Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
25. الفرقان
Chương 25. Al-Furqan (Tiêu chuẩn Phân Biệt)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
25:1

Phúc thay Đấng đă ban tiêu chuẩn phân biệt xuống cho người tôi trung (Muhammad) của Ngài để Người trở thành một vị Cảnh cáo cho thiên hạ .
25:2

Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất; Ngài đă không nhận ai làm con trai của Ngài; và cũng không có một vị hợp tác nào trong việc thống trị của Ngài; Và Ngài đă tạo hóa tất cả vạn vật và định lượng mỗi vật theo đúng mức lượng của nó.
25:3

Nhưng ngoài Ngài, họ tôn thờ những thần linh không có khả năng tạo được vật ǵ trong lúc chính chúng lại được tạo và chúng không hăm hại cũng không làm lợi ǵ cho chính ḿnh; và chúng không có khả năng gây chết và làm sống và không thể phục sinh.
25:4

Và những ai không có đức tin nói: “Đây chẳng qua là một điều dối trá mà Y đă bịa đặt và có một đám người khác đă giúp Y làm Nó (Qur'an). Nhưng chắc chắn chúng đă đưa ra điều sai quấy và giả dối.
25:5

Và chúng nói: “Toàn là chuyện cổ tích mà Y đă cho viết lại và đă được đọc ra cho Y sáng và chiều.”
25:6

Hăy bảo: “Nó (Qur'an) do Đấng hằng biết điều bí mật trong các tầng trời và trái đất ban xuống. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
25:7

Và chúng nói: “Thiên sứ ǵ như thế này? Y dùng thực phẩm và đi rong giữa chợ! Tại sao không có một thiên thần được cử phái xuống cùng với Y để làm một vị cảnh cáo với Y?
25:8

“Hoặc tại sao (Allah) không ban cho Y một kho tàng hoặc Y không làm chủ một ngôi vườn mà Y sẽ ăn (trái)?” Và những kẻ làm điều sai quấy nói: “Các ông chỉ nghe theo một người bị mê-hoặc.”
25:9

Thấy không! Chúng đă đưa ra một thí dụ so sánh với Ngươi như thế nào. Bởi vậy chúng đă lầm lạc. Rồi chúng sẽ không thể t́m ra chính đạo.
25:10

Phúc thay Đấng, nếu muốn, Ngài sẽ làm ra những thứ tốt hơn những thứ đó cho Ngươi: những ngôi vườn bên dưới có các ḍng suối chảy; và các biệt thự cho Ngươi.
25:11

Không! Chúng phủ nhận Giờ (Phán xử); và TA đă chuẩn bị cho những ai phủ nhận Giờ (Phán xử) một Lửa ngọn.
25:12

Khi nó thấy chúng từ xa, chúng sẽ nghe tiếng nó giận dữ và gầm gừ;
25:13

Và khi bị trói xích với nhau và bị quẳng vào một xó chật hẹp của nó, chúng sẽ kêu gào cho được chết phứt;
25:14

Ngày nay, chớ cầu xin cho được chết phứt mà hăy cầu xin cho được chết liên hồi.
25:15

Hăy bảo: “Há cái đó tốt hay Thiên đàng Vĩnh cửu đă được hứa với những người ngay chính sợ Allah? như là một phần thưởng và một trạm đến cuối cùng của họ.
25:16

Trong đó, họ sẽ được mọi thứ mà họ muốn và sẽ ở đó vĩnh viễn. Một lời hứa ràng buộc Rabb của Ngươi.
25:17

Vào một Ngày Ngài sẽ tập trung chúng với những kẻ mà chúng tôn thờ ngoài Allah, rồi Ngài sẽ hỏi: “Phải chăng các ngươi đă dắt các bầy tôi này của TA đi lạc hay tự chúng đi lạc?”
25:18

Chúng sẽ thưa: “Ngài thật quang vinh! Bảo chúng tôi đă nhận các thần phù hộ khác ngoài Ngài th́ là một điều không thích hợp. Nhưng Ngài đă ban cho chúng và cha mẹ của chúng mọi lạc thú trần gian đến đỗi chúng quên mất Lời Nhắc nhở (của Ngài) và đă trở thành một đám người suy vong.”
25:19

“Bây giờ chúng phủ nhận những điều mà các người đă từng nói; bởi thế các ngươi không thể gỡ gạc cũng không được giúp đỡ.” Và ai trong các ngươi làm điều sai quấy th́ TA sẽ cho y nếm một sự trừng phạt to lớn.
25:20

Và không một thiên sứ nào trong số các Thiên sứ mà TA đă cử phái đến trước Ngươi lại không dùng thực phẩm và không đi rong các chợ; và TA đă dùng một số các người làm một sự thử thách đối với các người kia; há các người kiên nhẫn? Và Rabb (Allah) của Ngươi là Đấng Hằng Thấy.
25:21

Và những ai không mong việc gặp gở với TA lên tiếng: “Tại sao không có những thiên thần được cử xuống cho bọn ta hoặc tại sao bọn ta không nh́n thấy Rabb của bọn ta? Chắc chắn, chúng đă tỏ ḷng tự cao và tự phụ quá mức.
25:22

Vào Ngày mà chúng sẽ thấy Thiên thần, ngày đó những kẻ tội lỗi sẽ không được một tin vui nào; và (Thiên thần) sẽ bảo: “Một hàng rào bất khả xâm phạm!”
25:23

Và TA sẽ xét lại công tŕnh nào mà chúng đă làm và sẽ biến nó thành tro bay tứ tán.
25:24

Các cư dân của Thiên đàng vào Ngày đó sẽ có một chỗ ở và một chỗ nghỉ tốt đẹp nhất.
25:25

Và vào một Ngày mà bầu trời sẽ chẻ đôi với những áng mây; và các Thiên thần sẽ được cử xuống rầm rộ.
25:26

Quyền thống trị vào Ngày đó đúng là của Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng và cũng là một Ngày thật gian nan cho những kẻ không có đức tin.
25:27

Và vào Ngày mà tên làm điều sai quấy sẽ vừa cắn đầu ngón tay vừa than: “Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi đi theo con đường cùng với Thiên sứ (Muhammad!)
25:28

“Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi đừng làm bạn với tên đó!
25:29

“Chắc chắn, nó đă dẫn tôi lạc xa Lời Nhắc-nhở (Qur'an) sau khi tôi đă tiếp thu Nó. Quả thật, Shaytan là một tên phản bội loài người.”
25:30

Và Thiên sứ thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Quả thật, người dân của bề tôi xao lăng Qur'an này!”
25:31

Và từ trong số kẻ tội lỗi TA đă dựng một kẻ thù chống đối mỗi vị Nabi. Nhưng Rabb của Ngươi đủ làm một Vị Hướng đạo và một Cứu tinh.
25:32

Và những kẻ không có đức tin lên tiếng: “Tại sao trọn bộ Qur'an không được mặc khải cho Y một lần duy nhất? Đúng như thế; TA củng cố tấm ḷng của Ngươi với nó; và TA đọc Nó dần dần theo từng giai đoạn .
25:33

Và không một thí dụ nào chúng mang đến hỏi Ngươi mà TA không mang sự thật đến cho Ngươi dùng đối đáp và với lời giải thích tốt đẹp nhất.
25:34

Những ai sẽ bị tập trung đưa vào Hỏa Ngục mặt úp xuống th́ sẽ lâm vào hoàn cảnh rất bất hạnh và lạc đường rất xa.
25:35

Và chắc chắn, TA đă ban Kinh sách cho Musa và đă chỉ định người anh của Người, Harun, phụ tá cho Người.
25:36

Rồi TA phán: “Hai ngươi hăy đi gặp đám người đă phủ nhận các dấu lạ của TA.” Bởi thế, TA đă tiêu diệt chúng toàn bộ.
25:37

Và người dân của Nuh; khi chúng phủ nhận các Thiên sứ, TA đă nhận chúng chết đuối và đă dùng chúng làm một bài học cảnh cáo cho nhân loại. Và TA đă chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai quấy một sự trừng phạt đau đớn.
25:38

Và 'Ad và Thamud và cư dân Rass và nhiều thế hệ giữa chúng;
25:39

Và tất cả, TA đă dùng chúng làm ngụ ngôn và tất cả, TA đă tiêu diệt khủng khiếp.
25:40

Và chắc chắn, chúng đă đi ngang qua một thị trấn đă bị tàn phá bởi một trận mưa tai ác (vào thời của Lut). Há chúng đă không nh́n thấy nó? Không! Chúng không mong được phục sinh.
25:41

Và khi thấy Ngươi, chúng chỉ muốn chế nhạo Ngươi: “Phải chăng đây là kẻ mà Allah đă cử làm một Thiên sứ?
25:42

“Quả thật, c̣n một tí nữa, Y đă tách bọn ḿnh xa khỏi các thần linh của bọn ḿnh nếu bọn ḿnh không kiên tŕ với các đấng ấy.” Rồi đây, khi đối diện với h́nh phạt, chúng sẽ sớm biết ai là kẻ đă lạc đường.
25:43

Ngươi có thấy kẻ đă nhận dục vọng của y làm thần linh của y? Há Ngươi sẽ là người bảo chứng cho y?
25:44

Há Ngươi nghĩ rằng đa số bọn chúng biết nghe hoặc hiểu? Chúng chẳng khác nào thú vật; không, chúng lạc đường.
25:45

Há Ngươi đă không thấy việc Rabb của Ngươi đă kéo dài cái bóng như thế nào? Và nếu muốn, Ngài thừa sức làm cho nó đứng yên tại chỗ. Rồi TA đă dùng mặt trời làm một chỉ điểm cho nó.
25:46

Rồi TA kéo thu nó về hướng của TA một cách dễ dàng.
25:47

Và Ngài là Đấng đă làm ban đêm thành y phục cho các người và giấc ngủ thành một sự nghỉ ngơi và ban ngày như một sự phục sinh.
25:48

Và Ngài là Đấng đă gởi các luồng gió làm người loan tin báo trước hồng ân sắp đến của Ngài. Và TA ban nước mưa tinh khiết từ trên trời xuống,
25:49

Mà TA dùng làm hồi sinh vùng đất đă chết khô và giải khát những sinh vật trong số loài thú và loài người mà TA đă tạo ra nhiều.
25:50

Và chắc chắn TA phân phối nó giữa họ để may ra họ tưởng nhớ (Allah), nhưng đa số nhân loại từ chối mọi thứ ngoại trừ việc phụ ơn.
25:51

Và nếu muốn, TA có thể bổ nhiệm tại mỗi thị trấn một người cảnh cáo.
25:52

Do đó, Ngươi chớ nghe theo những kẻ không tin tưởng; ngược lại, hăy dùng Nó (Qur'an) mà đấu tranh chống lại chúng bằng một cuộc đấu tranh vĩ đại.
25:53

Và Ngài là Đấng đă làm cho hai biển nước tự do giao lưu: một loại th́ nước ngọt, dễ uống; và một loại th́ nước mặn, chát. Và Ngài dựng một bức chắn tách biệt hai ḍng nước, và một hàng rào bất khả xâm phạm .
25:54

Và Ngài là Đấng đă tạo hóa con người bằng nước. Và Ngài thiết lập cho y mối quan hệ ruột thịt và hôn nhân. Và Rabb (Allah) của Ngươi có toàn quyền định đoạt mọi vấn đề.
25:55

Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Allah những kẻ (vật) không mang lợi cũng không hăm hại được chúng. Và kẻ vô đức tin lúc nào cũng tán trợ kẻ thù chống lại Rabb của nó.
25:56

Và TA chỉ cử Ngươi làm một người vừa mang tin mừng vừa cảnh cáo.
25:57

Hăy bảo: “Ta không đ̣i hỏi các người trả thù lao cho ta về nó ngoại trừ điều: hăy để cho người nào muốn, được tự do chọn lấy con đường đi đến với Rabb của y.”
25:58

Và hăy phó thác cho Đấng Hằng Sống, không bao giờ chết; và tán dương ca tụng Ngài. Và Ngài đủ biết tội lỗi của đám bầy tôi của Ngài.
25:59

Đấng đă tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất trong sáu Ngày rồi lên ngôi trên Thiên Ngai, Đấng ar-Rahman! Hăy hỏi ai am tường về Ngài .
25:60

Và khi có lời bảo chúng: “Hăy phủ phục trước Đấng ar-Rahman (Allah)!” Chúng đáp: “Nhưng Đấng ar-Rahman (Rất mực Độ lượng) là ǵ? Bọn ta sẽ phải qú lạy Đấng mà ngươi truyền lệnh cho bọn ta?” Và điều đó càng làm cho chúng thêm thù nghịch.
25:61

Phúc thay Đấng đă làm ra các chùm sao trên trời và đặt trong đó một chiếc đèn (mặt trời) và một mặt trăng chiếu sáng;
25:62

Và Ngài là Đấng đă làm ra ban đêm và ban ngày nối đuôi nhau luân chuyển để cho ai muốn tụng niệm tưởng nhớ hoặc muốn tạ ơn (Ngài).
25:63

Và bầy tôi của Đấng ar-Rahman (Allah) là những ai đi lại trên mặt đất dáng điệu khiêm tốn; và khi người ngu gay gỗ với họ chỉ trả lời: “Salam” (Bằng an!)
25:64

Và những ai thức thâu đêm phủ phục và đứng nghiêm trước mặt Rabb của họ;
25:65

Và những ai cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài giữ chúng tôi tránh khỏi h́nh phạt của Hỏa ngục. Quả thật, đó là một sự trừng phạt dai dẳng.”
25:66

Quả thật, nó là một chỗ ở và một nơi nghỉ rất xấu xa.
25:67

Và những ai khi tiêu dùng không phung phí cũng không keo kiệt mà giữ mức trung b́nh giữa hai cái đó.
25:68

Và những ai không cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với Allah cũng không giết hại một linh hồn mà Allah đă làm cho linh thiêng trừ phi với lư do chính đáng; và không gian dâm; và ai làm điều đó th́ là rước tội vào thân.
25:69

Y sẽ bị trừng phạt gấp đôi vào Ngày Phục sinh và sẽ ở vĩnh viễn trong đó, nhục nhă;
25:70

Ngoại trừ ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc thiện th́ là những người mà Allah sẽ đổi điều xấu xa (tội lỗi) của họ thành điều tốt lành (phúc đức) bởi v́ Allah là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
25:71

Và ai biết hối cải và làm việc thiện th́ quả thật đă chân thành hối cải với Allah.
25:72

Và những ai không làm chứng cho điều không thật; và khi gác bỏ ngoài tai chuyện tầm phào th́ bỏ qua một cách lịch sự.
25:73

Và những ai khi được nhắc về những Lời mặc khải của Rabb của họ sẽ không gục đầu giả điếc giả đui.
25:74

Và những ai cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho vợ và con cái của chúng tôi thành một nguồn vui cho cặp mắt của chúng tôi và biến chúng tôi thành người lănh đạo cho những người ngay chính sợ Allah.
25:75

Họ là những người sẽ được ban thưởng địa vị cao sang v́ đă kiên nhẫn chịu đựng. Trong đó (Thiên đàng), họ sẽ được nghênh đón với lời chào tốt đẹp và lời chúc 'Salam' (Bằng an).
25:76

Họ sẽ ở trong đời đời. Một nơi ở và một nơi nghỉ hết sức tốt đẹp!
25:77

Hăy bảo họ: “Nếu không v́ lời cầu nguyện của các người th́ Rabb của ta đă không mấy quan tâm đến các người bởi v́ các người đă phủ nhận (Ngài). Rồi đây, điều không thể tránh sẽ đến.
Hađith
 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -