Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
21. الأنبياء
Chương 21. Al-Anbiya (Các Nabi)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
21:1

Việc xét-xử nhân loại ngày càng đến gần, nhưng họ vẫn dửng dưng quay bỏ đi.
21:2

Họ nghe không sót từng lời cảnh cáo mới của Rabb (Allah) của họ nhưng lại bông đùa.
21:3

Ḷng họ không mấy thiết tha. Những kẻ làm điều sai quấy giấu kín cuộc mật đàm của họ: “Há đây chỉ là một người phàm như quí vị? Há quí vị bị mê-hoặc bởi pháp-thuật mà quí vị nh́n thấy rơ?”
21:4

Người đáp: “Rabb của ta biết rơ từng lời nói thốt ra trong các tầng trời và trái đất bởi v́ Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết.
21:5

“Không! họ nói: Đây chẳng qua là những giấc mộng lộn xộn. Không! Y bịa đặt nó (Qur'an). Không! Y là một nhà thơ. Thế, bảo y mang đến cho bọn ḿnh một dấu lạ giống những cái đă được ban cấp cho các Thiên sứ thời trước.”
21:6

Trước họ, không có một thị trấn nào trong số các thị trấn mà TA đă tiêu diệt lại có đức tin cả. Há họ sẽ tin tưởng?”
21:7

Và những vị mà TA đă cử đến trước Ngươi chỉ là những người phàm mà TA đă mặc khải. Bởi thế, nếu các ngươi không biết th́ hăy hỏi những người đang giữ Thông điệp .
21:8

Và TA đă không làm ra họ với cơ thể mà lại không ăn uống; vả lại, họ cũng không phải là những người bất tử.
21:9

Rồi TA đă hoàn tất lời hứa cho họ. Bởi thế TA đă giải cứu họ và người nào mà TA muốn. Và TA đă tiêu diệt những kẻ tàn ác quá mức.
21:10

Chắc chắn, TA đă ban xuống cho các người một Kinh sách trong đó là Lời Nhắc nhở của các người. Thế các người không hiểu?
21:11

Và có bao nhiêu thị trấn đă bị TA tiêu diệt v́ tội đă làm điều sai quấy; và sau chúng, TA đă tạo những đám người khác.
21:12

Bởi thế, khi cảm thấy h́nh phạt của TA, chúng hớt hăi chạy trốn.
21:13

Chớ bỏ chạy! hăy trở lại với các tiện nghi mà các người đă hưởng và nhà ở của các người hầu các người có thể bị chất vấn.
21:14

Chúng nói: “Ôi thật khổ thân chúng tôi! Quả thật, chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.”
21:15

Và tiếng kêu than của chúng kéo dài cho đến khi TA sẽ làm cho nó tắt lịm giống như việc gặt hái một cánh đồng.
21:16

Và TA đă không tạo hóa các tầng trời và đất và mọi vật giữa trời đất để làm thú tiêu khiển.
21:17

Nếu muốn có một thú tiêu khiển th́ TA đă lấy nó từ TA, nếu quả thật TA muốn làm điều đó.
21:18

Không! TA lấy sự thật (Qur'an) mà quẳng vào sự giả dối; bởi thế, nó đập vỡ đầu sự giả dối. Hăy xem! sự giả dối chỉ có tiêu tan. Và khốn khổ cho các người về những điều mà các người đă qui cho (Allah)!
21:19

Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của Ngài (Allah) cả. Và bất cứ ai ở với Ngài đều không quá tự hào trong việc thờ phụng Ngài và cũng không tỏ vẻ mỏi mệt.
21:20

Đêm và ngày họ không ngưng tán dương Ngài.
21:21

Há chúng đă tôn thờ những thần linh của trái đất có khả năng phục sinh (người chết)?
21:22

Nếu trên trời và dưới đất có những thần linh khác ngoài Allah th́ chắc chắn cả hai (trời và đất) sẽ sụp đổ. Bởi thế, Allah, Chủ nhân của Thiên Ngai, thật quang vinh và trong sạch, thoát hẳn những điều mà chúng đă qui cho (Ngài).
21:23

Ngài (Allah) sẽ không bị ai chất vấn về việc Ngài làm; ngược lại, chúng sẽ bị (Ngài) chất vấn.
21:24

Há chúng đă tôn thờ những thần linh khác ngoài Ngài? Hăy bảo: “Hăy trưng bằng chứng của các người ra xem! Đây là Lời Nhắc nhở cho người nào theo Ta và là Lời nhắc nhở cho những ai trước Ta. Không! Đa số bọn chúng không biết sự thật. Bởi thế, chúng đă quay bỏ đi.
21:25

Và không một Thiên sứ nào đă được TA cử phái đến trước Ngươi mà TA không mặc khải bảo nói: “Không có Thượng Đế nào khác ngoài TA (Allah), hăy thờ phụng TA.”
21:26

Và chúng nói: “Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng có một đứa con trai.” Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Không! Họ đều là các bề tôi vinh dự.
21:27

Họ không nói trước Ngài (Allah) và chỉ làm theo mệnh lệnh của Ngài .
21:28

Ngài biết điều ǵ trước họ và điều ǵ sau ho;ỳ và họ không can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ cho người nào mà Ngài (Allah) hài ḷng. Và họ khiếp sợ Ngài.
21:29

Và ai trong họ tự xưng: “Ta là thần linh ngoài Ngài (Allah),” th́ sẽ bị TA trừng phạt Hoả ngục. TA trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy đúng như thế.
21:30

Há những kẻ vô đức tin không nhận thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện với nhau thành một khối trước khi TA chẻ đôi chúng? Và từ nước TA đă làm ra mọi sinh vật. Thế, chúng sẽ không tin tưởng?
21:31

Và TA đă đặt trên trái đất những quả núi vững chắc sợ rằng nó rung chuyển với chúng; và TA đă làm ra nơi đó các hẻm núi làm con đường để may ra chúng được hướng dẫn.
21:32

Và TA đă làm bầu trời thành cái lọng che được canh giữ kỹ lưỡng. Nhưng chúng quay bỏ đi trước những dấu-lạ của nó.
21:33

Và Ngài là Đấng đă tạo hóa ban đêm và ban ngày, và mặt trời và mặt trăng; mỗi vật bơi đi trong quỹ đạo.
21:34

Và trước Ngươi, TA đă không làm ra một người phàm nào bất tử cả. Thế, nếu Ngươi chết đi th́ chúng sẽ bất tử?
21:35

Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết; TA sẽ thử thách các người với điều xấu và điều tốt. Và các người sẽ được đưa trở về với TA.
21:36

Và khi những kẻ vô đức tin thấy Ngươi, chúng chỉ muốn chế nhạo Ngươi, (nói:) “Há đây là kẻ đă miệt thị những thần linh của quí vị?” và chúng đă phủ nhận Lời nhắc nhở của Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng.
21:37

Con người được tạo ra bản tính nôn nóng. TA (Allah) sẽ sớm cho các ngươi thấy những dấu hiệu của TA. Do đó chớ giục TA!
21:38

Và chúng nói: “Chừng nào lời hứa (trừng phạt) này thể hiện nếu quí vị nói thật?”
21:39

Phải chi những kẻ vô đức tin biết được giờ phút chúng sẽ không thể tránh khỏi ngọn Lửa táp vào mặt, vào lưng của chúng và sẽ không được ai giúp đỡ!
21:40

Không! Nó sẽ bất ngờ xảy đến với chúng khiến chúng ngỡ ngàng. Rồi chúng sẽ không thể đẩy nó ra xa và cũng không được gia hạn.
21:41

Và chắc chắn nhiều Thiên sứ trước Ngươi đă từng bị chế giễu nhưng chính những điều mà những kẻ nhạo báng thường dùng để chế giễu sẽ vây hăm chúng trở lại.
21:42

Hăy bảo: “Ai bảo vệ các người an toàn ban đêm và ban ngày khỏi Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng?” Không, chúng quay làm ngơ trước Lời nhắc nhở của Đấng Chủ Tể của chúng.
21:43

Hoặc chúng sẽ được những thần linh bảo vệ thoát khỏi TA? Chúng sẽ không thể tự cứu và cũng không thể tự vệ thoát khỏi TA.
21:44

Không! TA cho những người này và cha mẹ của chúng hưởng đời cho đến khi tuổi thọ kéo dài đối với chúng. Thế, chúng đă không thấy việc TA đă đến tận đất đai của chúng mà TA thu hẹp biên giới dần dần? Thế phải chăng chúng sẽ chiến thắng?
21:45

Hăy bảo: “Ta chỉ cảnh cáo các người theo Lời đă được mặc khải cho ta.” Nhưng người điếc không nghe được tiếng gọi dù y có được cảnh cáo chăng nữa.
21:46

Và nếu có một làn hơi trừng phạt của Rabb của Ngươi chạm phải chúng th́ chắc chắn chúng sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Rơ thật chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.”
21:47

Và vào Ngày Phục sinh, TA sẽ thiết lập các bàn cân chính xác. Không một người nào sẽ bị đối xử bất công về bất cứ điều ǵ; dẫu đó là sức nặng của một hạt cải đi nữa th́ TA vẫn mang nó ra (cân). Và TA đủ làm công việc thanh toán.
21:48

Và chắc chắn TA đă ban cho Musa và Harun, Furqan và một Ánh-sáng quang minh và Lời Nhắc nhở cho những người ngay chính sợ Allah:
21:49

Những ai âm thầm sợ Đức Rabb (Allah) vô h́nh của họ và khiếp sợ Giờ (Xét xử ).
21:50

Và đây là một Thông điệp Nhắc nhở đầy ân phúc mà TA đă ban xuống. Thế các ngươi sẽ phủ nhận Nó?
21:51

Và chắc chắn trước đây, TA đă ban cho Ibrahim điều ngay chính của Người; và TA hằng biết Người.
21:52

Hăy nhớ khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người, nói: “Những h́nh tượng này mà quí vị sùng bái là ǵ vậy?”
21:53

Họ đáp: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta tôn thờ chúng.”
21:54

Người bảo: “Chắc chắn quí vị và cha mẹ của quí vị, tất cả, đă lầm lạc rơ rệt.”
21:55

Họ đáp: “Ngươi nói thật hay bông đùa với bọn ta?”
21:56

Người nói: “Không! Rabb của quí vị là Đấng Chủ Tể của các tầng trời và trái đất, Đấng đă sang tạo chúng (từ cái không). Và tôi là một trong những người làm chứng cho việc đó.
21:57

“Thề với Allah! Chắc chắn tôi sẽ đặt kế hoạch đập phá những bức tượng của các ông sau khi các ông bỏ đi.”
21:58

Bởi thế, Người đập bể chúng và chỉ chừa lại cái lớn nhất để họ có thể trở lại (tiếp chuyện) với nó.
21:59

Họ bảo: “Tên nào đă làm điều này đối với các thần linh của bọn ta? Quả thật, nó là một tên làm điều sai quấy.”
21:60

(Dân chúng) lên tiếng: “Chúng tôi có nghe một thanh niên tên Ibrahim đă nói chuyện khinh miệt chúng (những bức tượng.)”
21:61

Họ bảo: “Thế bắt nó đưa ra trước công chúng để họ chứng kiến (tội ác của nó).”
21:62

Họ nói: “Hỡi Ibrahim! Phải chăng nhà ngươi đă làm điều này đối với các thần linh của bọn ta?”
21:63

Người đáp: “Không! Bức tượng lớn nhất này của chúng đă làm điều đó. Thế hăy hỏi chúng thử xem nếu chúng biết nói.”
21:64

Thế rồi họ quay nh́n nhau, rồi nói: “Rơ chính quí vị mới thực sự là những kẻ làm điều sai quấy.”
21:65

Rồi họ gục đầu, tự nhủ: “Chắc chắn ngươi đă biết rơ những bức tượng này đâu biết nói!”
21:66

(Ibrahim) nói: “Thế quí vị tôn thờ ngoài Allah những vật chẳng làm lợi cũng chẳng hăm hại được quí vị?”
21:67

“Thật xấu hổ cho quí vị và cho những vật mà quí vị tôn thờ ngoài Allah! Thế quí vị chưa hiểu?”
21:68

Họ nói: “Bắt nó thiêu sống và cứu nguy các thần linh của quí vị nếu quí vị muốn hành động.”
21:69

TA (Allah) phán: “Hỡi Lửa! Hăy nguội mát và thành một nguồn bằng an cho Ibrahim!”
21:70

Và chúng mưu toan hăm hại Người nhưng TA đă làm cho chúng thất bại lớn.
21:71

Và TA đă giải cứu Người và Lut (Lốt) và đưa họ đến một vùng đất mà TA đă ban phúc cho thiên hạ.
21:72

Và TA đă ban cho Người (Ibrahim) Ishaaq (Isaac) và Ya'qub (Jacob) như một món quà phụ; và TA đă làm cho tất cả thành những người tốt.
21:73

Và TA đă làm cho họ thành nhà lănh đạo để hướng dẫn theo Mệnh lệnh của TA; và TA đă mặc khải bảo họ làm việc thiện và dâng lễ Salaah và đóng Zakaah và thờ phụng riêng TA.
21:74

Và Lut (Lốt); TA đă ban cho Người Lẽ Phán xét đúng đắn và sự hiểu biết; và TA đă giải cứu Người ra khỏi thị trấn mà dân cư đă từng làm những điều khả-ố . Quả thật, chúng là một đám người bướng bỉnh (chống đối Allah).
21:75

Và TA đă khoan dung Người. Quả thật, Người là một người tốt.
21:76

Và Nuh (Nô-ê), khi Người cầu xin (TA) trước đây. TA đă đáp lại lời cầu xin của Người. Rồi TA đă giải cứu Người và gia đ́nh thoát khỏi đại nạn.
21:77

Và TA đă giúp đỡ Người thoát khỏi đám dân đă từng bài bác các Dấu hiệu của TA. Quả thật chúng là một đám dân tội lỗi. BơiƯ thế, TA đă nhận tất cả bọn chúng chết đuối.
21:78

Và Dawud (Đa-vít) và Sulayman (Sô-lô-mong), khi hai người xét xử một vụ kiện về một đám rẫy đă bị đàn cừu của một đám dân đột nhập vào ăn hoa mầu ban đêm . Và TA đă chứng kiến việc xét xử của họ.
21:79

Nhưng TA đă làm cho Sulayman thấu triệt vấn đề trong lúc mỗi người đều được TA ban cấp khả năng xét xử và kiến thức. Và TA đă bắt núi non và chim chóc tán dương TA cùng với Dawud. Và TA là Đấng đă làm (công việc đó).
21:80

Và TA đă dạy Người (Dawud) phương cách làm áo giáp cho các người để tự bảo vệ trong những cuộc giao tranh. Các người biết ơn chăng?
21:81

Và TA đă bắt những cơn gió mạnh phục tùng Sulayman bay êm ả theo lệnh của Người đến vùng đất mà TA đă ban phúc. Và TA là Đấng Toàn Tri.
21:82

Và trong đám Shaytan, có những tên đă lặn xuống nước cho Người (Sulayman) và làm các công tác khác ngoài việc (lặn) đó. Và TA là Đấng Trông Chừng chúng.
21:83

Và Ayyub (Job), khi Người cầu xin Rabb của Người, thưa: “Bề tôi đau đớn thân xác. Và Ngài là Đấng Khoan dung nhất của những người tỏ ḷng khoan dung.”
21:84

Bởi thế, TA đă đáp lời cầu xin của Người. Rồi TA đă chữa lành sự đau nhức chạm phải Người; và TA đă phục hồi cho Người gia đ́nh của Người và những cái tương tự cùng với họ: một sự Khoan dung từ TA và là sự Nhắc nhở cho những người thờ phụng.
21:85

Và Isma’il (Ishmael) và Idris (Enoch) và Dhul-Kifli. Tất cả đều là những người kiên nhẫn.
21:86

Và TA đă đưa Họ vào sự Khoan dung của TA. Quả thật, Họ là những người tốt.
21:87

Và Dhan-nun (Jonah), khi Người nổi giận bỏ đi và đă nghĩ TA không có quyền làm ǵ Người. Nhưng Người đă cầu xin (TA) thưa: “Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài; Quang vinh thay Ngài! Quả thật bề tôi là một người sai quấy.”
21:88

Bởi thế TA đă đáp lại lời cầu xin của Người và giải cứu Người; và TA đă giải cứu những người tin tưởng đúng như thế.
21:89

Và Zakariya, khi Người cầu xin Rabb của Người, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài đừng để cho bề tôi tuyệt tự. Bởi v́ Ngài là Đấng Thừa tự Ưu việt.”
21:90

Bởi thế, TA đă đáp lại lời cầu xin của Người và ban cho Người Yahya (John, Giăng). Và TA đă chữa lành người vợ của Người cho Người. Quả thật, họ là những người thi đua làm phúc và cầu nguyện TA vừa mừng vừa sợ. Và họ là những người hạ ḿnh khiêm tốn trước TA.
21:91

Và Nàng (Maryam) là một người đă giữ trọn tiết trinh. Rồi TA đă thổi (Linh hồn) vào Nàng từ Ruuh (Jibriil) của TA và đă làm cho Nàng và đứa con trai (Giê-su) của Nàng thành một Dấu lạ cho vũ trụ và muôn loài .
21:92

Quả thật, Cộng đồng này của các người là một Cộng đồng duy nhất. Và TA (Allah) là Rabb của các người. Hăy thờ phụng TA.
21:93

Nhưng họ đă chia rẽ công việc của họ với nhau (thành giáo phái); tất cả sẽ trở về với TA.
21:94

Bởi thế ai làm việc thiện và có đức tin th́ công lao của y sẽ không bị phủ nhận; và chính TA ghi công cho y.
21:95

Và một lệnh cấm đă được ban hành cho mỗi thị trấn mà TA đă tiêu diệt, rằng dân chúng sẽ không trở lại.
21:96

Măi cho đến khi Ya’juj (Gog) và Ma'juj (Magog) được buông thả và sẽ tràn xuống từ mỗi ngọn đồi.
21:97

Và Lời hứa của sự thật sẽ dần dần thể hiện. Bởi thế, khi nó đến, cặp mắt của những kẻ vô đức tin sẽ nh́n trân tráo: “Ôi khổ thân chúng tôi! Chắc chắn chúng tôi đă lơ-là về điều này. Không! Chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.”
21:98

Chính các người và những vật mà các người tôn thờ ngoài Allah sẽ là chất đốt của Hỏa ngục, nơi mà các ngươi sẽ đi vào.
21:99

Nếu những tượng vật này là những thần linh thực sự, th́ chúng sẽ không đi vào; nhưng tất cả sẽ đi vào trong đó.
21:100

Trong đó, chúng sẽ khóc tức tưởi và sẽ không nghe ǵ khác.
21:101

Quả thật, những ai mà cái tốt của TA đă được gởi đi trước cho họ, th́ là những người sẽ được đưa ra khỏi đó (Hỏa Ngục);
21:102

Họ sẽ không nghe một tiếng x́ xào nào của nó và sẽ ở nơi mà tâm hồn của họ đă từng ao-ước.
21:103

Họ sẽ không kinh hăi; và các Thiên thần sẽ nghênh đón họ: “Đây là Ngày (vui) mà qúi vị đă được hứa.”
21:104

(Hăy nhớ) Ngày mà TA sẽ cuốn tṛn các tầng trời giống như việc cuốn tṛn các tờ lá của các quyển Kinh; tương tự việc TA đă khởi nguyên việc tạo hóa lần đầu tiên, TA sẽ tái lập nó; một Lời hứa mà TA bắt buộc phải thực hiện. Chính TA sẽ làm điều này.
21:105

Và chắc chắn TA đă ghi trong Zabur sau Dhikr rằng trái đất sẽ được các bề tôi lương thiện của TA thừa kế.
21:106

Quả thật, trong (Qur'an) này là một Thông điệp gởi cho một đám người thờ phụng (Allah).
21:107

Và TA đă cử phái Ngươi đến như một Hồng ân cho vũ trụ.
21:108

Hăy bảo: “Quả thật ta đă được mặc khải cho biết Thượng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Há các người sẽ là người Muslim?
21:109

Nhưng nếu họ quay bỏ đi th́ hăy bảo: “Ta đă báo trước đồng đều cho các người; và Ta không biết điều mà các người đă được hứa nay ở gần hay ở xa.”
21:110

Chính Ngài (Allah) biết rơ các lời lẽ mà các người đă nói ra và biết điều mà các người giấu giếm.
21:111

Và Ta không biết; có lẽ nó là một sự thử thách hay là một sự hưởng thụ tạm bợ.
21:112

Người thưa: “Lạy Rabb (Allah) của bề tôi! Xin Ngài lấy sự Thật mà phân xử. Và Đấng Rabb Rất mực Độ lượng sẽ giúp chúng tôi đối phó với những điều mà các ông đă qui (cho Ngài, Ta và Qur'an).”
Hađith
 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -