rồi làm cho các người chết, rồi sẽ tập trung các người vào Ngày Phục sinh không có chi phải ngờvực cả.” Nhưng đa số nhân loại không biết.
45:27

Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất, và vào Ngày mà Giờ (Phán xử) sẽ được thiết lập, Ngày đó các tên giả hiệu sẽ mất mát hết.
45:28

Và Ngươi sẽ thấy mỗi cộng đồng sẽ qú gối; mỗi cộng-đồng sẽ được gọi đến xem quyển sổ của ḿnh: “Ngày này các người sẽ được đáp đền xứng đáng về những điều mà các người đă từng làm.
45:29

“Quyển Sổ này của TA sẽ xác nhận sự thật về các người. Quả thật, TA đă cho ghi chép những điều các người đă từng làm.”
45:30

Bởi thế, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, Rabb của họ sẽ khoan dung họ. Đó sẽ là một thắng lợi rạng rỡ.
45:31

Ngược lại, đối với những ai không có đức tin: “Há các Lời mặc khải của TA đă không được đọc nhắc các người? nhưng các người đă tỏ ra ngạo mạn và các người là một đám người tội lỗi.
45:32

Và khi có lời: “Quả thật Lời-hứa của Allah là sự Thật và Giờ xét xử (cũng thật), không có chi phải ngờ vực cả th́ các người thường bảo: 'Chúng tôi không biết Giờ (xét xử) là ǵ. Chúng tôi nghĩ đó chỉ là điều tưởng tượng. V́ thế, chúng tôi không có một xác tín về nó.'”
45:33

Và tội lỗi của những điều mà chúng đă từng làm sẽ hiện ra cho chúng thấy và những điều mà chúng đă từng chế giễu sẽ vây hăm chúng lại.
45:34

Và sẽ có lời bảo: “Ngày nay, TA bỏ quên các người giống việc các người đă từng lăng quên việc gặp gỡ Ngày này của các người. Và chỗ ở của các người là ḷ Lửa và các người sẽ không được ai giúp đỡ cả.”
45:35

Sở dĩ như thế là v́ các người thường chế giễu các Lời mặc khải của Allah và đời sống trần tục này đă đánh lừa các người.” Bởi thế, vào Ngày đó chúng sẽ không được đưa ra khỏi đó (Hỏa ngục); và chúng sẽ không c̣n có dịp sửa ḿnh.
45:36

Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và Rabb của trái đất, Rabb của vũ trụ.
45:37

Và mọi Uy quyền trong các tầng trời và trái đất là của Ngài; và Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
Hađith
 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -