Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
47. محمد
Chương 47. Muhammad (Nabi)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
47:1

Những ai không tin tưởng và cản trở con đường của Allah là những kẻ mà việc làm sẽ trở thành vô hiệu;
47:2

Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện và tin tưởng nơi những điều đă được ban xuống cho Muhammad bởi lẽ đó là Chân lư từ Rabb (Allah) của họ, th́ sẽ được Ngài (Allah) xóa bỏ mọi điều xấu xa tội lỗi và cải thiện điều kiện của họ.
47:3

Như thế là v́ những kẻ không có đức tin tuân theo điều giả dối, và những người có đức tin tuân theo sự thật từ Rabb của họ. Và Allah tŕnh bày những ngụ ngôn về họ cho nhân loại đúng như thế.
47:4

Do đó, khi các người giao chiến với những kẻ không có đức tin, hăy đập vào cổ của chúng cho đến khi các người thắng được chúng, rồi trói chặt chúng lại; sau đó, hoặc trả tự do hoặc bắt chúng chuộc mạng cho đến khi chiến tranh trút bỏ gánh nặng của nó. Như thế; và nếu Allah muốn th́ đích thân Ngài sẽ trừng phạt chúng. Nhưng Ngài muốn dùng người này để thử thách người kia. Và những ai bị giết v́ con-đường (Islam) của Allah, th́ chắc chắn Ngài sẽ không bao giờ làm phí mất công lao của họ.
47:5

Ngài sẽ sớm hướng dẫn và cải thiện điều kiện của họ;
47:6

Và Ngài sẽ thu nhận họ vào Thiên đàng mà Ngài sẽ làm cho họ nh́n nhận.
47:7

Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các người ủng hộ (Chính nghĩa của) Allah th́ Ngài sẽ giúp đỡ các người trở lại và làm cho bàn chân của các người đứng vững chắc.
47:8

Và những kẻ không có đức tin sẽ bị tiêu diệt và Ngài sẽ triệt tiêu việc làm của chúng.
47:9

Như thế là v́ chúng ghét những điều mà Allah đă ban xuống, cho nên Ngài đă biến việc làm của chúng thành vô-hiệu.
47:10

Há chúng không đi xa trên trái đất để xét xem kết cuộc của những kẻ sống trước chúng? Allah đă tiêu diệt chúng. Và những kẻ không có niềm tin sẽ không tránh khỏi số phận tương tự.
47:11

Như thế là v́ Allah là Chủ nhân của những người có đức tin, trong lúc những kẻ không có niềm tin không có một vị bảo hộ nào.
47:12

Quả thật, Allah sẽ thu nhận những người có đức tin và làm việc thiện vào những Ngôi vườn phía dưới có các ḍng sông chảy; ngược lại, những kẻ không có niềm tin th́ huởng lạc; và chúng ăn uống như thú vật; và chỗ ở của chúng sẽ là Lửa.
47:13

Biết bao thị trấn phú cường hơn thị trấn (Makkah) của Ngươi, quê hương đă trục xuất Ngươi, đă bị TA tiêu diệt? Bởi thế, không có ai giải cứu chúng cả.
47:14

Thế một người dựa vào một bằng chứng rơ rệt từ Rabb của y có giống với một kẻ mà việc làm tội lỗi tỏ ra đẹp mắt đối với y và tuân theo dục vọng của ḿnh?
47:15

H́nh ảnh của Thiên đàng đă được hứa với những người ngay chính sợ Allah sẽ là nơi có những ḍng sông nước trong vắt không hôi tanh, có những ḍng sông sữa tươi mà mùi vị không thay đổi, có những ḍng sông rượu mà người uống cảm thấy sảng khoái, có những ḍng sông mật ong tinh khiết; có đủ loại trái cây ngon ngọt và sự Tha-thứ từ Rabb của họ. Họ có giống với một kẻ ở trong Lửa đời đời và uống một loại nước cực sôi cắt đứt ruột?
47:16

Trong bọn chúng có người đến nghe Ngươi; cuối cùng, khi rời Ngươi, chúng nói với những ai được ban sự hiểu biết: “Điều mà Y vừa nói là ǵ vậy?” Chúng là những kẻ mà Allah đă niêm phong quả tim và chỉ biết tuân theo dục vọng của ḿnh.
47:17

Ngược lại, những ai được hướng dẫn th́ Allah sẽ hướng dẫn họ thêm và ban cho họ Taqwa .
47:18

Thế phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Phân xử)? E rằng nó sẽ xảy đến cho chúng bất ngờ. Nhưng chắc chắn đă có những điềm báo trước của nó. Và khi nó thực sự xảy ra th́ việc tưởng nhớ của chúng có mang lợi ǵ cho chúng?
47:19

Hăy biết quả thật không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah.Và hăy xin (Ngài) tha thứ tội lỗi của Ngươi và của các tín đồ, nam và nữ. Và Allah biết rơ sinh hoạt và nơi nghỉ ngơi của các người.
47:20

Và những ai có niềm tin bảo: “Tại sao không có một Chương kinh nào được ban xuống cho chúng tôi?” Nhưng khi có một Chương kinh cụ thể về vấn đề chiến đấu được ban xuống th́ Ngươi sẽ thấy những kẻ mang sẵn trong ḷng một chứng bệnh (đạo đức giả) sẽ đảo mắt nh́n Ngươi giống như cái nh́n thất thần của một người sắp chết; nhưng tốt cho chúng hơn (nếu)
47:21

Vâng lệnh (Allah) và ăn nói lịch sự. Bởi thế, khi vấn đề (chuẩn bị thánh chiến) đă được quyết định, nếu chúng chân thật với Allah th́ điều đó tốt cho chúng.
47:22

Thế phải chăng, nếu quay lưng (bất tuân), có lẽ các người sẽ làm điều thối nát trên trái đất và cắt đứt t́nh máu mủ ruột thịt?
47:23

Đó là những kẻ mà Allah đă nguyền rủa, làm cho tai chúng điếc và mắt chúng mù.
47:24

Há chúng không chịu nghiền ngẫm về Qur'an hay là quả tim của chúng đă bị niêm phong?
47:25

Quả thật, những ai quay gót chân theo tật cũ sau khi đă nhận chân Chỉ đạo (của Allah) th́ là những kẻ đă bị Shaytan xúi giục và hứa hăo.
47:26

Như thế là v́ chúng đă nói với những kẻ ghét các điều do Allah ban xuống: “Chúng tôi sẽ tuân theo quí vị về một phần công việc.” Nhưng Allah biết rơ điều chúng giấu giếm.
47:27

Thế t́nh trạng của chúng sẽ ra sao khi các Thiên thần đến bắt hồn của chúng bằng cách đập vào mặt và lưng của chúng?
47:28

Như thế, là v́ chúng tuân theo điều làm phật ḷng Allah và ghét điều làm hài ḷng Ngài. Bởi thế, Ngài triệt tiêu việc làm của chúng.
47:29

Há những ai mang trong ḷng một chứng bệnh (đạo đức giả) nghĩ rằng Allah sẽ không đưa ra ánh sáng nỗi oán ghét của chúng?
47:30

Và nếu muốn, TA (Allah) có thể vạch mặt chúng cho Ngươi thấy; nhưng Ngươi có thể nhận diện chúng qua những nét đặc trưng của chúng. Và chắc chắn, Ngươi nhận ra chúng qua giọng nói của chúng; và Allah biết rơ những điều các người làm.
47:31

Và chắc chắn TA (Allah) sẽ thử thách các người cho đến khi TA biết rơ ai trong các người đă chiến đấu anh dũng và kiên tŕ; và TA sẽ thử thách tiếng tăm của các người.
47:32

Quả thật, những ai không có đức tin và cản trở con đường của Allah và chống đối Thiên sứ sau khi đă được hướng dẫn th́ sẽ không làm tổn thương Allah một tí nào; ngược lại, Ngài sẽ triệt tiêu việc làm của chúng.
47:33

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy tuân mệnh Allah và tuân lệnh Thiên sứ và chớ làm phí mất công lao của các người.
47:34

Quả thật, những ai không có niềm tin và cản trở con đường của Allah rồi chết như là kẻ vô đức tin th́ chắc chắn Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho chúngỳ.
47:35

Bởi thế, chớ nản ḷng và chớ nhút nhát kêu gào ḥa b́nh trong lúc các người đang nắm ưu thế; và Allah đang ở cùng với các người. Và không bao giờ Allah sẽ làm phí mất công sức của các người.
47:36

Cuộc sống trần tục này chỉ là một tṛ chơi và thú tiêu khiển. Và nếu các người có đức tin và sợ Allah, th́ Ngài sẽ đăi ngộ các người xứng đáng và không đ̣i hỏi ǵ từ tài sản của các người.
47:37

Nếu Ngài đ̣i hỏi nó từ các người và làm áp lực đối với các người th́ các người sẽ keo kiệt ôm giữ nó; và Ngài sẽ đưa ra ánh sáng nỗi oán ghét của các người.
47:38

Này các người! Các người là những người được kêu gọi chi dùng (tài sản) cho Chính nghĩa của Allah nhưng trong các người có một số người keo kiệt. Và ai keo kiệt th́ chỉ keo kiệt bất lợi cho bản thân ḿnh bởi v́ Allah Giầu có và Tự Đầy đủ trong lúc các người mới là những kẻ nghèo khó. Và nếu các người quay lưng (bất tuân) th́ Ngài sẽ đưa một đám người khác đến thay thế các người rồi họ sẽ không giống như các người.
Hađith
 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -