Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
50. ق
Chương 50. Qaf (Một mẫu tự Ả-rập)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
50:1

Qaf. Thề bằng Qur'an quang vinh.
50:2

Không, chúng ngạc nhiên về việc một Người báo-trước xuất thân từ chúng đến với chúng. Bởi thế, những kẻ không tin tưởng lên tiếng: “Đây là một điều lạ lùng!
50:3

“Sao, khi chúng tôi chết và thành cát bụi (chúng tôi sẽ sống trở lại?) Đó là một sự trở về xa xôi.”
50:4

Chắc chắn TA (Allah) thừa biết việc đất đai ăn tiêu chúng; nhưng có một quyển sổ c̣n lưu trữ nơi TA.
50:5

Không, chúng phủ nhận Chân lư (Qur'an) khi Nó đến với chúng cho nên chúng đâm ra lúng túng.
50:6

Há chúng không nh́n lên bầu trời bên trên chúng xem TA đă dựng và trang hoàng nó như thế nào và không có một kẽ hở nào trong đó?
50:7

Và trái đất mà TA đă trải rộng và dựng trên đó những quả núi vững chắc và làm mọc ra đủ cặp thảo mộc xinh đẹp?
50:8

Một sự quan sát và một sự nhắc nhở cho từng người bề tôi sám hối (với Đấng Tạo Hóa).
50:9

Và TA ban nước mưa đầy ân phúc từ trên trời xuống mà TA dùng làm mọc ra vườn tược và trái hạt vào mùa gặt.
50:10

Và cây chà-là cao lớn đâm ra từng chùm trái lủng lẳng, chồng lên nhau;
50:11

Làm lương thực cho các bầy tôi (của Allah). Và TA dùng nó để làm sống lại một vùng đất đă chết. Và việc Phục sinh sẽ giống như thế.
50:12

Trước chúng, người dân của Nuh, và dân cư của Rass, người dân Thamud, đă bài bác sự thật;
50:13

Và 'Ad, Fir'aun, và người anh em của Lut,
50:14

Dân cư của khu rừng Aykah và người dân Tubba'; Tất cả đều cáo buộc các Thiên sứ nói dối cho nên lời hăm dọa của TA thể hiện.
50:15

Há TA đă mỏi mệt với việc tạo hoá đầu tiên? Không, chúng nghi ngờ về sự tạo hóa mới.
50:16

Và chắc chắn TA đă tạo hóa con người và biết điều mà linh hồn của y đề nghị với y bởi v́ TA tiếp cận y hơn tĩnh mạch nơi chiếc cổ của y.
50:17

Khi hai vị Thu-nhận , một vị ngồi bên phải và một vị ngồi bên trái, thu nhận.
50:18

Không một lời nào y thốt ra mà vị Canh gác (thiên thần) bên cạnh lại không sẵn sàng ghi xuống;
50:19

Và khi t́nh trạng đau đớn của cái chết thực sự xảy ra: “Đấy là cái mà nhà ngươi cố tránh!”
50:20

Và tiếng C̣i sẽ được hụ lên: Đấy là Ngày của sự Đe dọa
50:21

Và mỗi người sẽ đến tŕnh diện với một vị (Thiên thần) dẫn đường và một vị (Thiên thần) làm chứng tháp tùng.
50:22

“Nhà ngươi đă lơ-là việc này. Bây giờ TA tháo bỏ tấm màn của ngươi và cặp mắt của ngươi ngày nay sáng tỏ.”
50:23

Và người bạn đồng hành (Thiên thần) của y thưa: “Đây cái (hồ sơ) của y có sẵn nơi (bề) tôi!”
50:24

“Hai ngươi hăy quẳng từng tên vô đức tin ương ngạnh vào Hỏa ngục.
50:25

“Kẻ ngăn cản điều tốt, phạm pháp và nghi ngờ,
50:26

“Kẻ đă dựng một thần linh cùng với Allah. Hăy quẳng nó vào chỗ trừng phạt khắc nghiệt nhất.”
50:27

Người bạn (Shaytan) của y sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! (Bề) tôi đă không làm cho y phạm giới. Ngược lại tự y đi lạc xa tít ấy thôi.”
50:28

(Allah sẽ) phán: “Các ngươi không được căi vă trước mặt TA. TA đă gởi cho các ngươi Lời Đe dọa;
50:29

“Lời nói nơi TA không thay đổi; và TA không bất công với các bầy tôi.”
50:30

Vào Ngày mà TA (Allah) sẽ phán cho Hỏa ngục: “Nhà ngươi đă đầy chỗ hay chưa?” Nó sẽ thưa: “(Bẩm Allah!) C̣n ai nữa?”
50:31

Và Thiên đàng sẽ được mang đến trước mặt những người ngay chính sợ Allah, không xa.
50:32

“Đây là món (quà) đă được hứa với mỗi người biết hối cải và chăm chú,
50:33

“Người sợ Đấng ar-Rahman (Allah) Vô h́nh và đến với một tấm ḷng phục thiện.
50:34

“Hăy bước vào đó (Thiên đàng) với sự Bằng an; đó là Ngày vĩnh cửu.”
50:35

Trong đó, họ sẽ có vô vàn món vật mà họ mong muốn và c̣n nhiều món khác nữa nơi TA.
50:36

Và bao nhiêu thế hệ hùng cường hơn chúng về quyền lực đă bị TA tiêu diệt trước chúng và đă trôi giạt đi khắp nơi? Có c̣n chăng một chỗ lánh nạn?
50:37

Chắc chắn, trong đó (Qur'an) là một sự nhắc-nhở cho ai có lương tri, hoặc lắng tai nghe và là một nhân chứng.
50:38

Và chắc chắn TA đă tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất trong sáu (06) Ngày và TA không hề mỏi mệt.
50:39

Hăy chịu đựng với những điều mà chúng nói và hăy tán dương Lời ca tụng Rabb (Allah) của Ngươi trước khi mặt trời mọc và trước khi nó lặn .
50:40

Và hăy tán dương Ngài suốt một phần của ban đêm và sau những lần phủ phục .
50:41

Và hăy chú ư nghe Ngày mà Người Gọi sẽ lớn tiếng gọi từ một chỗ rất gần,
50:42

Ngày mà chúng sẽ thực sự nghe một Tiếng Gầm dữ dội. Đó sẽ là Ngày đi ra (khỏi mộ).
50:43

Quả thật, TA là Đấng làm cho sống và gây cho chết. Và tất cả sẽ trở về với TA,
50:44

Ngày mà trái đất sẽ chẻ đôi, nhả chúng ra để chúng vội vă chạy đến (tập họp). Đó là một cuộc tập họp sẽ thật sự dễ dàng đối với TA.
50:45

TA biết rơ điều chúng nói; và Ngươi không là một người cưỡng bách chúng. Bởi thế, hăy dùng Kinh Qur'an mà cảnh cáo ai là người sợ Lời đe dọa của TA.
Hađith
 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -