Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
16. النحل
Chương 16. An-Nahl (Ong Mật)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
16:1

Mệnh lệnh của Allah ắt đến. Bởi thế, các người chớ giục nó . Quang vinh thay Ngài! Ngài Tối Cao, vượt hẳn những điều (kẻ) mà chúng kết hợp với Ngài.
16:2

Ngài cử phái các Thiên thần xuống (trần) theo mệnh lệnh của Ngài, mang điều mặc khải xuống cho người nào mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài (bảo y:) “Hăy cảnh cáo (nhân loại) không có Thượng Đế nào khác ngoài TA (Allah), bởi thế hăy sợ TA.”
16:3

Ngài v́ Chân lư mà tạo hóa các tầng trời và trái đất. Ngài Tối Cao, vượt hẳn những điều mà chúng kết-hợp với Ngài.
16:4

Ngài đă tạo con người từ một giọt tinh dịch nhưng y lại là một kẻ tranh căi công khai.
16:5

Và gia súc. Ngài đă tạo chúng cho các người (sử dụng). Nơi chúng có các vật dụng phủ ấm và nhiều nguồn lợi khác. Chẳng hạn thịt của chúng các người dùng.
16:6

Và chúng mang một vẽ đẹp cho các người khi các người lùa chúng về chuồng vào buổi chiều và đánh chúng ra đồng ăn cỏ vào buổi sáng.
16:7

Và chúng chuyên chở hàng hóa nặng cho các người đến các thành phố xa xôi mà các người phải vất vả mới có thể đến nơi đặng. Chắc chắn Rabb (Allah) của các người là Đấng Rất mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung.
16:8

Và loài ngựa, la và lừa cho các người cưỡi và trang trí. Và Ngài đă tạo những vật mà các người không biết.
16:9

Và Allah có nhiệm vụ chỉ dẫn con đường ngay chính nhưng có những con đường sai lệch; và nếu muốn, Ngài thừa sức hướng dẫn tất cả.
16:10

Ngài là Đấng đă ban nước mưa từ trên trời xuống mà các người dùng uống, và nhờ nó cây cỏ trổ mọc để các người dùng nuôi gia súc.
16:11

Với nó, Ngài làm mọc bắp ngô, và trái ô-liu, và trái chà-là, và trái nho, và đủ loại trái cây cho các người dùng. Chắc chắn trong sự việc đó là một Dấu-hiệu cho một đám người biết ngẫm nghĩ.
16:12

Và Ngài đă chế ngự ban đêm và ban ngày, mặt trời và mặt trăng; và các ngôi sao cũng được chế ngự cho các người theo mệnh lệnh của Ngài; chắc chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho một đám người am hiểu.
16:13

Và những vật mà Ngài đă làm ra dồi-dào cho các người trên đất liền mang nhiều mầu sắc khác biệt. Chắc chắn trong sự việc này là một Dấu-hiệu cho một đám người giác ngộ.
16:14

Và Ngài đă chế ngự biển cả mà các người dùng các món thịt tươi và đeo các món trang sức của nó. Và ngươi thấy tàu bè cày sóng trùng dương giúp các người đi t́m thiên lộc của Ngài và để các người tạ ơn.
16:15

Và Ngài đă đặt những quả núi vững chắc lên mặt đất sợ nó rung chuyển cḥng chành với các người; và sông ng̣i và đường sá giúp các người đi đúng hướng.
16:16

Và những cảnh giới. Và nhờ các ngôi sao mà họ (nhân loại) nhận định được hướng đi.
16:17

Thế phải chăng Đấng tạo hóa ngang bằng với kẻ không tạo được ǵ cả? Các người không giác ngộ ư?
16:18

Và nếu các ngươiÔ đếm các Ân huệ của Allah, th́ các người không thể đếm xiết. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
16:19

Và Allah biết điều các người giấu-giếm và tiết lộ.
16:20

Và những kẻ mà chúng cầu nguyện ngoài Allah đă không tạo hóa được ǵ trong lúc chính chúng lại được tạo.
16:21

Chúng chết chứ không sống. Chúng cũng không biết khi nào chúng sẽ được phục sinh.
16:22

Thượng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Bởi thế, những ai không tin tưởng nơi Đời Sau th́ tấm ḷng của chúngỳ phủ nhận (sự Duy nhất của Thượng Đế) và tỏ ra kiêu-căng.
16:23

Không một chút nghi ngờ nào, quả thật Allah biết rơ điều chúngỳ giấu giếm và điều chúngỳ tiết lộ. Quả thật, Ngài không yêu thương những kẻ tự phụ, kiêu-căng.
16:24

Và khi có lời bảo chúngỳ: “Điều mà Rabb (Allah) của các người đă ban xuống là ǵ?” Chúng đáp: “Chuyện ngụ ngôn của người cổ xưa!”
16:25

Ấy là chúngỳ sẽ mang trọn gánh nặng (tội lỗi) của chúngỳ vào Ngày Phục sinh và luôn cả gánh nặng của những ai v́ thiếu hiểu biết đăợ bị chúng dẫn đi lạc. Thật xấu xa thay gánh nặng chúng sẽ phải mang.
16:26

Chắc chắn trước chúngỳ đă có những kẻ âm mưu (phá hoại Chính đạo của Allah) nhưng Allah đă phá vỡ nền móng kiến trúc của chúng làm mái nhà từ bên trên đổ sụp xuống đè bẹp chúng và h́nh phạt chụp bắt chúng bất ngờ từ những nơi mà chúng không nhận ra.
16:27

Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ hạ nhục chúng và bảo: “Đâu là những kẻ hợp-tác của TA, những kẻ v́ chúng mà các người đă từng tranh chấp?” Những ai đă được ban cấp kiến thức sẽ lên tiếng: “Ngày nay những kẻ không có đức tin chắc chắn sẽ bị hạ nhục và bị họa,
16:28

Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong lúc chúng tự làm hại linh hồn chúng.” Rồi chúngỳ chịu thần phục, (thưa): “Thật t́nh chúng tôi đă không làm điều ǵ tội lỗi.” “Vâng, quả thật Allah biết rơ điều các người đă từng làm.
16:29

“Thôi, hăy bước vào các cánh cửa Hỏa ngục để vào ở trong đó. Bởi thế, chỗ ngụ của những kẻ kiêu căng thật là xấu xa.”
16:30

Và có lời bảo những ai sợ Allah: “Điều mà Rabb (Allah) của quí vị đă ban xuống là ǵ?” Họ đáp: “Điều tốt.” Những ai làm lành ở đời này th́ sẽ gặp lành. Và nhà-ở ở Đời sau sẽ tốt hơn. Và chắc chắn nhà ở của những người sợ Allah sẽ tuyệt hảo:
16:31

Những Ngôi vườn 'Adn (Thiên đàng Vĩnh cửu) mà họ sẽ bước vào, bên dưới có các ḍng sông chảy. Trong đó họ sẽ có được tất cả các thứ mà họ mong ước. Allah sẽ tưởng thưởng những ai ngay chính sợ Ngài như thế;
16:32

Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong t́nh trạng tốt lành, (thiên thần) chúc họ: “Mong quí vị được bằng an. Xin mời quí vị bước vào Thiên đàng do những điều (tốt) mà quí vị đă từng làm.”
16:33

Há chúng chờ các Thiên thần đến với chúng hay Lệnh phán của Rabb (Allah) của Ngươi đến (xử lư)? Những kẻ trước chúng cũng đă xử sự đúng như thế. Và Allah đă không làm hại chúngỳ mà chính chúng tự làm hại bản thân chúng.
16:34

Bởi thế, những điều tội lỗi mà chúng đă từng làm sẽ đến vây bắt chúngỳ và những điều mà chúngỳ đă từng chế giễu sẽ vây hăm chúng.
16:35

Và những kẻ tôn thờ đa thần lên tiếng: “Nếu Allah muốn, chúng tôi lẫn cha mẹ chúng tôi đâu có tôn thờ bất cứ cái ǵ ngoài Ngài, và chúng tôi đă không cấm cản bất cứ điều ǵ ngoài điều mà Ngài đă cấm.” Những kẻ trước chúng cũng đă làm đúng như thế. Vậy, há nhiệm vụ của các Thiên sứ chỉ là truyền đạt công khai?
16:36

Và chắc chắn TA đă cử một Thiên sứ đến với mỗi cộng đồng (bảo): “Hăy thờ phụng Allah và tránh xa quỷ thần ”. Bởi thế, trong họ có kẻ được Allah hướng dẫn và có kẻ không tránh khỏi đi lạc. Do đó, hăy đi du lịch trên trái đất để quan sát kết cuộc của những kẻ bài bác.
16:37

Dẫu Ngươi rất mong cho họ được hướng dẫn nhưng quả thật Allah không hướng dẫn ai mà Ngài đánh lạc hướng. Và họ sẽ không được ai giúp đỡ.
16:38

Và họ thề nhân danh Allah bằng những lời thề nghiêm trọng nhất, bảo Allah sẽ không phục sinh ai đă chết. Vâng, một lời hứa mà Ngài bắt buộc phải thi hành, nhưng đa số nhân-loại không biết.
16:39

Hầu Ngài chứng minh cho họ thấy sự thật về điều mà họ đă từng bất đồng ư kiến và hầu những kẻ không tin tưởng biết rơ chính họ mới là những kẻ nói dối.
16:40

Quả thật, Lời phán của TA đối với một vật mà TA muốn nó thành h́nh, th́ chỉ bảo vơí nó: “Hăy Thành!” - th́ nó sẽ thành.
16:41

Và những ai v́ Allah mà di cư đi tị nạn sau khi đă bị đối xử bất công, th́ chắc chắn sẽ được TA định cư tại một nơi tốt đẹp trên thế gian; và phần thưởng dành cho họ ở Đời sau sẽ lớn hơn nữa nếu họ biết:
16:42

Những ai kiên nhẫn và phó thác cho Rabb (Allah) của họ.
16:43

Và trước Ngươi, TA chỉ cử phái những người phàm mà TA đă mặc khải (Kinh sách) làm Thiên sứ. Nếu các người không biết, th́ hăy hỏi những người giữ Zikr .
16:44

(Các Thiên sứ đến) với những bằng chứng rơ rệt và với các Kinh sách. Và TA cũng đă ban cho Ngươi Zikr (Qur'an) để Ngươi dùng giải thích cho mọi người biết rơ về những điều mà TA đă ban xuống cho họ và để họ ngẫm nghĩ.
16:45

Há những kẻ âm mưu điều tội lỗi cảm thấy an-toàn khi Allah sẽ làm cho đất (sụp xuống) nuốt mất họ hoặc h́nh phạt sẽ rơi nhằm phải họ từ một nơi nào đó mà họ không nhận ra?
16:46

Hoặc Ngài sẽ trừng phạt họ trong lúc họ đang hoạt động và họ sẽ không tài nào thoát khỏi?
16:47

Hoặc Ngài sẽ chụp bắt họ trong kinh hoàng? Nhưng quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi Rất mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung.
16:48

Há họ không quan sát bóng của vạn vật mà Allah đă tạo, xem chúng tự động quay sang phải và trái, và phủ phục trước Allah một cách khiêm tốn?
16:49

Và bất cứ sinh vật nào trong các tầng trời và dưới đất và cả Thiên thần nữa đều phủ phục trước Allah; và chúng không hề tỏ vẻ kiêu căng.
16:50

Chúng sợ Rabb (Allah) của chúng bên trên chúng và chúng làm bất cứ điều ǵ mà Ngài phán.
16:51

Và Allah đă phán: “Chớ tôn thờ hai thần linh. Quả thật, Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy nhất. Do đó, hăy sợ riêng TA”
16:52

Và bất cứ vật ǵ trong các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài cả; và phục mệnh Ngài là điều bắt buộc . Thế các người sợ kẻ nào khác Allah?
16:53

Và bất cứ ân-huệ nào mà các người hưởng đều do Allah ban cấp cả. Rồi khi gặp hoạn nạn, các người lớn tiếng cầu xin với Ngài.
16:54

Rồi khi Ngài giải cứu các người thoát hiểm th́ một phần tử trong các người kết hợp thần linh cùng với Rabb (Allah) của họ,
16:55

Hầu phủ nhận Ân huệ mà TA đă ban cấp. Thế, hăy hưởng thụ đi. Rồi đây, các người sẽ sớm biết.
16:56

Và họ trích một phần bổng lộc mà TA đă ban cấp để dâng lên những kẻ (thần linh) mà họ không biết. Này, thề với Allah, chắc chắn các người sẽ bị chất vấn về những điều mà các người đă từng bịa đặt.
16:57

Và họ đă bịa đặt điều bảo Allah có con gái. Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Và những điều mà họ mong muốn là của họ.
16:58

Và khi một người của họ nhận được tin báo về một đứa bé gái (vừa mới ra đời), gương mặt y sa sầm và ḷng y buồn vô hạn.
16:59

Y nhục nhă lẫn trốn thiên hạ v́ hung tín vừa mới nhận. Y phải để nó sống với tủi nhục hay phải chôn sống nó dưới đất? Điều mà y quyết định thật xót xa!
16:60

Đối với những ai không tin nơi Đời sau th́ (Allah) là một h́nh ảnh xấu ; ngược lại, Allah là h́nh ảnh cao quí nhất. Bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
16:61

Và nếu Allah muốn trừng phạt loài người về tội ác của họ th́ Ngài sẽ không để cho một sinh vật nào tồn tại trên trái đất. Nhưng Ngài gia hạn cho họ đến một thời hạn ấn định. Do đó, khi đă măn hạn, nhất định họ sẽ không thể nấn ná một giờ khắc nào và cũng không thể ra đi sớm hơn.
16:62

Và họ qui cho Allah điều mà chính họ lại không thích và miệng lưỡi của họ thốt ra lời lẽ dối trá bảo cái ǵ tốt là của họ. Không một chút nghi ngờ nào, chắc chắn Lửa là phần dành cho họ; và chắc chắn họ sẽ là những kẻ đến đó trước.
16:63

Thề với Allah, TA đă cử phái (các Thiên sứ) đến với những cộng đồng trước thời của Ngươi nhưng Shaytan đă tô điểm xinh đẹp việc làm của họ; do đó, ngày nay nó là kẻ đỡ đầu của họ và họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn.
16:64

Và TA đă ban Kinh sách (Qur’an) xuống cho Ngươi hầu Ngươi dùng giải thích cho họ rơ về những điều mà họ đă bất đồng trong đó; và nó là một Chỉ-đạo và Hồng-ân cho một số người có đức tin.
16:65

Và Allah đă ban nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng làm hồi sinh đất đai đă chết khô. Chắc chắn trong sự việc đó là một Dấu-hiệu cho một số người biết nghe.
16:66

Và quả thật nơi gia súc cũng có một bài học cho các người. TA ban cho các người loại thức uống từ chất nằm trong bụng của chúng, giữa phân và máu: sữa tươi tinh khiết, có hương vị làm người uống thích thú.
16:67

Và từ trái chà-là và nho, các người ép ra chất rượu và là một loại lương thực tốt. Quả thật, trong sự việc đó là một Dấu-hiệu cho một đám người thông hiểu.
16:68

Và Rabb (Allah) của Ngươi đă mặc khải cho ong mật bảo: “Hăy xây tổ trên núi, và trên cây cối và trên những vật mà họ (nhân loại) đă dựng lên.
16:69

“Và hăy ăn (hút mật) từ mỗi loại trái cây, rồi đi theo các con đường thành-thuộc của Rabb (Allah) của ngươi”; từ trong bụng của chúng tiết ra một loại chất uống có nhiều mầu sắc khác biệt; trong đó chứa một dược-liệu chữa bệnh cho nhân loại. Chắc chắn, trong sự việc đó là một Dấu-hiệu cho một đám người biết ngẫm-nghĩ.
16:70

Và Allah đă tạo hóa các người rồi làm các người mệnh chung. Trong các người, có một số đă được trả hồn về sống tiếp cho đến hết tuổi già yếu, và trở thành lẩm cẩm không c̣n biết ǵ sau khi đă biết nhiều. Quả thật, Allah Toàn Tri, Toàn Lực.
16:71

Và Allah đă ưu đăi một số người này hơn một số người nọ về bổng lộc. Và những ai được ưu đăi không giao bổng lộc của họ cho những kẻ (nô lệ) nằm dưới tay quản lư của họ hầu làm cho chúng b́nh đẳng với ḿnh về phương diện này. Há họ đă phủ nhận các ân-huệ của Allah?
16:72

Và Allah đă tạo từ bản thân của các người các ngườiợ vợ cho các người và từ các bà vợ, đă tạo con cái và cháu chắt cho các người và cung cấp lương thực tốt cho các người. Phải chăng họ tin tưởng nơi điều giả dối và phủ nhận các ân huệ của Allah?
16:73

Và họ tôn thờ, ngoài Allah, những kẻ không có khả năng cung cấp cho họ một tí lương thực nào từ các tầng trời và dưới đất và chúng hoàn toàn bất lực.
16:74

Bởi thế, chớ đưa ra những h́nh ảnh so sánh với Allah . Quả thật, Allah biết hết (mọi việc) trong lúc các người không biết.
16:75

Allah đưa ra thí dụ về một người nô-lệ bị quản thúc, không có một chút quyền hành nào vàợ một người được TA cung cấp bổng lộc tốt mà y chi dùng kín đáo và công khai. Vậy hai người đó có bằng nhau chăng? Allah thật đáng ca tụng! Không! Đa số bọn chúngỳ không biết.
16:76

Và Allah đưa ra thí dụ về hai người; một người th́ câm, không có một chút quyền hành nào và là một gánh nặng cho người chủ. Bất cứ nơi nào người chủ sai y đi, y không mang về một điều tốt nào. Y có bằng với một người truyền lệnh thi hành nền công lư và đi theo con đường ngay chính?
16:77

Và Allah nắm giữ điều vô h́nh của các tầng trời và trái đất. Và Giờ (Phán xử) sẽ xảy ra nhanh như một cái nháy mắt hoặc nhanh hơn nữa. Quả thật, Allah có quyền quyết định trên tất cả mọi việc.
16:78

Và Allah đă mang các người ra khỏi bụng mẹ của các người không hề có một chút hiểu biết nào; và Ngài đă ban cho các người thính giác, thị giác và lương tri để các người có thể tạ ơn.
16:79

Há họ không thấy những con chim bị chế ngự thăng bằng giữa không trung? Duy chỉ Allah giữ chúng thăng bằng được. Chắc chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho một đám người có đức tin.
16:80

Và Allah đă làm nhà cửa cho các người thành một nơi yên nghỉ và dùng da thuộc của gia súc làm thành lều che mà các người cảm thấy nhẹ vào ngày di chuyển cũng như ngày cắm trại; và từ lông cứng và lông mịn và lông thường của chúng (các người) có được các vật dụng trang-trí và hưởng-thụ trong một thời gian.
16:81

Và Allah đă dùng những vật mà Ngài đă tạo để che mát các người và đă dựng núi làm nơi trú ẩn cho các người và làm ra những chiếc áo choàng để bảo vệ các người khỏi bị nóng và làm những chiếc áo giáp để bảo vệ các người trước sự tấn công (của địch). Bằng cách đó Ngài đă hoàn tất Ân huệ của Ngài cho các người để may ra các người thần phục Ngài (theo Islam).
16:82

Nhưng nếu họ quay bỏ đi th́ nhiệm vụ của Ngươi chỉ là công khai truyền đạt.
16:83

Họ đều công nhận Ân huệ của Allah, nhưng rồi phủ nhận nó và đa số bọn họ là những kẻ phụ ơn.
16:84

Và (hăy nhớ) Ngày mà TA sẽ dựng lên từ mỗi cộng đồng một nhân chứng ; lúc đó những kẻ không có đức tin sẽ không được phép (cáo-lỗi) và cũng không được phép cải tà qui chánh.
16:85

Và khi những kẻ làm điều sai quấy thấy sự trừng phạt, nó sẽ không được giảm khinh cho họ và họ sẽ không được triễn hạn.
16:86

Và khi thấy những thần-linh của họ, những người tôn thờ đa-thần sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Đây là những thần linh mà chúng tôi đă từng cầu nguyện ngoài Ngài.” Nhưng chúng sẽ mắng trả, bảo: “Thật sự các người chỉ là những tên nói dối.”
16:87

Vào Ngày đó, họ chịu thần phục Allah và những kẻ (thần-linh) mà họ đă từng bịa đặt sẽ bỏ họ đi biệt dạng.
16:88

Những ai không tin tưởng và cản trở con đường của Allah th́ sẽ bị TA gia tăng h́nh phạt chồng chất v́ tội đă từng gieo rắc điều thối nát.
16:89

Và (hăy nhớ) Ngày mà TA sẽ dựng lên từ mỗi cộng đồng một nhân chứng của họ để đối chất với ho;ỳ và TA sẽ đưa Ngươi (Muhammad) ra làm một nhân chứng đối chất với những người (Quraysh) này. Và TA đă ban cho Ngươi Kinh sách (Qur’an) tŕnh bày rơ tất cả mọi điều; (Nó) là một Chỉ đạo, một Hồng ân và Tin mừng cho những người Muslim.
16:90

Allah truyền lệnh thi hành nền công-lư và làm điều thiện và bố-thí (giúp đỡ) người ruột thịt và cấm làm điều ác đức và điều tội-lỗi và việc áp bức bất công . Ngài dạy bảo các người để may ra các người ghi nhớÔ (Phúc và Tội).
16:91

Và hăy làm tṛn Lời Giao Ước của Allah khi các người đă giao ước và chớ vi phạm lời thề sau khi đă tuyên thệ xác nhận và chắc chắn các người đă nhận Allah làm một Bảo-chứng. Quả thật, Allah Hằng biết điều các người làm.
16:92

Và chớ xử sự như một phụ nữ tháo tung cuộn chỉ của bà sau khi nó đă được se chặt. Các người dùng lời thề để lừa dối lẫn nhau sợ rằng một cộng đồng này mai hậu sẽ có đông người hơn cộng đồng kia. Quả thật, Allah chỉ dùng nó để thử thách các người. Và vào Ngày Phục sinh, chắc chắn Ngài sẽ cho các người thấy rơ điều mà các người đă từng tranh chấp.
16:93

Và nếu muốn, Allah đă làm cho các người thành một cộng đồng duy nhất nhưng Ngài đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn. Và chắc chắn, các người sẽ bị tra hỏi về những điều các người đă từng làm.
16:94

Và chớ dùng lời thề của các người làm một phương tiện lừa phỉnh nhau sợ rằng một bàn chân sẽ bị trượt sau khi đă đứng vững và các người sẽ nếm điều xấu xa do việc các người đă cản trở con đường của Allah; và các người sẽ nhận một sự trừng-phạt to lớn.
16:95

Và chớ bán Lời Giao Ước của Allah với một giá nhỏ nhoi. Quả thật, cái ǵ nơi Allah sẽ tốt cho các người hơn nếu các người biết.
16:96

Vật ǵ nơiợ các người sẽ cạn kiệt và vật ǵ nơi Allah sẽ tồn tại vĩnh viễn. Và chắc chắn TA sẽ ban cấp cho những ai kiên nhẫn phần thưởng (của họ) tùy theo việc tốt nhất mà họ đă làm.
16:97

Ai làm việc thiện, bất luận nam hay nữ, và là một người có đức tin th́ chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh tốt đẹp; và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng của họ tùy theo điều tốt nhất mà họ đă làm.
16:98

Vậy khi đọc Qur'an, Ngươi hăy cầu xin Allah che chở tránh xa Shaytan, đáng tống xuất.
16:99

Quả thật, nó không có quyền đối với những ai có đức tin và phó thác cho Rabb (Allah) của họ.
16:100

Nó chỉ có quyền đối với những ai nhận nó làm kẻ bảo hộ và những ai v́ nó mà trở thành những kẻ tôn thờ đa thần.
16:101

Và khi TA thay thế một câu kinh (của Qur'an) bằng một câu kinh khác, và Allah biết rơ điều mà Ngài ban xuống, th́ họ bảo Ngươi chỉ là một kẻ bịa đặt . Không, đa số bọn họ không biết.
16:102

Hăy bảo (họ): “ 'Ruuh-al-Qudus' (Thiên Thần Jibriil) mang nó xuống từ Rabb (Allah) của Ngươi bằng sự thật nhằm củng cố (đức tin của) những người tin tưởng và làm một Chỉ đạo và Tin mừng cho những người Muslim.
16:103

Và chắc chắn TA biết rơ chính họ đă nói: “Quả thật có một người phàm đă dạy Y (Muhammad).” Rơ ràng ngôn ngữ của kẻ mà họ ám chỉ hoàn toàn khác lạ trong lúc đây là tiếng Ả-rập trong sáng.
16:104

Quả thật, những ai không tin tưởng nơi những Lời mặc khải của Allah, th́ sẽ không được Allah hướng dẫn và sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn.
16:105

Chỉ những ai không tin tưởng nơi những Lời mặc khải của Allah mới bịa đặt điều nói dối và thực sự chúngỳ là những kẻ nói dối.
16:106

Ai phủ nhận Allah sau khi đă tin tưởng - ngoại trừ ai là người bị ép buộc (bỏ đạo) trong lúc tấm ḷng của y hăy c̣n vui sướng với đức tin, - ngược lại, kẻ nào vỗ ngực tuyên bố không tin tưởng th́ sẽ đón nhận sự giận dữ của Allah và sẽ chịu một sự trừng phạt rất to lớn.
16:107

Sở dĩ như thế là v́ họ yêu đời sống trần tục này hơn Đời sau. Và quả thật, Allah không hướng dẫn một đám người không tin tưởng.
16:108

Họ là những kẻ mà Allah đă khóa chặt trái tim, thính giác và thị giác; và họ là những kẻ khinh suất.
16:109

Không một chút nghi ngờ nào, quả thật họ là những kẻ sẽ thua thiệt nhất ở Đời sau.
16:110

Rồi đối với những ai di-cư đi tị nạn sau khi đă bị áp bức rồi sau đó chiến đấu anh dũng và kiên nhẫn chịu đựng (mọi thử thách) th́ quả thật Rabb (Allah) của Ngươi, sau những biến cố đó, sẽ thật sự tha thứ và khoan dung (cho họ).
16:111

(Hăy nhớ) Ngày mà mỗi linh hồn sẽ đến khiếu nại cho bản thân ḿnh và mỗi linh hồn sẽ được trả lại đầy đủ về điều mà nó đă làm và họ sẽ không bị đối xử bất công.
16:112

Và Allah đưa ra một thí dụ so sánh: có một thị trấn an ninh và yên b́nh (Makkah), được tiếp liệu lương thực dồi dào từ khắp nơi, nhưng nó phủ nhận những Ân huệ của Allah cho nên Allah đă bắt nó nếm mùi tân khổ của sự đói khát và sợ sệt do điều (tội lỗi) mà (dân cư của) nó đă từng làm.
16:113

Và chắc chắn đă có một Thiên sứ xuất thân từ họ đến gặp họ (tŕnh bày Thông điệp của Allah) nhưng họ đă bảo Người nói dối, cho nên h́nh phạt đến chụp bắt họ trong lúc họ là những kẻ làm điều sai quấy.
16:114

Hăy dùng những thực phẩm hợp pháp và tốt sạch mà Allah đă cung cấp cho các người; và hăy biết ơn Allah về những Ân huệ của Ngài nếu duy chỉ Ngài là Đấng mà các người thờ phụng.
16:115

Quả thật, Ngài (Allah) chỉ cấm các người dùng (thịt của) xác chết , và máu (huyết) và thịt heo và những món vật (cúng) nào mà tên gọi khác với tên Allah đă được nhắc lên nó; nhưng ai v́ nhu cầu bắt buộc (mà dùng) chứ không ham muốn cũng không quá độ th́ quả thật Allah Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung.
16:116

Và chớ nói về một món vật mà chiếc lưỡi của các người có thể nói dối: “món này dùng được và món này bị cấm,” bịa đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah. Chắc chắn, những kẻ bịa đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah sẽ không bao giờ thành đạt;
16:117

Một sự hưởng thụ tạm bợ nhỏ nhoi nhưng rồi họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn.
16:118

Và đối với những ai là người Do thái, TA đă cấm họ (dùng) những món (thực phẩm) mà TA đă kể cho Ngươi trước đây. TA đă không hại họ mà chính họ tự làm hại bản thân.
16:119

Rồi đối với những ai v́ ngu dốt đă làm điều tội lỗi rồi sau đó hối cải và sửa ḿnh th́ quả thật Rabb (Allah) của Ngươi sau những điều sai phạm đó sẽ tha thứ và khoan dung (cho họ).
16:120

Quả thật, Ibrahim là một nhà lănh đạo có nhiều đức tính tốt, hết ḷng sùng bái Allah, chỉ tôn thờ Allah , và không là một người tôn thờ đa thần.
16:121

Người biết ơn (Allah) về những Ân huệ của Ngài. Ngài đă chọn Người và hướng dẫn Người theo Chính đạo.
16:122

Và TA đă ban cho Người điều tốt ở đời này. Và ở Đời sau, quả thật, Người sẽ thuộc thành phần của những người đức hạnh.
16:123

Rồi TA đă mặc khải cho Ngươi: “Hăy theo tín ngưỡng của Ibrahim, chính trực, và chớ là một người tôn thờ đa thần.
16:124

(Vấn đề) 'Sabbath' chỉ được truyền xuống cho những ai đă bất đồng ư-kiến về nó. Nhưng Rabb (Allah) của Ngươi sẽ xét xử họ (người Do thái)ỳ vào Ngày Phục sinh về những điều mà họ đă từng tranh chấp.
16:125

Hăy dùng sự khôn ngoan và lời khuyến cáo tốt đẹp mà gọi mời (tất cả) đến với con đường của Rabb của Ngươi (hỡi Muhammad!); và hăy tranh luận với họ bằng phương cách tốt đẹp nhất. Quả thật, Rabb của Ngươi biết rơ ai là kẻ lệch lạc khỏi con đường của Ngài và ai là người được hướng dẫn.
16:126

Và nếu các ngươi trả miếng th́ hăy trả đủa bằng với miếng mà các ngươi đă bị đ̣n nhưng nếu các ngươi kiên nhẫn chịu đựng th́ chắc chắn đó là điều tốt nhất cho những ai kiên nhẫn.
16:127

Và hăy kiên nhẫn chịu đựng bởi v́ Ngươi kiên nhẫn là chỉ v́ Allah mà thôi. Và chớ buồn rầu cho họ cũng chớ se ḷng về những điều mà họ đang âm mưu.
16:128

Quả thật, Allah ở cùng với những ai sợ Ngài và những ai làm tốt.
Hađith
 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -