Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
48. الفتح
Chương 48. Al-Fath (Thắng Lợi)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
48:1

Quả thật, TA (Allah) đă ban cho Ngươi một thắng lợi rơ rệt.
48:2

Hầu Allah tha thứ cho Ngươi tội lỗi của Ngươi trong quá khứ và tương lai; và hoàn tất Ân huệ của Ngài cho Ngươi và hướng dẫn Ngươi theo chính đạo;
48:3

Và Allah đă tận t́nh giúp đỡ Ngươi bằng một sự giúp đỡ mănh liệt.
48:4

Ngài là Đấng ban sự b́nh lặng xuống tấm ḷng của những người có đức tin để cho đức tin của họ ngày càng gia tăng; và các lực lượng (Thiên thần) trên trời và (lực lượng các tín đồ) dưới đất đều là của Allah cả. Và Allah là Đấng Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt.
48:5

Hầu Ngài có thể thu nhận các nam và nữ tín đồ vào những Ngôi vườn bên dưới có các ḍng sông chảy để vào ở trong đó đời đời; và Ngài sẽ xóa bỏ những điều xấu xa của họ; và điều đó đối với Allah là một thắng lợi vẻ vang nhất.
48:6

Và hầu Ngài có thể trừng phạt những tên đạo đức giả, nam và nữ, và những người thờ thần tượng, nam và nữ, đă nghĩ xấu về Allah, đến lượt chúng sẽ đền tội; và chúng đón nhận cơn thịnh nộ của Allah, và Ngài sẽ nguyền rủa chúng và chuẩn bị sẵn cho chúng Hỏa ngục, một mức đến cuối cùng rất xấu xa.
48:7

Và các lực lượng trên trời và dưới đất đều là của Allah cả. Và Allah là Đấng Toàn năng, Rất mực Cao Minh.
48:8

Chắc chắn TA (Allah) đă cử phái Ngươi làm một nhân chứng, một người báo tin mừng và người cảnh cáo.
48:9

Hầu các người có thể tin tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài và ủng hộ và tôn vinh Người, và tán dương Ngài (Allah) sáng và chiều.
48:10

Thật sự, những ai tuyên thệ trung thành với Ngươi (tại Hudaibiyah) th́ chỉ là tuyên thệ trung thành với Allah. Tay của Allah đặt trên tay của họ; bởi thế, ai nuốt lời thề, th́ là bội ước với chính ḿnh. Ngược lại, ai giữ đúng lời-thề với Allah, th́ sẽ sớm được Ngài ban cấp một phần thưởng rất lớn.
48:11

Những người Ả-rập vùng sa mạc tŕ trệ (trong việc tham chiến) sẽ nói với Ngươi: “Chúng tôi bận lo cho tài sản và gia đ́nh chúng tôi; hăy cầu xin (Allah) tha thứ cho chúng tôi.” Miệng của chúng nói ra điều chẳng có trong ḷng của chúng. Hăy bảo: “Thế ai có khả năng can thiệp giúp các người với Allah về bất cứ điều ǵ nếu Ngài muốn trừng phạt hay tưởng thưởng các người? Không, Allah rất đỗi am tường những điều mà các người làm.
48:12

“Không, các người nghĩ rằng Thiên sứ và những người có đức tin sẽ không bao giờ trở về với gia đ́nh, và điều đó làm cho các người cảm thấy khoan khoái trong ḷng; và các người đă có tư tưởng xấu; và các người là một đám người sắp bị suy vong.”
48:13

Và ai không tin tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài, th́ quả thật TA đă chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một ngọn lửa cháy bùng.
48:14

Và Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào Ngài muốn. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
48:15

Khi thấy các người ra đi thu nhặt chiến lợi phẩm, những kẻ tŕ trệ sẽ nói: “Hăy cho chúng tôi theo quí vị.” Chúng muốn thay đổi Lời-phán của Allah. Hăy bảo: “Chớ bao giờ theo chúng tôi! Allah đă phán như thế cho các người từ trước.” Nhưng chúng lại bảo: “Không, quí vị ganh tị với chúng tôi.” Không, chúng chỉ hiểu qua chút ít.
48:16

Hăy bảo những người Ả-rập vùng sa-mạc tŕ trệ (trong việc tham chiến): “Các người được kêu gọi đi tham chiến chống một đám người đă từng kinh qua các cuộc chiến tranh dữ dội, hoặc các người đánh thắng chúng hoặc các người đầu hàng. Bởi thế, nếu các người tuân lệnh th́ Allah sẽ trọng thưởng các người; và nếu các người đào ngũ như các người đă từng làm trước đây, th́ Ngài sẽ trừng phạt các người bằng một sự trừng phạt đau đớn.”
48:17

Người mù, người què, và người bệnh không bị khiển trách (nếu họ không tham chiến). Và ai tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài th́ sẽ được thu nhận vào các Ngôi vườn bên dưới có các ḍng sông chảy; ngược lại, ai quay lưng đào ngũ th́ sẽ bị trừng phạt bằng một sự trừng phạt đau đớn.
48:18

Chắc chắn Allah hài ḷng với những người có đức tin khi họ tuyên thệ trung thành với Ngươi dưới tàn cây (tại Hudaibiyah) bởi v́ Ngài biết điều nằm trong ḷng của họ; bởi thế, Ngài đă ban sự b́nh lặng xuống cho họ; và Ngài ân thưởng họ bằng một cuộc thắng lợi gần kề,
48:19

Và họ sẽ thu nhặt rất nhiều chiến lợi phẩm. Và Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt.
48:20

Và Allah đă hứa với các người việc các người sẽ tiếp thu rất nhiều chiến lợi phẩm và đă giục điều này mau đến cho các người, và Ngài đă giữ tay của kẻ địch xa các người; và để nó trở thành một Dấu hiệu cho những người có đức tin, và để Ngài hướng dẫn các người theo Chính đạo.
48:21

Và kể cả cái khác mà các người chưa kiểm soát nhưng Allah đă tóm thâu nó bởi v́ Allah có toàn quyền trên tất cả mọi vật.
48:22

Và nếu những kẻ không có đức tin đến tấn công các người th́ chắc chắn chúng sẽ tháo lui rồi chúng sẽ không t́m được một Đấng Che chở và một Cứu nhân nào để giúp đỡ.
48:23

Đường lối xử lư của Allah đă xảy ra từ trước. Và Ngươi sẽ không bao giờ thấy có một sự thay đổi nào trong đường lối của Allah.
48:24

Và Ngài (Allah) là Đấng đă giữ tay của chúng không cho tấn công các người và giữ tay của các người không cho tấn công chúng tại thung lũng của Makkah sau khi Ngài đă làm cho các người thắng chúng. Và Allah Hằng Thấy những điều các người làm.
48:25

Chúng là những kẻ không có đức tin và đă cản trở các người không cho vào Thánh Đường Linh Thiêng (tại Makkah) và giữ những con vật tế lại không cho dắt đến chỗ tế. Và nếu không v́ những người có đức tin, nam và nữ, mà các người không nhận ra; và rằng các người có thể giết lầm họ và v́ thế vô t́nh các người có thể phạm tội (sát nhân) đối với họ (th́ Allah đă cho phép các người tấn công vào Makkah rồi); nhưng Ngài đă giữ tay của các người lại hầu Allah có thể khoan dung người nào Ngài muốn. Nếu họ sống tách biệt th́ chắc chắn TA sẽ trừng phạt những kẻ không có đức tin sống trà trộn với họ bằng một sự trừng phạt đau đớn.
48:26

Khi những kẻ không có đức tin bộc lộ trong ḷng niềm tự hào và tự cao của Thời kỳ Ngu muội (tại Hudaibiyah) th́ Allah ban sự trầm tĩnh của Ngài xuống cho Thiên sứ của Ngài và cho những người có đức tin và bắt họ tôn trọng Lời phán về việc sùng kính và sợ Allah và họ xứng danh và xứng đáng với nó. Và Allah Biết hết tất cả mọi việc.
48:27

Chắc chắn Allah sẽ xác nhận sự thật về sự mục kích của Thiên sứ của Ngài: chắc chắn các người sẽ vào al-Masjid al-Haram (tại Makkah) an toàn, đầu cạo trọc và tóc cắt ngắn (theo nghi thức làm Hajj hay 'Umrah), không sợ hăi, nếu Allah muốn. Bởi v́ Ngài biết điều mà các người không biết. Và ngoài cái đó, Ngài sẽ ban một thắng lợi gần kề.
48:28

Ngài là Đấng đă cử Thiên sứ của Ngài, mang Chỉ đạo và tôn giáo của Chân lư (Islam) đến làm cho nó trội hơn tất cả mọi tôn giáo. Và Allah đủ làm một Nhân chứng (cho sự thật này).
48:29

Muhammad là Thiên sứ. Và những ai theo Người th́ nghiêm khắc với những kẻ không có đức tin nhưng rất thương xót lẫn nhau. Ngươi sẽ thấy họ cúi đầu, phủ phục, t́m kiếm thiên ân từ Allah và sự hài ḷng của Ngài. Dấu vết của họ nổi trên gương mặt của họ qua t́ vết của việc phủ phục. Đó là h́nh ảnh của họ (được mô tả) trong (Kinh) Taurah; và h́nh ảnh của họ trong (Kinh) Injil th́ như là một hạt giống đâm chồi và trở thành cứng, và dày đặc và đứng thẳng trên thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát ḷng người gieo. Kết quả là nó làm cho những kẻ không có đức tin đâm thù hận họ. Và Allah hứa tha thứ và ban phần thưởng vĩ đại cho những ai trong họ có đức tin và làm việc thiện.
Hađith
 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -