Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
38. ص
Chương 38. Sad (Một Mẫu Tự Ả-rập)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
38:1

Sad. Thề bằng (Kinh) Qur'an đầy Lời Nhắc-nhở;
38:2

Không, những kẻ không có đức tin lúc nào cũng kiêu ngạo và ly giáo ;
38:3

Biết bao thế hệ trước họ đă bị TA tiêu diệt? Chúng khóc lóc van xin (sự khoan hồng) khi đă hết thời hạn cứu vớt.
38:4

Và họ ngạc nhiên về một Người cảnh cáo xuất thân từ họ. Những người không tin bảo: “Đây là một tên phù thủy, một tên nói dối.”
38:5

Há Y nhập (tất cả) các thần linh thành một Thượng Đế? Đây thật là một điều hết sức quái dị!
38:6

Những kẻ cầm đầu trong bọn bỏ đi, và bảo: “Các anh hăy đi đi; và trung thành với các thần linh của các anh; quả thật, đây là một điều có thể hy vọng.
38:7

“Chúng ta chưa hề nghe đến điều này nơi tín ngưỡng sau cùng . Thật ra, đây chỉ là một điều bịa đặt!
38:8

“Giữa chúng ta, há Y là người tiếp thu Lời nhắc nhở ?” Không, họ nghi ngờ về Lời nhắc-nhở của TA. Không, họ chưa nếm mùi trừng phạt của TA!
38:9

Hoặc há họ giữ các kho tàng hồng ân của Rabb của Ngươi, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Ban bố?
38:10

Hoặc há họ nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất? Nếu thế, hăy để họ đi lên đó bằng đủ mọi phương tiện!
38:11

Một đoàn quân của liên quân sẽ bị đánh bại.
38:12

Trước họ, người dân của Nuh, và 'Ad và Fir'aun, chủ nhân của các cột-trụ đă bài bác sự thật
38:13

Và Thamud, và người dân của Lut và cư dân Aykah ; họ là thành phần của liên quân.
38:14

Tất cả đều bài bác các Thiên sứ, cho nên sự trừng phạt của TA ắt xẩy ra.
38:15

Và những người (Quraysh) này chỉ c̣n chờ một tiếng gầm duy nhất, không triễn hạn.
38:16

Và họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài thúc đẩy phần số của chúng tôi chóng đến trước khi xảy ra Ngày Thanh toán.”
38:17

Ngươi rán chịu đựng với những điều chúngỳ nói; và nhớ đến người bề tôi Dawud của TA, một con người đầy nghị lực. Quả thật, Y hằng sám hối (với Allah).
38:18

Chính TA đă chế ngự núi non phán bảo tán dương TA vào ban chiều và ban sáng cùng với Y.
38:19

Và chim chóc tụ tập thành đàn; tất cả cùng hợp đoàn với Y mà quay về (tán dương Allah).
38:20

Và TA đă củng cố vương quốc của Y và ban cho Y sự khôn ngoan và khả năng phán xét tốt .
38:21

Ngươi có biết câu chuyện về hai người tranh chấp nhau đă trèo tường vào pḥng kín chưa?
38:22

Khi họ vào gặp Dawud, Người hoảng sợ. Họ thưa: “Xin ngài đừng sợ! Chúng tôi là hai người kiện nhau, người này muốn chèn ép người kia; do đó, xin ngài phân xử giữa chúng tôi bằng sự thật và chớ bất công và hướng dẫn chúng tôi đến con đường êm xuôi.
38:23

“Thực sự, đây là người anh của tôi. Anh ấy có chín mươi chín con cừu cái, và tôi chỉ có một con cừu cái. Thế mà anh ấy c̣n bảo tôi 'hăy giao nó cho ta.' Và trong việc tranh luận anh ấy đă làm áp lực với tôi.”
38:24

(Dawud) bảo: “Chắc chắn, y đă bất công với ngươi bằng cách đ̣i nhập con cừu của ngươi vào bầy cừu của y. Quả thật, nhiều người hợp tác làm ăn hay bức hiếp lẫn nhau ngoại trừ những ai có đức tin và làm điều thiện; nhưng ít có người như thế.” Và Dawud nhận thấy có lẽ TA đă thử thách Y, cho nên Y đă cầu xin Rabb của Y tha thứ và cúi xuống và sám hối .
38:25

Do đó, TA đă tha thứ cho Y về điều đó; và quả thật, nơi TA Y có được một chỗ gần gũi và một nơi trở về tốt đẹp.
38:26

Này hỡi Dawud! TA đă chỉ định Ngươi làm một người đại diện trên trái đất. Bởi thế, hăy xét xử nhân loại theo sự thật (công bằng) và chớ làm theo dục vọng, bởi v́ nó sẽ đưa Ngươi sái lệch con đường của Allah. Quả thật, những ai đi sái con đường của Allah th́ sẽ bị trừng phạt khủng khiếp về tội đă quên bẵng Ngày Thanh toán (xét xử).
38:27

Và TA đă không tạo ra trời và đất và muôn loài giữa trời đất vô mục đích. Đấy chỉ là lối suy nghĩ của những ai không có niềm tin. Và khốn khổ cho những ai không có đức tin v́ không tránh khỏi Lửa.
38:28

Há TA sẽ đối xử với những ai có đức tin và làm việc thiện ngang với những kẻ phá hoại trên trái đất? Hoặc TA sẽ đối xử với người ngay chính sợ Allah ngang với kẻ thối nát?
38:29

Đây là một Kinh sách (Qur'an) đầy phúc đức mà TA đă ban xuống cho Ngươi để giúp họ nghiền ngẫm về những câu của Nó và để giúp những người thông hiểu ghi nhớ.
38:30

Và TA đă ban cho Dawud (đứa con trai) Sulayman, một người bề tôi ưu hạng; quả thật, Y hằng sám hối.
38:31

Vào một buổi xế chiều, có một số ngựa đua giống tốt, vó câu lẹ làng được dẫn đến tŕnh diện Y.
38:32

Y bảo: “Ta đă thật sự yêu thích món vật tốt (của trần gian) hơn việc tưởng nhớ Rabb của ta ”; cho đến lúc (mặt trời) khuất bóng sau màn đêm.
38:33

(Sulayman bảo): “Hăy dắt chúng trở lại cho ta.” Và Y lấy tay sờ chân và cổ của chúng.
38:34

Và chắc chắn TA đă thử thách Sulayman. TA đă đặt lên ngai vàng của Y một thân xác . Rồi, Y sám hối (với TA).
38:35

(Sulayman) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và ban cho bề tôi một vương quốc mà Ngài sẽ không ban cho một ai khác sau bề tôi bởi v́ Ngài là Đấng Hằng Ban bố.”
38:36

Và TA đă chế ngự gió cho Y, bắt nó bay theo mệnh lệnh của Y đến nơi nào mà Y muốn.
38:37

Và cả các tên Shaytan, làm thợ hồ và thợ lặn.
38:38

C̣n những tên khác th́ bị trói xích lại với nhau.
38:39

“Đây là quà tặng của TA ban cho Ngươi. Tặng nó cho ai hay giữ lại, khỏi phải báo cáo sổ sách.
38:40

Và thực sự Y có nơi TA một chỗ gần gũi và một nơi trở về tốt đẹp.
38:41

Và hăy nhớ người bề tôi Ayyub (Job) của TA khi Y cầu xin Rabb của Y, “Quả thật, Shaytan đă làm bề tôi khổ tâm và đau đớn.”
38:42

“Hăy dùng chân của ngươi mà dậm lên mặt đất. Nơi đây, sẽ có nước mát cho ngươi tắm rửa, và giải khát.”
38:43

Và TA đă trả lại cho Y gia đ́nh của Y và gia tăng nhân số lên gấp đôi như là một hồng ân từ TA; và là một lời Nhắc nhở cho những người thông hiểu.
38:44

“Và hăy nắm trong tay một chùm cỏ mà Ngươi dùng đểÔ đánh; và chớ bỏ lời thề .” Quả thật, TA đă thấy Y kiên nhẫn; một người bề tôi ưu hạng; Quả thật, Y hằng sám hối.
38:45

Và hăy nhớ những người bề tôi của TA Ibrahim, và Ishaaq và Ya'qub những người hùng dũng và minh mẫn.
38:46

Quả thật, TA đă chọn họ v́ một mục đích đặc biệt: việc tưởng nhớ Ngôi nhà (Đời sau).
38:47

Và quả thật, đối với TA chắc chắn họ là thành phần tuyển chọn ưu tú!
38:48

Và hăy nhớ Ismael và al-Yasa'a (Elisha) và Zul-kifl. Và tất cả đều là thành phần ưu tú.
38:49

Đây Lời Nhắc nhở. Và quả thật những người ngay chính sợ Allah sẽ có một nơi trở về tốt đẹp:
38:50

Những Ngôi vườn vĩnh cửu mà những cánh cửa luôn luôn được mở sẵn cho họ.
38:51

Tựa ḿnh nằm nghỉ trong đó; và sẽ gọi tùy thích đủ loại trái cây và thức uống;
38:52

Bên cạnh họ là những trinh nữ cùng lứa tuổi với cái nh́n e lệ.
38:53

Đây là những món mà các người đă được hứa vào Ngày Thanh tóan (Xét xử).
38:54

Đây là thiên lộc không bao giờ dứt cạn của TA.
38:55

Đấạy! Ngược lại, đối với những kẻ thái quá th́ sẽ có một nơi trở về rất xấu:
38:56

Hỏa ngục, nơi mà chúng sẽ bị đốt; một nơi nằm nghỉ rất xấu.
38:57

Đấạy! Hăy để cho chúng nếm nó: một loại nước cực sôi và một loại chất mủ hôi tanh .
38:58

Và những h́nh phạt tương xứng khác.
38:59

Đây là một đoàn người cắm đầu chạy vào với các người mà không được ai nghinh đón! Chắc chắn, chúng sẽ bị đốt trong Lửa.
38:60

Chúng bảo: “Không, các ông (cũng thế!) Không ai chào đón các ông cả. Chính các ông đă mang điều này đến cho chúng tôi. Bởi thế, đây là một chỗ ngụ xấu xa.”
38:61

Và chúng thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Kẻ nào đă chuẩn bị điều này cho chúng tôi th́ xin phạt y gấp đôi trong Lửa.”
38:62

Và chúng bảo: “ Chuyện ǵ đây, tại sao chúng tôi không thấy những người mà chúng tôi đă kể là đám người xấu?
38:63

“Há chúng tôi đă mang họ ra giễu cợt hay chúng tôi bị quáng mắt không nh́n thấy họ?”
38:64

Đấy là sự thật về việc tranh căi giữa các cư dân của Hỏa ngục.
38:65

Hăy bảo: “Ta chỉ là một người cảnh cáo. Và không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah , Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng,-
38:66

“Đấng Chủ Tể của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ”
38:67

Hăy bảo: “Nó (Qur'an) là một nguồn tin lớn.
38:68

“Mà các người thường lánh xa.
38:69

“Ta không biết ǵ về các lănh tụ (Thiên thần) trên cao khi họ tranh luận với nhau .
38:70

“Ta được mặc khải cho biết ta chỉ là một người báo-trước công khai.”
38:71

Hăy nhớ khi Rabb của Ngươi (Muhammad) đă phán bảo các Thiên thần: “TA sắp tạo một con người phàm bằng đất sét;
38:72

“Bởi thế, khi TA uốn nắn Y (Adam) thành h́nh thể và hà vào Y linh hồn của TA (làm), các ngươi hăy qú xuống phủ phục trước Y.”
38:73

Do đó, tất cả các Thiên thần đồng phủ phục;
38:74

Ngoại trừ Iblis (Shaytan). Nó tự cao và là một tên phản nghịch.
38:75

Allah phán: “Này hỡi Iblis! Điều ǵ cản nhà ngươi phủ phục trước một nhân vật mà TA đă tạo từ những Bàn Tay của TA? Há nhà ngươi ngạo mạn hay trịch thượng?”
38:76

(Iblis) thưa: “Bề tôi tốt hơn y (Adam) bởi v́ Ngài tạo bề tôi bằng lửa và y bằng đất sét.”
38:77

(Allah) phán: “Vậy th́ nhà ngươi hăy bước ra khỏi đó (Vườn trời). Nhà ngươi đáng bị đánh duổi.
38:78

“Nhà ngươi sẽ nhận lời nguyền rủa của TA cho đến Ngày Phán xử cuối cùng.”
38:79

(Iblis) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài gia hạn cho bề tôi đến Ngày mà chúng sẽ được phục sinh.”
38:80

(Allah) phán: “Thế th́ nhà ngươi là một tên được gia hạn -
38:81

“Cho đến Ngày của thời kỳ được ấn định.”
38:82

(Iblis) thưa: “Do Quyền Năng của Ngài, bề tôi sẽ đánh lạc hướng tất cả bọn chúng,-
38:83

“Ngoại trừ những người bề tôi được chọn của Ngài trong chúng.”
38:84

(Allah) phán: “Đây là sự thật, và TA luôn luôn nói sự thật,
38:85

“Rằng chắc chắn TA sẽ lấp đầy Hỏa ngục của nhà ngươi và của những ai theo nhà ngươi trong bọn chúng, tất cả.”
38:86

Hăy bảo: “Ta không đ̣i hỏi các người tưởng thưởng Ta về (Qur'an) này và Ta cũng không phải là một tên giả vờ nói ra điều không có.
38:87

“Nó (Qur'an) chỉ là Lời Nhắc nhở cho thiên hạ.
38:88

“Và chắc chắn các người sẽ biết sự thật của Nó sau một thời gian.”
Hađith
 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -