Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
36. يس
Chương 36. Ya-Sin ()

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
36:1

Ya-Sin
36:2

(TA thề) bằng (Kinh) Qur'an đầy những điều khôn ngoan.
36:3

Chắc chắn, Ngươi là một trong các Thiên sứ,
36:4

Đang ở trên con đường ngay chính.
36:5

(Qur'an này) do Đấng Toàn Năng, Đấng Khoan Dung ban xuống,
36:6

Hầu Ngươi dùng cảnh cáo một dân tộc mà tổ tiên đă không được báo trước cho nên họ khinh suất.
36:7

Chắc chắn, Lời phán (trong Qur'an) xác nhận đúng đối với đa số bọn họ nhưng họ từ chối tin tưởng.
36:8

TA đă thật sự đóng những chiếc gông vào cổ của họ cao đến tận chiếc cằm cho nên họ ngẩng cổ;
36:9

Và TA đă đặt một bức chắn (vô h́nh) trước mặt và một bức chắn sau (lưng) họ, nên họ không nh́n thấy;
36:10

Dẫu Ngươi có cảnh cáo hay không th́ điều đó bằng thừa đối với họ; bởi v́ họ nhất định sẽ không tin tưởng.
36:11

Ngươi chỉ có thể cảnh cáo ai tuân theo Lời Nhắc nhở (Qur'an) và sợ Đấng ar-Rahman Vô h́nh. Do đó, hăy báo tin mừng cho y về sự tha thứ và phần thưởng rộng răi.
36:12

TA sẽ thực sự làm cho người chết sống lại và ghi chép những điều mà họ đă gởi đi trước và những dấu tích mà họ đă lưu lại. TA cho ghi tất cả mọi điều trong một quyển Sổ minh bạch.
36:13

Ngươi hăy tŕnh bày cho họ một ngụ ngôn: câu chuyện về dân cư của một thị trấn khi những Thiên sứ đến với họ;
36:14

Khi TA phái hai Thiên sứ đến gặp họ, họ bảo hai người nói dối. Bởi thế, TA tăng cường thêm vị thứ ba, th́ Họ đồng thanh bảo: “Chúng tôi thực sự là những Thiên sứ được cử đến với quí vị.”
36:15

Họ đáp: “Các ông chỉ là những người phàm giống chúng tôi; và Đấng ar-Rahman (Allah) đă không ban điều nào xuống cả. Rơ thật, các ông chỉ nói dối.”
36:16

Họ đáp: “Rabb (Allah) của chúng tôi biết rơ chúng tôi là những Thiên sứ được cử đến với quí vị,
36:17

Và nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là truyền đạt công khai.”
36:18

Họ bảo: “ạChúng tôi thấy có điềm xui nơi các ông. Nếu các ông không chịu ngưng th́ chắc chắn chúng tôi sẽ ném đá giết các ông và chắc chắn chúng tôi sẽ áp dụng h́nh phạt đau đớn đối với các ông.”
36:19

Họ đáp: “Điềm xui của quí vị ở với quí vị. Há việc nhắc nhở quí vị (là điềm xui)? Không. Quí vị đúng là một đám người phạm giới.”
36:20

Và có một người đàn ông từ cuối phố chạy đến, bảo: “Này hỡi dân ta! Hăy tuân theo các vị Thiên sứ;
36:21

“Hăy tuân theo những người không đ̣i hỏi quí vị tiền công và là những người được hướng dẫn.
36:22

“Và tại sao tôi không thờ phụng Đấng đă sáng tạo tôi và là Đấng mà quí vị sẽ được đưa trở về tŕnh diện?
36:23

“Há tôi sẽ phải tôn thờ những thần linh khác ngoài Ngài? Nếu Đấng ar-Rahman (Allah) muốn hăm hại tôi th́ sự can thiệp của chúng sẽ chẳng giúp ích ǵ được cho tôi, và chúng sẽ không giải cứu được tôi;
36:24

“Lúc đó, tôi sẽ ở trong sự lầm lạc rơ rệt.
36:25

“Quả thật, bây giờ tôi tin tưởng nơi Rabb (Allah) của quí vị. Hăy nghe tôi.”
36:26

Có Lời bảo y: “Hăy bước vào Thiên Đàng.” Y than: “Thật khổ thay! Phải chi người dân của tôi biết
36:27

“Việc Rabb (Allah) của tôi đă tha thứ và ban vinh dự cho tôi.”
36:28

Và sau y, TA đă không gởi một đoàn quân nào từ trên trời xuống cho người dân của y; và TA cũng không cần cho chúng xuống;
36:29

Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất th́ chúng sẽ chết im ĺm.
36:30

Thật xót xa thay cho bầy tôi (của Allah)! Không một Thiên sứ nào đă được (TA) cử đến với họ mà không bị họ chế giễu.
36:31

Há họ không thấy việc TA đă tiêu diệt bao nhiêu thế hệ trước họ? Quả thật, các tiền nhân đó sẽ không bao giờ trở lại với họ.
36:32

Và tất cả, không sót một ai, sẽ đến tŕnh diện trước mặt TA.
36:33

Và có một bằng chứng cho họ là mảnh đất khô cằn mà TA làm hồi sinh; và từ đó TA làm mọc ra trái hạt cho họ dùng.
36:34

Và TA đă làm ra nơi đó những ngôi vườn chà-là và nho; và làm những mạch nước chảy phụt ra nơi đó;
36:35

Để cho họ ăn trái của nó; và bàn tay của họ đă không làm ra nó. Thế họ không tri ân (TA)?
36:36

Quang vinh thay Ngài! Đấng đă tạo thành cặp tất cả các vật mà đất đai cho mọc ra; và từ chính bản thân của họ và từ những vật khác mà họ không biết.
36:37

Và có một bằng chứng cho họ là ban đêm; TA rút ban ngày ra khỏi ban đêm th́ này họ ở trong tăm tối.
36:38

Và mặt trời di chuyển đến chỗ nghỉ đă được qui định cho nó. Đó là quyết định sắp xếp của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri.
36:39

Và mặt trăng, TA đă qui định cho nó những giai đoạn (tṛn khuyết) cho đến khi nó trở thành như phần dưới của cành cây chà là ợ.
36:40

Mặt trời không thể bắt kịp mặt trăng; và ban đêm không thể qua mặt ban ngày; mỗi cái bơi theo quỹ đạo riêng.
36:41

Và có một Dấu hiệu nữa cho họ là việc TA đă chuyên chở con cháu của họ trên một chiếc tàu chất đầy .
36:42

Và TA đă tạo cho họ một chiếc tàu tương tự để chở họ đi.
36:43

Và nếu muốn, TA sẽ nhận họ chết đuối; và họ sẽ không kêu la cầu cứu với ai được và cũng sẽ không được ai giải cứu;
36:44

Trừ phi được TA khoan hồng và cho hưởng lạc đến một thời hạn ấn định.
36:45

Và khi có lời bảo họ: “Hăy sợ điều đằng trước các người và điều đằng sau các người để may ra các người được khoan dung.”
36:46

Và không một Dấu hiệu nào trong số các Dấu hiệu của Rabb của họ được trưng bày cho họ mà họ không quay bỏ đi.
36:47

Và khi có lời bảo họ: “Hăy chi dùng cái mà Allah đă ban cấp cho quí vị,” th́ những kẻ không tin bảo những người có đức tin: “Há chúng tôi phải nuôi ăn người (nghèo) mà, nếu Allah muốn, chính Ngài phải nuôi? Rơ thật quí ông lầm lạc công khai.”
36:48

Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa này sẽ đến nếu quí ông nói thật?”
36:49

Họ chỉ đợi một tiếng Gầm duy nhất. Nó sẽ bất ngờ chụp bắt họ trong lúc họ đang căi nhau!
36:50

Lúc đó, họ sẽ không kịp trối trăng và cũng sẽ không kịp trở về với gia đ́nh.
36:51

Và tiếng C̣i (Phục sinh) sẽ được hụ lên, lúc đó họ sẽ từ dưới mộ vội vàng chạy đến tŕnh diện Rabb của họ;
36:52

Họ sẽ nói: “Thật khổ thân chúng tôi! Ai đă đánh thức chúng tôi dậy từ những chỗ yên nghỉ của chúng tôi?” “Đây là điều mà Đấng ar-Rahman (Allah) đă hứa và các vị Thiên sứ đă xác nhận như thế.”
36:53

Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất th́ tất cả bọn họ sẽ được đưa đến tŕnh diện trước mặt TA.
36:54

Vào Ngày đó, không một linh hồn nào sẽ bị xét xử thiệt tḥi một mảy may; và các người sẽ được báo đáp đầy đủ về điều mà các người đă làm;
36:55

Những cư dân của Thiên đàng vào Ngày đó sẽ vui mừng về những điều ḿnh đă làm.
36:56

Và họ cùng vớiợ các bà vợ sẽ nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ cao, dưới bóng mát.
36:57

Sẽ hưởng thụ đủ loại hoa quả và sẽ có đủ mọi thứ mà họ đ̣i hỏi.
36:58

Salam (Sự Bằng An) sẽ là lời (chúc mừng) của Đấng Rabb Rất mực Khoan dung.
36:59

Hỡi những kẻ tội lỗi! Ngày nay, các người hăy dang ra xa.
36:60

Há TA đă không giao ước các ngươi, hỡi con cháu Adam! Chớ tôn thờ Shaytan bởi v́ nó là kẻ thù công khai của các ngươi?
36:61

Và hăy thờ phụng TA. Đây là chính đạo.
36:62

Và chắc chắn nó (Shaytan) đă hướng dẫn đa số các ngươi đi lạc. Thế tại sao các ngươi không hiểu?
36:63

Đây là Hỏa ngục mà các người đă được hứa.
36:64

Ngày nay, hăy chịu để nó đốt (nướng) bởi lẽ các người đă không tin.
36:65

Ngày đó, TA sẽ khoá chặt miệng của họ; và bàn tay của họ sẽ nói chuyện với TA, bàn chân của họ sẽ làm chứng về những điều mà họ đă làm.
36:66

Và nếu muốn, TA sẽ xóa bỏ cặp mắt của họ; v́ thế họ sẽ cố chạy đi t́m đường, nhưng làm sao họ có thể nh́n thấy?
36:67

Và nếu muốn, TA sẽ biến dạng họ ngay tại chỗ của họ; do đó, họ không thể bước tới cũng không thể bước lui.
36:68

Và người nào được TA cho sống thọ, TA sẽ lật ngược y trong việc tạo hoá. Há họ không hiểu?
36:69

Và TA đă không dạy Người thơ phú; và điều đó không thích hợp với Người. Thật ra, nó (Qur'an) chỉ là Lời Nhắc nhở và là Lời-đọc minh bạch;
36:70

Hầu Người dùng cảnh cáo những ai đang sống và chứng minh Lời (xử phạt) đối với những kẻ không có đức tin đúng sự thật.
36:71

Há họ không thấy việc TA đă tạo hóa cho họ, từ những vật mà ban tay của TA đă làm ra, gia súc mà họ làm chủ?
36:72

Và TA đă chế ngự chúng cho họ: một số họ dùng để cưỡi và một số họ dùng để ăn thịt.
36:73

Chúng có nhiều mối lợi và chất uống (sữa tươi) cho họ. Há họ không tri ân?
36:74

Và họ đă tôn thờ những thần linh khác ngoài Allah mong chúng giúp đỡ;
36:75

Nhưng chúng sẽ không thể giúp đỡ họ; và chúng sẽ là một đoàn quân chống lại họ;
36:76

Bởi thế, Ngươi chớ buồn về lời lẽ của họ. Quả thật, TA biết rơ điều họ giấu giếm và điều họ tiết lộ.
36:77

Há con người không thấy việc TA đă tạo hóa y từ một giọt tinh dịch? Nhưng y lại là một đối thủ công khai.
36:78

Và y đưa ra cho TA một thí dụ nhưng lại quên bẵng việc tạo hóa của y. Y bảo: “Ai làm sống những khúc xương một khi chúng đă ră mục?”
36:79

Hăy bảo: “Đấng đă tạo hóa chúng lúc ban đầu sẽ phục sinh chúngỳ. Bởi v́, Ngài biết tất cả các việc tạo hóa;
36:80

“Đấng đă làm cho các người lửa từ một loại cây tươi mà các người dùng để nhúm.”
36:81

Há Đấng đă tạo hóa các tầng trời và trái đất không đủ khả năng tạo hóa được những cái giống chúng? Vâng, thật vậy, Ngài là Đấng Tạo hóa Toàn Tri
36:82

Khi Ngài muốn một vật ǵ, th́ chỉ thị của Ngài với nó chỉ gồm Lời phán: “Hăy Thành!” Th́ nó sẽ thành.
36:83

Do đó, quang vinh thay Ngài! Đấng mà quyền thống trị vạn vật nằm trong tay Ngài và các người sẽ được đưa trở về với Ngài.
Hađith
 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -