Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
10. يونس
Chương 10. Yunus (Nabi Yunus)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
10:1

Alif. Lam. Ra. Đây là những câu của một Kinh Sách rất mực quán thông.
10:2

Há thiên hạ ngạc nhiên về việc TA (Allah) đă mặc khải Kinh sách cho một người phàm xuất thân từ họ? (phán bảo) “Ngươi hăy cảnh cáo nhân loại và báo tin mừng cho những người tin tưởng rằng họ sẽ nhận niềm vinh dự với Rabb (Allah) của họ về sự thành thật mà họ đă gởi đi trước cho họ.” Nhưng những kẻ vô đức tin lại nói rằng: “Người này chẳng qua là một nhà phù thủy tài giỏi!”
10:3

Rabb của các người chắc chắn là Allah, Đấng đă tạo các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày rồi lên ngôi, an vị trên Thiên Ngai để điều hành và quản lư công việc. Không ai được phép can thiệp trừ phi được Ngài cho phép. Allah, Rabb của các người là thế. Do đó, hăy thờ phụng Ngài. Các người ghi nhớ chăng?
10:4

Tất cả các người sẽ được đưa trở về với Ngài. Lời hứa (này) của Allah là sự thật. Ngài bắt đầu việc tạo hóa rồi tái lập nó để Ngài tưởng thưởng một cách công bằng những ai có đức tin và làm việc thiện. Ngược lại, những ai không có đức tin th́ sẽ uống một loại nước thật sôi và chịu một sự trừng phạt rất đau đớn bởi v́ họ đă từng phủ nhận Allah.
10:5

Ngài là Đấng đă làm ra mặt trời sáng chói và mặt trăng chiếu sáng tươi mát và qui định cho nó những giai đoạn tṛn khuyết chính xác nhờ đó các người có thể biết được con số của những niên kỷ và cách ghi đếm thời gian. Allah tạo những cái đó chỉ v́ Chân lư. Ngài giải thích những Dấu hiệu của Ngài cho một đám người hiểu biết.
10:6

Quả thật, trong sự luân chuyển của ban đêm và ban ngày và nơi tất cả các vật mà Allah đă tạo trong các tầng trời và trái đất là những Dấu hiệu cho một đám người sợ Allah.
10:7

Quả thật, những ai không màng đến việc gặp gỡ TA (ở Ngày sau) và việc họ hài ḷng và thỏa măn với đời sống trần tục này; và cả những kẻ không lưu ư đến những Dấu hiệu của TA,
10:8

Là những kẻ mà nhà ở sẽ là Lửa (của Hỏa ngục) do hậu quả của những điều mà họ đă từng thu hoạch.
10:9

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, th́ chắc chắn v́ đức tin của họ mà Rabb của họ sẽ hướng dẫn họ đến những Ngôi vườn hạnh phúc bên dưới có các ḍng sông chảy.
10:10

Lời cầu nguyện của họ trong đó: “Quang vinh thay Ngài, Ôi Allah!” và lời chào họ trong đó sẽ là: “Sự Bằng An (cho quí vị) và lời cầu nguyện cuối cùng của họ sẽ là: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ.”
10:11

Và nếu Allah thúc đẩy điều xấu đến nhanh cho loài người (theo yêu cầu của họ) cũng như việc họ hối thúc điều tốt mau đến cho họ th́ tuổi thọ đă được ban cho họ đă chấm dứt từ lâu. TA bỏ mặc những ai không màng đến việc gặp gỡ TA (ở Đời sau) lang thang mù quáng trong sự thái quá của chúng.
10:12

Và khi gặp hoạn nạn, con người van xin TA giải cứu (ở đủ mọi tư thế) hoặc nằm nghiêng hoặc ngồi, hoặc đứng. Nhưng sau khi TA đă giúp yỳ thoát hiểm, y bước đi dửng dưng làm như yỳ chẳng hề van xin TA cứu nguy. Những điều mà những kẻ phạm giới đă từng làm tỏ ra đẹp mắt đối với chúng.
10:13

Thật sự TA (Allah) đă tiêu diệt những thế hệ trước các người khi họ làm điều sai quấy. Những Thiên sứ của họ đă đến gặp họ với những bằng chứng rơ rệt, nhưng họ không tin. TA đă bắt phạt những kẻ tội lỗi đúng như thế.
10:14

Rồi sau họ, TA đă làm cho các người thành những người kế tục trên trái đất để xem các người cư xử ra sao.
10:15

Và khi những lời mặc khải minh bạch của TA được đọc ra cho họ, những kẻ không màng đến việc gặp gỡ TA đă bảo: “Hăy mang một Qur'an khác quyển này hoặc thay đổi nó.” Hăy bảo: “Ta không thể tự ư thay đổi nó được. Ta chỉ tuân theo điều đă được mặc khải cho ta. Ta sợ h́nh phạt vào Ngày khủng khiếp sắp đến nếu ta bất tuân Rabb (Allah) của ta.”
10:16

Hăy bảo: “Nếu Allah muốn, ta đă không đọc Qur'an này cho các người, và Ngài cũng không cho các người biết về nó làm ǵ. Rơ ràng ta đă sống trọn cuộc đời của ta với các người trước (khi) nó (được ban xuống). Thế các người không hiểu?
10:17

Thế c̣n ai gian ác hơn kẻ đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah hoặc bài bác các lời mặc khải của Ngài? Chắc chắn những kẻ tội lỗi sẽ không thành đạt.
10:18

Và họ tôn thờ ngoài Allah những kẻ đă không hăm hại cũng chẳng mang lợi ǵ cho họ; và họ nói: “Những vị này là những vị can thiệp giùm chúng tôi với Allah.” Hăy bảo: “Há các người muốn báo cho Allah biết điều mà Ngài không biết trong các tầng trời và trái đất? Quang vinh thay Ngài! Ngài tối cao, vượt hẳn những điều mà họ đă qui cho Ngài!
10:19

Và nhân loại chỉ là một cộng đồng ; về sau họ bất đồng ư kiến. Nếu không v́ một Lời phán mà Rabb của Ngươi đă tuyên bố trước đây th́ những điều mà họ bất đồng đă được giải quyết xong.
10:20

Và họ nói: “ạTại sao không có một Dấu-lạ nào từ Rabb của y được ban xuống cho y?” Hăy bảo họ: “ạChắc chắn điều vô h́nh thuộc vềợ Allah. Thôi, các người hăy chờ đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các người.”
10:21

Và khi TA (Allah) cho loài người nếm mùi khoan hồng sau cơn hoạn nạn, th́ này! họ bày mưu chống lại các Dấu hiệu của TA! Hăy bảo: “Allah trù liệu nhanh hơn các người. Quả thật, các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đă ghi chép tất cả các kế hoạch mà các người đang mưu toan.”
10:22

Ngài là Đấng đă giúp các người du lịch trên đất liền và biển cả cho đến lúc các người lên tàu- nó đưa họ vượt trùng dương thuận buồm xuôi gió. Họ vui thích với chuyến đi. Đột nhiên một trận băo nổi lên và những làn sóng thần bao vây họ tứ phía. Họ nghĩ rằng họ sẽ bị chết đuối trong đó. Họ van xin Allah cứu mạng, chân thành với Ngài trong tôn giáo, thưa: “Nếu Ngài giải cứu chúng tôi thoát nạn, th́ chúng tôi sẽ là những người biết ơn.”
10:23

Nhưng sau khi Ngài đă giải cứu họ thoát hiểm th́ chính những người đó lại làm loạn trên trái đất, bất chấp lẽ phải và sự thật. Hỡi nhân loại! Việc làm loạn của các người chỉ gây thiệt hại cho bản thân các người thôi. Một sự hưởng thụ tạm bợ của đời sống trần gian này. Rồi các người sẽ được đưa trở về với TA và TA sẽ cho các người biết về những điều các người đă từng làm.
10:24

Thật sự đời sống trần tục này chẳng khác nào nước mưa mà TA ban từ trên trời xuống; nó dung hợp với đất đai cho mọc ra đủ loại hoa mầu làm thực phẩm cho loài người và loài thú; cho đến lúc mặt đất khoác lên ḿnh những món trang sức xinh đẹp th́ những người chủ vườn nghĩ rằng họ sẽ toàn quyền định đoạt về tài sản của họ. Đột nhiên mệnh lệnh của TA được ban xuống tới tấp đêm và ngày cho các hoa mầu; và TA đă gặt sạch chúng, làm như chúng đă không mọc xum xuê vào ngày hôm trước. TA đă giải thích những Lời mặc khải của TA như thế cho một đám người biết ngẫm nghĩ.
10:25

Và Allah kêu gọi đến ngôi nhà Bằng an (Thiên đàng) và hướng dẫn người nào mà Ngài muốn đến con đường ngay chính.
10:26

Những ai làm tốt sẽ nhận phần thưởng tốt về việc làm của họ, và nhiều hơn nữa. Gương mặt của họ sẽ không sa sầm cũng không nhục nhă. Họ là cư dân của Thiên đàng nơi mà họ sẽ vào ở trong đó đời đời.
10:27

C̣n những ai phạm tội th́ sẽ chịu h́nh phạt ngang với tội mà họ đă phạm, điều nhục nhă sẽ bao trùm gương mặt của họ; họ sẽ không có ai bênh vực để thoát khỏi (h́nh phạt của) Allah. Gương mặt của họ nám đen giống như có một lớp màn u-tối bao phủ. Họ sẽ là cư dân của Hỏa ngục, nơi mà họ sẽ vào trong đó ở đời đời.
10:28

Vào một Ngày, TA sẽ cho tập trung tất cả bọn chúng, rồi TA sẽ bảo những kẻ tôn thờ đa-thần: “Các người và thần linh của các người nay ở đâu hăy ở đó.” Rồi TA sẽ tách biệt chúng. Và các thần linh của chúng sẽ bảo chúng: “Các người đâu có thờ phụng bọn ta.”
10:29

“Một ḿnh Allah đủ làm chứng giữa bọn ta và các người bởi v́ nếu các người có thật sự thờ phụng bọn ta, th́ bọn ta vẫn không hay biết ǵ đến việc thờ phụng của các người.”
10:30

Mỗi linh hồn (vào ngày đó) sẽ chứng kiến hậu quả của những điều mà nó đă gởi đi trước; họ sẽ được đưa về gặp Allah, Đấng Chủ Tể thật sự của họ; và những điều mà họ đă từng bịa đặt trước đó sẽ bỏ họ đi biệt dạng.
10:31

Hăy bảo: “Ai cấp dưỡng các người từ trên trời xuống dưới đất? Ai kiểm soát thính-giác và thị-giác của các người? Và ai đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra khỏi cái sống? Ai quản lư công việc (của vũ trụ?) Họ sẽ trả lời: “Allah!” Hăy bảo: “Thế các người không sợ Ngài ư?” ỳ
10:32

Allah, Đấng Chủ Tể thực sự của các người là thế. Phải chăng điều khác với sự thật là sự lầm lạc? Thế các người quay lánh ra sao?
10:33

Lời nói của Rabb của Ngươi về những kẻ bướng bỉnh đúng như thế. Rằng chúng sẽ không tin tưởng.
10:34

Hăy bảo: “Trong số các kẻ hợp tác (thần linh) của các người, ai có khả năng khởi nguyên việc tạo hóa rồi phục hồi nó?” Hăy bảo: “Allah khởi nguyên việc tạo hóa rồi phục hồi nó. Thế các người lánh xa như thế nào?”
10:35

Hăy bảo: “Trong số các thần linh của các người ai có khả năng hướng dẫn đến chân lư? Hăy bảo: “Allah là Đấng hướng dẫn đến chân lư.” Há Đấng hướng dẫn đến chân lư đáng được tuân theo hay một kẻ không hướng dẫn được ai trừ phi được hướng dẫn? Các người có chuyện ǵ vậy? Các người xét xử ra sao?
10:36

Và đa số bọn họ chỉ phỏng đoán. Chắc chắn sự phỏng đoán không bao giờ giúp họ đạt Chân lư về bất cứ điều ǵ. Quả thật, Allah biết rơ những điều họ làm.
10:37

Và Kinh Qur'an này không thể do ai khác ngoài Allah làm ra; và nó xác nhận các điều đă có trước nó và giải thích đầy đủ Kinh sách từ Rabb của vũ trụ, không có ǵ phải ngờ vực cả.
10:38

Hoặc phải chăng họ nói Người đă bịa đặt nó? Hăy bảo: “Nếu điều mà các người nói ra đúng sự thật th́ hăy làm thử một Chương giống như Chương này và gọi bất cứ ai ngoài Allah đến giúp?
10:39

Không, họ bài bác những điều mà sự hiểu biết của họ không thể quán triệt nổi; và lời giải thích của nó chưa đến với họ Những kẻ trước họ đă bài bác giống như thế nhưng hăy xem kết cuộc của những kẻ làm điều sai quấy ra sao!
10:40

Và trong bọn họ có người tin tưởng nơi nó và có kẻ không tin. Và Rabb của Ngươi biết rơ ai là những kẻ phá rối trị an.
10:41

Và nếu họ cho rằng Ngươi nói dối, th́ hăy bảo: “Ta chịu trách nhiệm về công việc của ta và các người về công việc của các người. Các người vô can về công việc của ta và ta vô can về công việc của các người.”
10:42

Và trong bọn họ, có kẻ lắng nghe Ngươi nói; há Ngươi làm cho người điếc nghe được trong lúc họ không hiểu ǵ?
10:43

Và trong bọn họ, có kẻ chăm chú nh́n Ngươi; há Ngươi hướng dẫn người mù đi đúng đường trong lúc họ không nh́n thấy?
10:44

Chắc chắn Allah không làm điều ǵ sai quấy đối với nhân loại; ngược lại, loài người tự làm hại bản thân.
10:45

Vào Ngày mà Ngài sẽ tập trung họ; họ sẽ có cảm tưởng như đă ở trên trần gian khoảng một tiếng đồng hồ trong ngày. Họ sẽ nhận diện lẫn nhau. Chắc chắn sẽ thua thiệt những ai đă từng bài bác việc gặp gỡ Allah bởi v́ họ đă không được hướng dẫn.
10:46

Hoặc giả TA sẽ cho Ngươi thấy thực hiện một vài điều mà TA đă hứa với họ hoặc giả TA sẽ bắt hồn Ngươi đi trước, th́ họ vẫn phải trở về với TA. Rồi Allah sẽ là nhân chứng về những điều mà họ đă từng làm.
10:47

Và mỗi một Cộng đồng đều có một Thiên sứ; bởi thế khi Thiên sứ của họ đến th́ vấn đề (tranh chấp) giữa họ sẽ được giải quyết công bằng; và họ sẽ không bị đối xử bất công.
10:48

Và họ nói: “Chừng nào lời hứa này sẽ xảy ra nếu quí vị nói thật?”
10:49

Hăy bảo: “Ta không thể kiểm soát được điều hại và điều lợi ngay cho chính bản thân ta ngoại trừ điều nào màAllah muốn. Mỗi một cộng đồng đều có một thời hạn ấn định; khi thời hạn đă măn th́ họ sẽ không thể tŕ hoăn được một giờ khắc nào và cũng không thể đi sớm hơn.”
10:50

Hăy bảo: “ạCác người có thấy, nếu Ngài (Allah) giáng h́nh phạt của Ngài lên các người ban đêm hoặc ban ngày th́ đâu là cái mà những kẻ tội lỗi sẽ hối thúc chóng đến?”
10:51

Rồi, vào lúc h́nh phạt thực sự xảy ra, há các người tin nó? 'Bây giờ ư?' trong lúc trước đây các người đă hối thúc nó đến.
10:52

Rồi sẽ có lời bảo những kẻ làm điều sai quấy: “Hăy nếm sự trừng phạt triền miên này!” Há các người chỉ bị phạt về những điều (tội lỗi) mà các người đă thu hoạch?
10:53

Và họ hỏi Ngươi để biết nó có thật chăng. Hăy bảo: “Vâng! Thề với Rabb (Allah) của ta, chắc chắn nó là sự thật. Và các người sẽ không thể làm suy yếu Allah!”
10:54

Và giá mỗi linh hồn sai quấy có được tất cả những ǵ trên mặt đất th́ nó sẽ dùng chúng vào việc chuộc tội; và khi đối diện với h́nh phạt, nó sẽ hối hận về tội đă phạm; và vấn đề sẽ được giải quyết giữa họ một cách công bằng và họ sẽ không bị đối xử bất công.
10:55

Há tất cả những ǵ trong các tầng trời và trái đất không phải của Allah? Há lời hứa của Allah không thật? Nhưng đa số bọn họ không biết.
10:56

Ngài ban sự sống và làm cho chết; và các người sẽ được đưa trở về với Ngài.
10:57

Hỡi nhân loại! Một lời khuyên bảo tốt từ Rabb (Allah) của các người đă đến với các người; một phương thức chữa lành những ǵ trong ḷng ngực của các người; một Chỉ đạo và một Hồng ân cho những người có đức tin.
10:58

Hăy bảo: “Đây là thiên lộc của Allah và Hồng ân của Ngài; Hăy vui hưởng nó. Cái đó tốt hơn tài sản mà họ tích luỹ.”
10:59

Hăy bảo : “ạHá các người đă nhận xét việc các người đă cấm và cho phép dùng các món vật mà Allah đă ban xuống cho các người làm thực phẩm?” ỳ Hăy bảo: “Há Allah cho phép các người làm thế hay tự ư các người đă bịa đặt điều đó rồi đổ thừa cho Allah?” ỳ
10:60

Và những kẻ bịa đặt điều gian dối rồi đổ thừa cho Allah sẽ nghĩ ǵ về số phận của ḿnh vào Ngày Phục sinh? Quả thật, Allah đă ban Thiên ân cho loài người nhưng đa số không biết ơn.
10:61

Và dù ngươi có ở trong hoàn cảnh nào và ngươi có xướng đọc một đoạn kinh Qur'an nào và các người có làm một công việc nào mà TA lại không chứng kiến khi các người miệt mài trong đó; bởi v́ không có ǵ giấu khỏi được Rabb (Allah) của ngươi dù là sức nặng của một hạt nguyên tử ở dưới đất hay trên trời; và không có cái ǵ nhỏ hoặc lớn hơn cái đó mà lại không được ghi chép trong một quyển sổ minh bạch.
10:62

Ô này! Chắc chắn những người Auliyaa’ của Allah sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền:
10:63

Những ai tin tưởng nơi Ngài và hằng sợ Ngài.
10:64

Họ sẽ nhận tin mừng ở đời này và ở Đời sau. (Bởi v́) chẳng có ǵ thay đổi trong các Lời phán của Allah. Đó là một sự thành tựu vĩ đại.
10:65

Chớ để lời nói của họ làm Ngươi buồn; bởi v́ chắc chắn tất cả quyền hành và vinh dự đều thuộc về Allah cả. Ngài Hằng Nghe và Biết.
10:66

Ô này! Quả thật, bất cứ ai ở trên trời và bất cứ ai ở dưới đất đều là (tạo vật) của Allah cả. Và những kẻ cầu nguyện các thần linh ngoài Allah đă tuân theo điều ǵ vậy? Quả thật, họ chỉ tuân theo điều phỏng chừng và chỉ bịa đặt điều gian dối.
10:67

Ngài (Allah) là Đấng làm ra ban đêm cho các người để nghỉ ngơi và ban ngày để nh́n thấy. Chắc chắn trong sự việc đó là các Dấu hiệu cho một đám người biết nghe.
10:68

Họ nói: “Allah đă có một đứa con trai.” Thật quang vinh thay Ngài! Ngài Rất mực Giầu có. Mọi vật trong các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài cả. Các người chẳng có một bằng chứng nào về điều này. Phải chăng các người đă nói (bậy) cho Allah điều mà các người không biết?
10:69

Hăy bảo: “Chắc chắn những ai bịa đặt điều gian dối rồi đổ thừa cho Allah sẽ không bao giờ thành đạt.”
10:70

Một sự hưởng thụ ngắn ngủi nơi trần gian, rồi họ sẽ được đưa trở về với TA rồi TA sẽ cho họ nếm h́nh phạt khủng khiếp về tội phủ nhận đức tin.
10:71

Hăy đọc cho họ câu chuyện về Nuh (No-ê) khi Người bảo người dân của Người: “ạNày hỡi dân ta! Nếu các người cảm thấy khó chịu về địa vị của ta cũng như việc ta nhắc nhở các người về các Dấu hiệu của Allah, th́ ta hoàn toàn phó thác cho Allah. Thế các người hăy hợp tác với các thần linh của các người mà sắp đặt công việc của các người rồi chớ để cho kế hoạch của các người mắc một khuyết điểm nào rồi hăy (dùng nó mà) xử lư ta và chớ để cho ta rảnh tay.
10:72

“Nhưng nếu các người quay bỏ đi th́ (nên biết) ta đâu có đ̣i hỏi các người tiền lương; bởi v́ tiền lương của ta ở nơi Allah và ta nhận lệnh phải là một người Muslim (thần phục Ngài).”
10:73

Nhưng họ cho Người (Nuh) nói dối. Sau đó TA đă giải cứu Người và các tín đồ theo Người trên một chiếc tàu và TA đă cho họ kế tục (trên trái đất); và TA đă nhận chết đuối những kẻ bài bác các Dấu hiệu của TA. Bởi thế, hăy nh́n xem kết cuộc của những kẻ đă được cảnh cáo như thế nào.
10:74

Rồi sau Người (Nuh), TA đă cử nhiều Thiên sứ đến với người dân của họ mang theo những bằng chứng rơ rệt nhưng họ đă không tin tưởng nơi những điều mà họ đă từng bài bác trước đó. TA đă niêm kín tấm ḷng của những kẻ phạm giới như thế.
10:75

Rồi sau họ, TA đă cử Musa (Môi-se) và Harun (Arong) đi gặp Fir'aun (Phê-rô) và những tên tù trưởng của y mang theo những bằng chứng rơ rệt của TA. Nhưng chúng tỏ ra ngạo mạn và là một đám người tội lỗi.
10:76

Nhưng khi chứng kiến sự thật của TA, chúng nói: “Quả thật, đây là một tṛ ảo thuật hiển hiện.”
10:77

Musa bảo: “Quí vị đă nói về sự Thật như thế ư khi nó đến với quí vị? Đây là một tṛ ảo thuật ư? Bởi v́ những nhà ảo thuật không hề thành đạt.
10:78

Chúng bảo (Musa): “Phải chăng nhà ngươi đến gặp bọn ta để làm bọn ta từ bỏ những điều mà bọn ta đă thấy ông bà cha mẹ của bọn ta đă tuân theo hầu hai anh em nhà ngươi có thể làm bá chủ trong xứ? Và bọn ta sẽ không tin tưởng nơi hai ngươi!”
10:79

Và Fir'aun bảo (các chư tướng): “Hăy triệu đến cho ta tất cả các nhà phù thủy tài giỏi.”
10:80

Bởi thế, khi các nhà phù thủy đến tŕnh diện, Musa bảo họ: “Quí vị hăy quẳng xuống bất cứ bửu bối nào mà quí vị muốn quẳng.”
10:81

Tiếp đo,Ô khi họ quẳng xuống, Musa bảo: “Cái mà quí vị mang đến là tṛ ảo thuật. Chắc chắn Allah sẽ triệt tiêu nó; và chắc chắn Allah không để việc làm của những kẻ phá rối trật tự được phát đạt.”
10:82

Và Allah sẽ làm Chân lư thắng lợi bằng Lời phán của Ngài mặc dầu những kẻ tội lỗi ghét điều đó.
10:83

Nhưng không ai tin tưởng nơi Musa ngoại trừ một số con cái của người dân của Người do bởi cả sợ bị Fir'aun và những vị tù trưởng của y hành hạ. Và quả thật, Fir'aun rất quyền thế trong xứ và là một kẻ vượt quá mức tội ác.
10:84

Và Musa bảo: “Này hỡi dân ta! Nếu các người thực sự tin tưởng nơi Allah th́ hăy phó thác cho Ngài nếu các người là những người thần phục Ngài.
10:85

Bởi thế, họ thưa: “Chúng tôi phó thác cho Allah. Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng biến chúng tôi thành một mục tiêu thử thách của những kẻ làm ác.”
10:86

“Và xin Ngài lấy ḷng Khoan dung mà giải cứu chúng tôi khỏi đám người không tin này.”
10:87

Và TA đă mặc khải cho Musa và người anh của Người (Harun) bảo: “Hăy cất nhà cho người dân của hai ngươi tại Ai-cập và hăy dùng nhà ở của các người làm nơi thờ phụng và hăy dâng lễ Salaah và báo tin mừng cho những người tin tưởng.
10:88

Và Musa thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Ngài đă ban cho Fir'aun và các tù trưởng của y sự huy hoàng và giầu sang ở đời này, bởi thế y đă hướng dẫn thiên hạ đi lệch khỏi chính đạo của Ngài. Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tàn phá tài sản của chúng và làm chai cứng tấm ḷng của chúng. Bởi thế, chúng sẽ tiếp tục không tin tưởng cho đến lúc chúng sẽ chứng kiến h́nh phạt đau đớn.”
10:89

(Allah) phán: “Lời cầu xin của hai ngươi được (TA) chấp nhận. Do đó, hăy ngay chính và chớ theo con đường của những kẻ không biết ǵ.
10:90

Và TA đă đưa con cháu Israel vượt qua biển (Hồng hải). Fir'aun và quân lính của y đuổi theo bắt họ đầy căm phẫn và hận thù măi cho đến khi bị nhận chết duối dưới nước th́ y mới nói: “ Tôi tin tưởng quả thật Ngài; không có Thượng Đế nào ngoài Đấng mà con cháu Israel đă tin tưởng. Và tôi là một người Muslim thần phục Ngài.
10:91

(Allah phán): “Bây giờ à?. Trước đây nhà ngươi đă bất tuân và là một kẻ phá rối trị an.
10:92

Ngày này TA giữ thân xác của ngươi để làm một dấu hiệu cho những ai nối nghiệp nhà ngươi. Và quả thật đa số thiên hạ vẫn lơ là trước những Dấu hiệu của TA.
10:93

Và TA đă định cư con cháu Israel tại một nơi tốt đẹp và an toàn và cung cấp cho họ lương thực tốt; bởi thế họ không bất đồng ư kiến (về điều ǵ) cho đến khi họ tiếp thu được sự hiểu biết. Chắc chắn Allah sẽ giải quyết mối bất đồng giữa họ vào Ngày Phục sinh về những điều mà họ thường tranh chấp.
10:94

Nếu Ngươi có ư nghi ngờ về điều mà TA đă ban xuống cho Ngươi th́ hăy hỏi những ai đă đọc Kinh sách trước Ngươi. Chắc chắn đó là Chân lư từ Rabb của Ngươi đă đến với Ngươi. Bởi vậy, chớ là một kẻ ngờ vực.
10:95

Và cũng chớ là một kẻ bài bác các Lời mặc khải của Allah; làm thế, Ngươi sẽ trở thành một kẻ thua thiệt.
10:96

Quả thật, những ai mà Lời (trừng phạt) của Rabb của Ngươi đă được xác nhận th́ sẽ không tin tưởng;
10:97

Dù chúngỳ có chứng kiến từng dấu lạ cho đến lúc đối diện với h́nh phạt đau đớn.
10:98

Bởi thế, giá có một thị trấn nào đó tin tưởng th́ đức tin của nó sẽ giúp ích cho nó biết mấy; chẳng hạn như người dân của Yunus (Jonah). Khi họ tin tưởng, TA đă bốc đi khỏi họ h́nh phạt nhục nhă ở đời này và cho họ tiếp tục hưởng thụ cuộc đời đến một thời hạn ấn định.
10:99

Và nếu Rabb (Allah) của Ngươi muốn th́ tất cả người nào sống trên trái đất đều tin tưởng. Thế phải chăng Ngươi cưỡng ép thiên hạ tin tưởng?
10:100

Và không một người nào sẽ có đức tin trừ phi được Allah chấp thuận. Và Ngài sẽ hạ nhục những kẻ không hiểu.
10:101

Hăy bảo “Hăy quan sát những vật trong các tầng trời và dưới đất.” Nhưng không một dấu hiệu nào cũng không một người báo trước nào có thể giúp ích được một đám người không tin tưởng.
10:102

Há họ chỉ mong đợi (h́nh phạt) giống những ngày của những kẻ đă qua đời trước họ? Hăy bảo họ: “Thế hăy chờ đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các người.”
10:103

Rồi TA sẽ giải cứu các Thiên sứ của TA và những ai có đức tin. TA có bổn phận phải giải cứu những người có đức tin đúng như thế.
10:104

Hăy bảo: “Hỡi nhân loại! Nếu các người nghi ngờ về tôn giáo của ta th́ ta không thờ phụng những kẻ mà các người đang tôn thờ ngoài Allah. Ngược lại, ta thờ phụng Allah, Đấng sẽ làm cho các người chết và ta nhận lệnh phải là một người tin tưởng.
10:105

Và “ạHăy hướng mặt của ngươi về tôn giáo chính trực, tôn thờ chỉ riêng Allah và chớ là một người tôn thờ đa-thần;
10:106

“Và chớ cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không mang lợi cũng chẳng hăm hại được Ngươi; nếu làm thế th́ chắc chắn Ngươi sẽ là một kẻ sai phạm.
10:107

Và nếu Allah làm cho Ngươi đau ốm th́ duy chỉ Ngài chữa lành bệnh; và nếu Ngài ban cho Ngươi điều tốt th́ không ai có thể đẩy lùi thiên lộc của Ngài đặng. Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Và Ngài Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
10:108

Hăy bảo: “Hỡi nhân loại! Bây giờ Chân lư từ Rabb của các người đă đến với các người. Do đó, ai theo chính đạo th́ việc theo đó chỉ có lợi cho bản thân y; c̣n ai đi lạc th́ việc lạc hướng đó chỉ bất lợi cho bản thân y. Ta không là người thọ lănh (trách nhiệm) của các người.”
10:109

Và hăy tuân theo những điều đă được mặc khải cho Ngươi và kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah sẽ phân xử. Bởi v́ Ngài là Đấng Xét xử Ưu việt.
Hađith
 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -