Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
20. طه
Chương 20. Ta-Ha ()

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
20:1

Ta. Ha .
20:2

Không phải TA ban Qur'an (này) xuống cho Ngươi làm Ngươi buồn,
20:3

Mà là một Lời nhắc nhở dành cho những người sợ (Allah).-
20:4

Một sự mặc khải từ Đấng đă tạo hóa trái đất và các tầng trời trên cao.
20:5

Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng lên ngôi trên chiếc Thiên Ngai.
20:6

Bất cứ vật ǵ trong các tầng trời và dưới đất và vật ǵ nằm giữa trời đất và vật ǵ nằm sâu dưới ḷng đất đều là của Ngài cả.
20:7

Và nếu Ngươi có nói lớn tiếng th́ quả thật Ngài vẫn biết điều bí mật kể cả điều được bưng bít kín hơn nữa.
20:8

Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ngài mang những tên gọi tốt đẹp nhất.
20:9

Và Ngươi đă biết câu chuyện về Musa chưa?
20:10

Khi thấy một ngọn lửa, Người bảo gia đ́nh của Người: “Hăy tạm dừng chân ở đây. Hy vọng ta sẽ mang về cho các người một cục than hồng hoặc sẽ t́m thấy nơi đống lửa một Chỉ đạo.”
20:11

Nhưng khi Người tiến đến đống lửa, bổng nhiên có tiếng gọi, bảo: “Hỡi Musa!
20:12

“TA đây! TA là Rabb của nhà ngươi. Hăy cởi giày của ngươi ra. Quả thật, nhà ngươi đang ở nơi thung lũng 'Tuwa' linh thiêng;
20:13

“Và TA đă chọn nhà ngươi. Bởi thế, hăy lắng nghe điều mặc khải.
20:14

“Rơ chính TA là Allah đây. Không có Thượng Đế nào khác ngoài TA. Do đó, hăy thờ phụng TA; và hăy dâng lễ Salaah để tưởng nhớ TA.
20:15

“Thật sự Giờ (Xét xử) ắt đến nhưng TA muốn giữ kín nó. Hầu mỗi người nuôi hy vọng sẽ được ân thưởng tùy theo sự cố gắng của ḿnh.
20:16

“Do đó, chớ để cho ai phủ nhận nó và chạy theo những dục vọng của ḿnh làm Ngươi xao lăng nó e rằng Ngươi sẽ bị tiêu diệt.
20:17

“Và vật ǵ nơi tay phải của ngươi vậy, hỡi Musa?”
20:18

Người thưa: “Đó là chiếc gậy mà bề tôi dùng để tựa ḿnh và đập rụng lá cây cho đàn cừu của bề tôi và dùng vào nhiều công việc khác nữa.”
20:19

(Allah) phán: “Hăy quẳng nó xuống, hỡi Musa!”
20:20

Thế là Người quẳng nó xuống. Tức thời nó biến thành một con rắn biết ḅ.
20:21

(Allah) phán: “Hăy nắm lấy nó và chớ sợ. TA sẽ làm cho nó hiện nguyên h́nh trở lại.
20:22

“Và hăy áp bàn tay (phải) của ngươi vào sát ba sườn của ngươi, nó sẽ hiện ra trắng toát, không có ǵ đau đớn cả; một Dấu lạ khác.
20:23

“Hầu TA trưng cho ngươi thấy một số Dấu-lạ lớn nhất của TA.
20:24

“Hăy đi gặp Fir'aun (Phê-rô). Quả thật, nó đă tàn ác quá mức.”
20:25

(Musa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài nới rộng ḷng ngực của bề tôi;
20:26

“Và làm cho công tác của bề tôi được dễ dàng;
20:27

“Và tháo chiếc gút (ngọng) khỏi chiếc lưỡi của bề tôi;
20:28

“Hầu chúng có thể hiểu được lời nói của bề tôi.
20:29

“Và cử một người phụ tá từ trong gia đ́nh của bề tôi;
20:30

“Harun, người anh của bề tôi;
20:31

“Gia tăng sức mạnh cho bề tôi qua anh ấy;
20:32

“Và bắt anh ấy chia sẻ công việc của bề tôi;
20:33

“Để chúng tôi tán dương Ngài nhiều;
20:34

“Và tưởng nhớ Ngài thật nhiều;
20:35

“Bởi v́ quả thật Ngài Hằng thấy chúng tôi.”
20:36

(Allah) phán: “Chắc chắn các điều nhà ngươi yêu cầu đều được chấp thuận, hỡi Musa!
20:37

“Và chắc chắn, TA đă gia ân cho ngươi vào một dịp khác;
20:38

“Khi TA đă mặc khải cho người mẹ của ngươi điều mặc khải:
20:39

“Hăy đặt Nó (Musa) vào trong cái rương và ném nó xuống sông ; nước sông sẽ đẩy giạt nó lên bờ; một kẻ thù của TA và của Nó (Musa) sẽ vớt Nó lên bờ.” Và TA ban cho ngươi t́nh thương từ TA (hỡi Musa!) để ngươi được nuôi dưỡng dưới Mắt của TA.
20:40

“(Hăy nhớ) khi người chị của ngươi đi theo (đám người của Fir'aun) và nói: “(Quí ngài có muốn) tôi chỉ cho quí ngài một người để chăm sóc đứa bé? Bằng (cách) đó TA mang ngươi trả lại cho mẹ của ngươi để cặp mắt của bà dịu lại và hết lo buồn. Và ngươi đă (lỡ tay) giết chết một người (Ai-cập) nhưng TA đă giải cứu ngươi khỏi cảnh nguy khốn và đă thử thách ngươi với một cuộc thử thách lớn. Rồi Ngươi lưu sống nhiều năm với người dân Madyan (Mi-đi-an). Rồi Ngươi đến đây đúng theo quyết định, hỡi Musa!
20:41

“Và TA đă tập huấn Ngươi (để làm việc) cho TA.
20:42

“Hăy lên đường, ngươi và người anh của ngươi, với các Dấu lạ của TA và chớ xao lăng việc niệm nhớ TA.
20:43

“Hai ngươi hăy đi gặp Fir'aun (Phê-rô). Quả thật, nó đă tàn ác quá mức.
20:44

“Tuy nhiên hăy ăn nói với nó lời lẽ nhă nhặn may ra v́ thế nó sẽ thức tỉnh hoặc sợ (Allah).”
20:45

Họ (anh em Musa) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Quả thật, chúng tôi sợ y nổi nóng mà hăm hại chúng tôi hoặc y sẽ hung ác quá mức.”
20:46

(Allah) phán: “Chớ sợ! Chắc chắn TA ở cùng với hai ngươi. TA nghe và thấy;
20:47

“Do đó, hai ngươi hăy lên đường đi gặp nó và bảo: ‘Quả thật chúng tôi là Thiên sứ của Rabb của ngài. Xin ngài để con cháu Israel ra đi với chúng tôi và chớ trừng phạt họ. Thật sự, chúng tôi đến gặp ngài với một Dấu-lạ từ Rabb (Allah) của ngài. Và sự Bằng an cho ai tuân theo Chỉ đạo (của Allah).
20:48

Quả thật, chúng tôi được mặc khải bảo sự trừng phạt sẽ dành cho ai là kẻ bài bác và quay bỏ đi.
20:49

(Fir'aun) bảo: “Thế ai là Rabb của hai ngươi, hỡi Musa?”
20:50

(Musa) đáp: “Rabb chúng tôi là Đấng đă ban cho mỗi vật bản chất của nó rồi hướng dẫn.”
20:51

(Fir'aun) bảo: “Thế điều kiện của các thế hệ trước?”
20:52

(Musa) đáp: “Rabb của tôi biết rơ điều kiện của họ trong Sổ sách; Rabb của tôi không hề nhầm lẫn cũng không quên sót:
20:53

“Đấng đă làm trái đất thành một giường ngủ cho quí ngài; và mở nơi đó những con đường thông thương; và ban nước mưa từ trên trời xuống mà TA dùng làm mọc ra đủ cặp thảo mộc.
20:54

“Hăy ăn (rau cải) và nuôi gia súc của quí ngài.” Quả thật, trong sự việc đó là các Dấu-hiệu cho những người am hiểu.
20:55

Từ nó (trái đất) TA đă tạo hóa các người; và vào nó TA sẽ hoàn các người; và từ nó, TA sẽ đưa các người ra trở lại một lần nữa.
20:56

Và chắc chắn TA đă trưng cho y (Fir'aun) thấy tất cả các Dấu-lạ của TA, nhưng y bài bác và từ chối.
20:57

Y bảo: “Há ngươi đến gặp bọn ta dùng pháp thuật của ngươi mà đuổi bọn ta ra khỏi lănh thổ của bọn ta, hỡi Musa?
20:58

“ Bọn ta cũng có thể đưa ra một pháp thuật tương tự. Do đó, bọn ta và nhà ngươi hăy hẹn gặp nhau tại một nơi đất bằng mà bọn ta cũng như nhà ngươi không được lỗi hẹn.”
20:59

(Musa) đáp: “Cuộc hẹn của quí ngài sẽ nhằm vào Ngày Đại hội; và hăy tập trung dân chúng vào buổi sáng .”
20:60

Do đó, Fir'aun lui về, bàn thảo kế-hoạch rồi đến nơi hẹn.
20:61

Musa bảo họ: “Quí ngài sắp mắc họa đến nơi! Chớ đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah. Ngài (Allah) sẽ tiêu diệt quí ngài bằng một h́nh phạt. Và kẻ ngụy tạo chắc chắn sẽ thất bại.”
20:62

Thế rồi, chúng tranh luận với nhau về công việc của chúng nhưng giấu kín cuộc mật đàm.
20:63

Chúng bảo nhau: “Hai tên này quả thật là hai tên phù thuỷ, chúng muốn dùng pháp thuật để đuổi quí ngài ra khỏi lănh thổ của quí ngài và xóa bỏ lối sống quí phái của quí ngài.
20:64

“Hăy hợp đồng kế hoạch rồi đến nơi hẹn theo đội ngũ chỉnh tề. Ngày nay, ai cao tay ấn chắc chắn sẽ thắng cuộc.”
20:65

Chúng bảo: “Hỡi Musa! Hoặc ngươi quẳng (bửu bối) xuống hoặc bọn ta là người đầu tiên quẳng xuống?”
20:66

(Musa) đáp: “Không, quí ngài quẳng trước.” Và này! do pháp thuật của chúng, những sợi dây và những chiếc gậy của chúng dường như cử động được trước mặt Người.
20:67

Thấy thế, Musa đâm sợ trong ḷng.
20:68

TA phán: “Chớ sợ! Chắc chắn nhà ngươi cao tay ấn hơn.
20:69

“Và hăy quẳng bảo vật nơi tay phải của ngươi xuống, nó sẽ nuốt hết những vật mà chúng đă làm ra. Quả thật, vật mà chúng đă làm chỉ là xảo thuật của một nhà ảo thuật. Và nhà ảo thuật sẽ không thành công dù từ đâu đến.”
20:70

Thấy thế, những tên phù thủy buông ḿnh xuống phủ phục, nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi Đức Rabb của Harun và Musa.”
20:71

(Fir'aun) bảo: “Các ngươi đă tin tưởng nơi y trước khi ta cho phép các ngươi? Y là lănh tụ của các ngươi và đă dạy các ngươi pháp thuật! Bởi thế chắc chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cái; và ta sẽ cho đóng đinh các ngươi trên thân cây chà-là để các ngươi biết giữa hai bên ai sẽ trừng phạt nghiêm khắc và dai dẳng hơn.”
20:72

Họ đáp: “Chúng tôi sẽ không bao giờ xem ngài quí hơn những bằng chứng cụ thể đă đến với chúng tôi và Đấng đă sáng tạo chúng tôi. Thế, ngài cứ quyết định làm điều ǵ ngài muốn; thật sự, ngài chỉ có thể định đọat điều ǵ liên quan đến đời sống trần tục này mà thôi!
20:73

“Thật sự, chúng tôi đă tin tưởng nơi Đức Rabb (Allah) chúng tôi hầu Ngài tha thứ cho chúng tôi tội lỗi của chúng tôi và phù phép mà ngài đă bắt ép chúng tôi làm. Bởi v́ Allah Ưu Việt, và Vĩnh Cửu.”
20:74

Quả thật ai đến tŕnh diện Rabb của y như một kẻ tội lỗi th́ chắc chắn sẽ sa Hỏa ngục, nơi mà y sẽ không chết cũng sẽ không sống.
20:75

Và ai đến tŕnh diện Ngài như một người có đức tin và đă làm việc thiện th́ là những người sẽ được ân thưởng cấp bậc ưu hạng:
20:76

Những Ngôi vườn Vĩnh cửu (Thiên Đàng 'Adn), bên dưới có các ḍng sông chảy. Họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Và đó là phần thưởng của những người đă tẩy sạch bản thân.
20:77

Và chắc chắn TA đă mặc khải cho Musa: “Hăy đưa các bầy tôi của TA ra đi ban đêm; hăy đánh xuống dọn đường ráo khô cho họ băng qua biển. Chớ sợ bị đuổi bắt cũng chớ lo sợ.”
20:78

Sau đó, Fir'aun cùng với lực lượng của y đuổi theo bắt họ nhưng sóng biển đă bao phủ và nhận úp chúng toàn bộ.
20:79

Và Fir'aun đă đáng lạc hướng người dân của y và đă không hướng dẫn họ.
20:80

Hỡi con cháu Israel! TA đă giải cứu các người thoát khỏi kẻ thù của các người, và đă kết ước với các người ở phía bên phải sườn Núi (Sinai) và đă ban Manna và chim cút xuống cho các người.
20:81

“Hăy dùng các món thực phẩm tốt và sạch mà TA đă cung cấp nhưng chớ thái quá trong đó e rằng cơn Thịnh nộ của TA sẽ giáng lên các người; và ai mà cơn Thịnh nộ của TA giáng nhằm th́ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.
20:82

“Nhưng thật sự TA cũng Hằng Tha thứ cho ai biết hối cải, và có đức tin và làm việc thiện rồi đi theo Chỉ đạo.”
20:83

Và điều chi giục nhà ngươi bỏ người dân của ngươi vậy, hỡi Musa?”
20:84

(Musa) thưa: “Họ bám sát dấu chân của bề tôi; bề tôi vội đến tŕnh diện Ngài, lạy Rabb, để mong Ngài hài ḷng.”
20:85

(Allah) phán: “Quả thật TA đă thử thách đám dân của ngươi sau khi ngươi ra đi; và tên Samiri đă làm họ lạc hướng.”
20:86

Bởi thế, Musa trở về gặp người dân của ḿnh, vừa giận vừa buồn. Người bảo: “Này hỡi dân ta! Há Rabb (Allah) của các người đă không hứa với các người một lời hứa tốt đẹp? Há lời hứa của Ngài quá lâu đối với các người? hay là các người muốn cơn Thịnh nộ của Rabb của các người sẽ giáng lên các người nên các người đă nuốt lời hứa với ta?
20:87

Họ đáp: “Chúng tôi đă không tự quyền bội ước với thầy nhưng do bởi chúng tôi bị bắt vác gánh nặng nữ trang của người dân (Ai-cập) nên chúng tôi quẳng chúng (vào lửa) như Samiri đă quẳng”
20:88

Rồi y (Samiri) đúc ra cho họ một con ḅ con mà thân h́nh rống (như con ḅ). Rồi họ bảo: “Đây là thần linh của các người và là thần linh của y nhưng Musa đă bỏ quên.”
20:89

Há họ không nhận thấy nó (ḅ đúc) đă không trả lời họ được tiếng nào và không có khả năng hăm hại cũng không mang lợi ǵ cho họ?
20:90

Và chắc chắn Harun cũng đă bảo họ trước đó: “Hỡi dân ta! Các người bị thử thách với nó (con ḅ đúc); và quả thật Rabb của các người là Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. Do đó hăy nghe theo ta và tuân lệnh ta.”
20:91

Họ đáp: “Chúng tôi sẽ không bao giờ ngưng tôn thờ nó cho đến khi nào Musa trở về với chúng tôi.”
20:92

(Musa) bảo: “Hỡi Harun! khi thấy họ lầm lạc, điều ǵ cản trở anh
20:93

“Nghe lời tôi? Phải chăng anh đă bất tuân lệnh tôi?”
20:94

(Harun) đáp: “Hỡi em trai của ta! Chớ nắm râu và đầu của ta! Quả thật anh sợ việc em sẽ nói: 'anh đă gây chia rẽ con cháu Israel và đă không thi hành lời dặn của tôi.' “
20:95

(Musa) bảo: “Hỡi Samiri! Đâu là mục tiêu của ngươi?”
20:96

Y đáp: “Tôi thấy điều mà họ không thấy. Do đó, tôi đă hốt một nắm (đất) nơi dấu chân của Thiên sứ (Jibril) mà ném. Tâm trí của tôi đă xúi giục tôi làm thế.”
20:97

(Musa) bảo: “Hăy cút đi! Suốt đời ngươi, ngươi sẽ nói (với nggười ta:) “Chớ chạm đến ḿnh tôi! và ngươi sẽ đến một nơi hẹn mà ngươi sẽ không bao giờ thất hẹn. Và bây giờ ngươi hăy giương mắt ra nh́n thần linh của ngươi cái mà ngươi đă dốc ḷng sùng bái; chắc chắn bọn ta sẽ đốt nó ra tro rồi văi tung xuống biển.”
20:98

Thượng Đế của các ngươi chỉ là Allah, Đấng mà ngoài Ngài, không có một Thượng Đế nào khác. Và sự Hiểu Biết của Ngài bao la, tóm thâu hết mọi vật.
20:99

TA kể lại cho Ngươi một vài nguồn tin về các diễn biến trước đây như thế. Và chắc chắn, chính TA đă ban cho Ngươi Lời Nhắc nhở này (Qur'an.)
20:100

Ai lánh xa Nó (Qur'an) th́ sẽ vác một gánh nặng vào Ngày Phục sinh
20:101

Họ sẽ ở măi trong (t́nh trạng) đó. Và gánh nặng của họ vào Ngày Phục sinh thật là xấu xa.
20:102

Ngày mà tiếng Tù-và sẽ được hụ vang; và ngày đó TA sẽ cho tập trung những kẻ tội lỗi, xanh mắt.
20:103

Chúng xầm x́ với nhau: “Các anh chỉ ở lại (đây) lâu khoảng chừng mười ngày.”
20:104

TA biết rơ những điều mà chúng sẽ nói khi một người giỏi nhất trong bọn lên tiếng: “Chắc chắn các anh sẽ ở lại đây lâu chỉ khoảng một ngày.”
20:105

Và chúng hỏi Ngươi về những quả núi, hăy bảo chúng: “Rabb (Allah) của ta sẽ bứng và văi chúng tứ tán.
20:106

“Rồi để cho chúng như b́nh địa;
20:107

“Nơi đó, Ngươi sẽ thấy không có ǵ quanh co và lồi lơm.”
20:108

Vào Ngày đó, chúng sẽ đi theo vị Gọi (Thiên thần) mà không có ǵ quanh co; và những tiếng nói sẽ lặng im trước mặt Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng nên Ngươi chỉ nghe tiếng xầm x́;
20:109

Vào Ngày đó, việc can thiệp chỉ có lợi cho ai mà Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng cho phép; và Ngài sẽ chấp thuận lời yêu cầu.
20:110

Ngài (Allah) biết điều ǵ trước họ và điều ǵ sau họ và họ không biết một tí ǵ về Ngài theo sự hiểu biết (của họ).
20:111

(Tất cả) các bộ mặt sẽ gục xuống trước mặt Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi Dưỡng; và ai gánh vác tội lỗi trên lưng th́ chắc chắn sẽ thất vọng.
20:112

Và ai làm việc thiện và có đức tin th́ sẽ không sợ bị thiệt tḥi và mất phần.
20:113

Và TA đă ban Nó (Qur'an) xuống bằng tiếng Ả-rập đúng như thế và đă giải thích cặn kẽ trong đó những lời cảnh cáo để may ra chúng sợ (Allah) hoặc may ra nó sẽ làm cho chúng ghi nhớ.
20:114

Bởi thế, cao cả nhất là Allah, Đức Vua thật sự. Và chớ giục giă với Qur'an trước khi Nó được mặc khải hoàn tất cho Ngươi. Và hăy thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài gia tăng kiến thức cho bề tôi.”
20:115

Và chắc chắn TA đă kết ước với Adam trước đây nhưng Người đă quên; và TA thấy Người không cương quyết.
20:116

Và khi TA phán cho các Thiên thần: “Hăy phủ phục trước Adam!” Do đó, chúng phủ phục ngoại trừ Iblis, nó từ chối.
20:117

Sau đó TA phán: “Hỡi Adam! Quả thật đây là một kẻ thù của ngươi và vợ ngươi. Bởi thế chớ để cho nó đưa hai ngươi ra khỏi Thiên đàng e rằng ngươi sẽ đau khổ.
20:118

“Quả thật, trong đó ngươi sẽ không bị đói cũng không bị trần truồng.
20:119

“Quả thật, trong đó ngươi sẽ không bị khát cũng không bị nóng.”
20:120

Nhưng Shaytan đă th́ thào với Người (Adam) bảo: “Hỡi Adam! Anh có muốn tôi đưa anh đến Cây Vĩnh cửu và một vương quốc sẽ không bao giờ điêu tàn?”
20:121

Rồi hai người ăn (trái) cây đó. Bởi thế, phần kín đáo của hai người lộ ra trước mắt. Thế nên hai người khâu lá cây của Thiên đàng mà che kín thân ḿnh. Bởi v́ Adam đă bất tuân Rabb (Allah) của Người, cho nên Người lầm lạc.
20:122

Rồi Rabb của Người đă chọn Người, tha thứ và hướng dẫn Người.
20:123

(Allah) phán: “Cả hai hăy đi xuống khỏi đó, tất cả sẽ thù hằn lẫn nhau. Nhưng nếu có Chỉ đạo từ TA đến cho các ngươi, ai theo Chỉ đạo của TA th́ sẽ không lầm lạc cũng không khổ sở.
20:124

“Ngược lại, ai lánh xa Lời nhắc-nhở của TA th́ chắc chắn sẽ sống một cuộc đời eo hẹp (khổ sở); và vào Ngày Phục sinh TA sẽ dựng y sống lại mù ḷa.”
20:125

Y sẽ thưa: “Lạy Rabb (Allah!) Tại sao Ngài phục sinh bề tôi mù ḷa trong lúc trước đây bề tôi nh́n thấy.”
20:126

Ngài phán: “Như thế đấy! Các Lời mặc khải và bằng chứng của TA đă đến với ngươi (trước đây) nhưng ngươi không quan tâm; và Ngày nay (TA) bỏ quên ngươi trở lại giống như thế.”
20:127

Và TA trả đũa ai vượt quá mức giới hạn và không tin tưởng nơi các Lời mặc khải của Rabb (Allah) của y đúng như thế. Và chắc chắn sự trừng phạt ở Đời sau sẽ khắc nghiệt và dai dẳng hơn.
20:128

Hẳn không là một Chỉ đạo (bài học) cho họ việc TA đă tiêu diệt bao nhiêu thế hệ trước họ, chủ nhân của các căn nhà mà chúng đang giẫm đạp? Quả thật, nơi sự việc đó là những bài học cho những người thông hiểu.
20:129

Và nếu không v́ một Lời phán của Rabb (Allah) của Ngươi đă được tuyên bố và một thời hạn đă được ấn định th́ chắc chắn (sự trừng phạt) đă xảy ra.
20:130

Bởi thế, hăy chịu đựng với những lời (mỉa mai) của chúngỳ và hăy tán dương ca tụng Rabb của Ngươi trước khi mặt trời mọc và trước khi nó lặn; và vào những giờ giấc ban đêm; hăy tán dương Ngài vào hai đầu mút ban ngày để may ra Ngươi sẽ hài ḷng.
20:131

Và chớ trố mắt nh́n những thứ mà TA đă ban cấp cho những cặp (bè nhóm) của chúng hưởng thụ, như một sự lộng lẫy của đời sống trần tục này, hầu TA thử thách chúng trong đó; Ngược lại, thiên lộc của Rabb của Ngươi (nơi Thiên đàng) tốt và trường cửu.
20:132

Và hăy ra lệnh cho người nhà của Ngươi dâng lễ Salaah và kiên nhẫn với nó. TA không đ̣i hỏi Ngươi lộc dùng; TA cung cấp nó cho Ngươi. Và kết cuộc tốt đẹp sẽ dành cho ai ngay chính và sợ Allah .
20:133

Chúng nói: “Tại sao Y không mang đến cho chúng ta một Dấu lạ của Rabb của Y?” Há những điều ghi trong các Tờ kinh cũ đă không là một bằng chứng rơ rệt cho chúng?
20:134

Và nếu TA tiêu diệt chúngỳ bằng một h́nh phạt trước nó Ô (Qur'an) th́ chắc chắn chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Tại sao Ngài không cử một Thiên sứ đến với chúng tôi để chúng tôi có dịp tuân theo các Lời mặc khải của Ngài trước khi chúng tôi bị thất sủng và bị hạ nhục?”
20:135

Hăy bảo: “Mỗi người đều chờ đợi; hăy chờ đi. Rồi các người sẽ sớm biết ai là người theo con đường bằng phẳng và ai là người được hướng dẫn.”
Hađith
 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -