Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
33. الأحزاب
Chương 33. Al-Ahzab (Liên Quân)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
33:1

Hỡi Nabi! Hăy sợ Allah và làm tṛn bổn phận đối với Ngài; và chớ nghe theo những kẻ không có đức tin và những tên đạo đức giả. Quả thật, Allah Toàn Tri và Chí Minh.
33:2

Và hăy tuân theo điều đă được mặc khải cho Ngươi từ Rabb (Allah) của Ngươi bởi v́ quả thật, Allah Rất mực Am tường về những điều các người làm.
33:3

Và hăy ủy thác (công việc) cho Allah bởi v́ Allah đủ làm một Đấng Thụ ủy.
33:4

Allah không đặt hai quả tim trong ḷng của một người. Ngài cũng không biến những người vợ mà các người cho là giống như cái lưng của bà mẹ các người thành mẹ ruột của các người. Ngài cũng không làm cho con nuôi của các người thành con ruột. Đấy chỉ là lời nói thốt ra từ cửa miệng của các người trong lúc Allah nói sự thật. Và Ngài chỉ dẫn con đường ngay chính.
33:5

Hăy gọi chúng theo tên của người cha ruột của chúng. Cách gọi đó vô tư hơn đối với Allah. Nhưng nếu các người không biết tên thật của người cha của chúng th́ chúng là anh em đồng đạo với các người và là người nô-lệ được giải phóng của các người; và các người không có tội nếu các người nhầm lẫn trong việc xưng hô này. Ngược lại, điều đáng tội là khi các người có ư xấu trong ḷng. Và Allah Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung.
33:6

Đối với những người có đức tin th́ Nabi (Muhammad) thân thiết và quí giá hơn bản thân của họ; và các bà vợ của Người là các bà mẹ (đạo) của họ. Tuy nhiên, theo Sắc Chỉ của Allah th́ người bà con ruột thịt gần kề nhau (về việc hưởng tài sản) hơn là những người có đức tin và hơn những người Di-cư (từ Makkah); ngoại trừ trường hợp các người làm một hành động tốt đối với đồng đạo thân thiết nhất của các người. Đó là Sắc Chỉ ghi trong Kinh sách (của Allah).
33:7

Và (hăy nhớ) khi TA (Allah) đă nhận Lời giao-ứớc từ các Nabi và từ Ngươi (Muhammad) và từ Nuh và Ibrahim và Musa và 'Isa, con trai của Maryam; và nhận từ họ Lời giao ứớc long trọng;
33:8

Hầu Ngài có thể hỏi những người chân thật (các Nabi) về sự đích thật của họ và chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt đau đớn.
33:9

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy nhớ Ân huệ của Allah đă ban cho các người khi đoàn quân địch kéo đến đánh các người . Nhưng TA đă gởi một trận cuồng phong và đoàn thiên binh (Thiên thần) mà các người không thể nh́n thấy đến giúp chống lại chúng; và Allah Hằng Thấy những điều các người làm.
33:10

Khi chúng đến tấn công các người từ phía trên và phía dưới các người và cặp mắt (thất thần) của các người đảo lộn sang một bên và quả tim nhảy thót lên cổ họng và các người đâm ra nghĩ bậy về Allah.
33:11

Vào lúc đó, các tín đồ đă bị thử thách tột độ và dao động tinh thần dữ dội.
33:12

Và khi những tên đạo đức giả và những kẻ mang một chứng bệnh (nghi hoặc) trong ḷng lên tiếng: “Allah và Thiên sứ của Ngài chỉ hứa hăo với chúng tôi.”
33:13

Và khi một phần tử trong bọn chúng lớn tiếng bảo: “Này hỡi người dân Yathrib (Al-Madinah)! Các người không thể cầm cự nổi. Hăy tháo lui.” Và một nhóm người của bọn chúng đến xin phép Nabi thưa: “Nhà cửa của chúng tôi bỏ ngơ”; trong lúc thật sự nhà cửa của chúng không bỏ ngơ nhưng chúng chỉ muốn đào tẩu.
33:14

Và nếu địch quân tấn công chúng và xâm nhập vào thành phố khắp mọi phía và chúng được yêu cầu đầu hàng, th́ chắc chắn chúng sẽ không ngần ngại làm điều đó và chúng chỉ ngập ngừng một chốc lát.
33:15

Và chắc chắn trước đó, chúng đă cam kết với Allah rằng chúng sẽ không quay lưng bỏ chạy; và lời cam kết với Allah chắc chắn sẽ bị chất vấn.
33:16

Hăy bảo: “Bỏ chạy chẳng lợi ǵ nếu các người muốn trốn khỏi cái chết hoặc khỏi bị giết, bởi v́ các người chỉ hưởng lạc được một chốc lát thôi.”
33:17

Hăy bảo: “Ai là kẻ có thể che chở các người tránh khỏi Allah nếu Ngài muốn hăm hại các người hoặc muốn khoan dung các người?” Và chúng sẽ không t́m ra một vị che chở hay một vị cứu tinh nào ngoài Allah cả.
33:18

Chắc chắn, Allah thừa biết ai trong các người đă cản trở (người khác tham chiến) và nói với những người anh em đồng đạo của ḿnh: “Hăy đến với bọn tôi!” trong lúc chúng chỉ muốn tham chiến chút ít.
33:19

Chúng đê tiện đối với các người. Bởi v́ khi xảy ra cảnh hăi hùng, Ngươi sẽ thấy chúng dáo dác nh́n Ngươi, cặp mắt đảo quanh giống như cặp mắt của một người thất thần sắp chết. Nhưng khi cơn nguy khốn đă qua khỏi th́ chúng nhiếc mắng các người bằng lời lẽ thậm tệ, chỉ muốn ḅn rút vật dụng (chiến lợi phẩm). Những người này không có một chút đức tin nào cả. Bởi thế, Allah sẽ biến việc làm của chúng thành vô nghĩa. Và điều đó quá dễ đối với Allah.
33:20

Chúng nghĩ rằng Liên quân (địch) chưa rút đi. Và nếu Liên quân (địch) có trở lại một lần nữa th́ chúng sẽ mong ước đi qua lại trong vùng sa mạc, trà trộn với người Ả-rập du mục để dọ thám t́nh h́nh của các người. Và nếu chúng có ở cùng với các người th́ chúng cũng chỉ tham chiến chút ít.
33:21

Chắc chắn nơi Thiên sứ các người có được một gương mẫu tốt đẹp nhất cho những ai kỳ vọng nơi Allah và Ngày Cuối cùng và tưởng nhớ Allah nhiều nhất.
33:22

Và khi những người có đức tin thấy liên quân (địch), họ nói: “Đây là điều mà Allah và Thiên sứ của Ngài đă hứa với chúng tôi bởi v́ Allah và Thiên sứ của Ngài nói sự thật.” Và điều đó chỉ tăng thêm đức tin và sự tuân phục của họ.
33:23

Và trong số người tin tưởng, có những người giữ đúng lời giao-ứớc của ḿnh với Allah. Bởi thế trong họ, có người đă hoàn tất lời thề (bằng sự tử đạo) và có người c̣n chờ (đến phiên ḿnh) và họ đă không thay đổi một chút nào.
33:24

Hầu Allah trọng thưởng những người chân thật về ḷng thành thật của họ và trừng phạt những kẻ đạo đức giả hoặc quay lại tha thứ cho họ tùy ư Ngài muốn. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
33:25

Và Allah đẩy lui những kẻ vô đức tin ra đi trong giận dữ. Chúng không thu được một lợi lộc nào. Và Allah đủ giúp những người tin tưởng chiến đấu. Bởi v́ quả thật, Allah Toàn Lực, Toàn Năng.
33:26

Và trong số Người dân Kinh sách , Ngài đă đuổi những kẻ đă tiếp tay cho địch xuống khỏi thành lũy của chúng và gieo khiếp đảm trong ḷng của chúng: một số người của chúng, các người đă giết và một số khác, các người đă bắt làm tù binh.
33:27

Và Ngài cho các người thừa hưởng đất đai, và nhà cửa và tài sản của chúng và một phần đất đai (tại Khaybar) mà các người chưa đặt chân đến. Và Allah có toàn quyền làm bất cứ việc ǵ.
33:28

Hỡi Nabi! Hăy bảo các bà vợ của Ngươi: “Nếu quí bà muốn đời sống trần tục này và vẽ hào nhoáng của nó, th́ hăy đến đây, tôi sẽ cho quí bà hưởng lạc và trả tự do cho quí bà một cách tốt đẹp.
33:29

“Ngược lại nếu quí bà yêu quí Allah và Thiên sứ của Ngài và muốn một mái nhà (xinh đẹp) ở Đời sau th́ Allah sẽ thực sự chuẩn bị cho các phụ nữ làm điều thiện trong quí bà một phần thưởng rất lớn.”
33:30

Hỡi các bà vợ của Nabi! Ai trong các bà là người đă công khai phạm điều bất nhă th́ sẽ bị phạt gấp đôi; và chuyện đó quá dễ đối với Allah.
33:31

Và ai trong các bà là người cung kính Allah và Thiên sứ của Ngài và làm điều thiện th́ TA sẽ ân thưởng bà ấy gấp đôi và chuẩn bị cho bà ta bổng lộc rộng răi nơi Thiên đàng.
33:32

Hỡi các bà vợ của Nabi! Các bà không giống các phụ nữ khác. Nếu các bà sợ Allah th́ chớ ăn nói lả lơi, e rằng những ai mang trong ḷng một chứng bệnh (gian dâm) sẽ động ḷng tà dâm; ngược lại, hăy ăn nói đoan trang lịch thiệp.
33:33

Và hăy ở trong nhà và chớ phô trương vẻ đẹp theo lối chưng diện của các phụ nữ vào thời kỳ ngu muội xa xưa; và hăy dâng lễ Salaah một cách chu đáo và đóng Zakaah và vâng lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài. Allah chỉ muốn xoá điều nhơ nhuốc đi khỏi các bà, hỡi người nhà của gia đ́nh Nabi, và tẩy sạch các bà thành những người triệt để trong sạch.
33:34

Và hăy ghi nhớ những điều nằm trong các Lời mặc khải đă được đọc ra trong nhà của các bà và điều khôn ngoan đúng đắn (của Nabi). Quả thật, Allah Rất mực Tinh tế, Rất mực Am tường.
33:35

Quả thật, đối với những người Muslim, nam và nữ; những người có đức tin, nam và nữ; những người cung kính, nam và nữ; những người chân thật, nam và nữ; những người kiên nhẫn, nam và nữ; những người khiêm tốn, nam và nữ; những người bố thí, nam và nữ; những người kiêng cử, nam và nữ; những người giữ ḷng trinh bạch, nam và nữ; những người tưởng nhớ Allah nhiều, nam và nữ; Allah sẽ tha thứ và ban thưởng to lớn cho họ.
33:36

Và không thích hợp đối với một người có đức tin, nam và nữ, rằng khi Allah và Thiên sứ của Ngài đă quyết định một công việc ǵ rồi lại c̣n đ̣i quyền được chọn lựa trong công việc của họ nữa; và ai bất tuân Allah và Thiên sứ của Ngài th́ chắc chắn là lầm lạc công khai.
33:37

Và hăy nhớ khi Ngươi (Nabi) nói với người mà Allah đă ban ân (bằng cách hướng dẫn y theo Islam) và là người mà Ngươi đă ban ân (bằng cách chuộc y ra khỏi t́nh trạng nô-lệ): “Hăy giữ người vợ của ngươi lại, (không nên ly dị nàng) và hăy sợ Allah.” Và Ngươi giữ kín trong ḷng điều mà Allah sắp công bố. Và Ngươi (Nabi) sợ thiên hạ (đàm tiếu) trong lúc đúng ra Allah là Đấng mà Ngươi phải sợ nhất. Bởi thế, khi Zaid (ibn Harithah) đă dứt khoát với vợ, TA đă gă nàng cho Ngươi mục đích để cho những người có đức tin không gặp trở ngại trong việc kết hôn với các bà vợ của các đứa con nuôi khi chúng đă dứt khoát với vợ của chúng. Và Lệnh của Allah phải được thi hành.
33:38

Nabi không phạm tội về việc mà Allah đă ra lệnh cho Người thi hành. Đó là đường lối (sunnah) của Allah áp dụng cho những người đă qua đời trước đây. Và Mệnh lệnh của Allah là một Chỉ Dụ đă được quyết định cho
33:39

Những ai truyền bá Thông điệp của Allah và sợ Ngài; và không sợ ai duy chỉ sợ Allah thôi. Bởi v́ chỉ riêng Allah thôi đủ xét xử (Phúc và Tội).
33:40

Muhammad không phải là người cha của một ai trong số đàn ông của các người. Ngược lại, Người là Thiên sứ và là Ấn tín của các Nabi . Và Allah Hằng Biết hết mọi việc.
33:41

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy tưởng nhớ Allah thật nhiều.
33:42

Và tán dương Ngài vào (cuộc lễ Fajr) buổi sáng và vào (cuộc lễ 'Asr) buổi chiều.
33:43

Ngài là Đấng ban phúc lành xuống cho các người và các Thiên thần của Ngài cũng làm thế hầu Ngài đưa các người từ tăm tối ra ánh sáng. Và Ngài hằng khoan dung những người có đức tin.
33:44

Lời kính chào của họ vào ngày mà họ tŕnh diện Ngài (Allah) sẽ là: 'Salam' (Bằng an); và Ngài đă chuẩn bị cho họ một phần thưởng rộng răi.
33:45

Hỡi Nabi! Thật sự, TA đă cử phái Ngươi làm một nhân chứng, một người mang tin mừng và một người báo trước,-
33:46

Và làm một người gọi mời (nhân loại) đến với Allah theo sự chấp thuận của Ngài; và như một ngọn đuốc (ngọn đèn) phát ra ánh sáng (soi đường);
33:47

Và hăy báo tin mừng cho những người có đức tin rằng họ sẽ tiếp nhận một bổng lộc rất lớn từ Allah.
33:48

Và chớ nghe theo những kẻ không có đức tin và những kẻ đạo đức giả và hăy bỏ qua thái độ xấc xược của chúng và hăy phó thác (công việc) cho Allah bởi v́ Allah đủ làm một Đấng Thụ ủy.
33:49

Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người kết hôn với những phụ nữ có đức tin rồi ly-dị họ trước khi chung đụng với họ, các người sẽ không áp dụng thời hạn ở vậy mà các người tính toán đối với họ . Nhưng hăy tặng họ một món quà và trả tự do cho họ một cách tốt đẹp.
33:50

Hỡi Nabi! Ngài (Allah) chấp thuận cho Ngươi cưới các bà vợ mà Ngươi đă trả Mahr (tiền cưới); và những người nằm trong tay phải của Ngươi trong số các (nữ tù binh) mà Allah đă ban cho Ngươi; và con gái của chú bác ('Amm) của Ngươi; và con gái của người cô ('Ammah) của Ngươi; và con gái của người cậu (Khaal) của Ngươi; và con gái của người d́ (Khaalah) của Ngươi đă cùng di cư (đến Madinah) với Ngươi; và nữ tín đồ nào tự hiến ḿnh làm vợ của Nabi nếu Nabi muốn kết hôn với họ; điều khoản này đặc biệt dành cho Ngươi chứ không áp dụng đối với những người có đức tin khác. TA biết đặc ân mà TA đă ban cấp cho họ liên hệ đến các bà vợ của họ và những nữ tù binh nằm trong tay của họ để Ngươi không gặp khó khăn. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
33:51

Ngươi có thể dời (việc đi thăm) bà vợ nào của Ngươi tùy ư Ngươi muốn và tiếp bất cứ bà nào tùy ư Ngươi muốn; và Ngươi không bị khiển trách nếu muốn tiếp lại bà (vợ) nào mà Ngươi đă dời (phiên của) họ (trước đó); như thế để làm dịu cặp mắt các bà và để họ khỏi buồn và hài ḷng với phần mà Ngươi đă ban cấp cho tất cả các bà (vợ) của Ngươi. Và Allah biết điều nằm trong ḷng của các người. Và Allah Hằng Biết, Hằng Chịu đựng.
33:52

Sau điều khoản này, Ngươi không được phép cưới thêm vợ nữa; và cũng không được thay đổi họ để lấy vợ khác dẫu rằng sắc đẹp của họ lôi cuốn Ngươi ngoại trừ phụ nữ nào nằm trong tay phải của Ngươi . Và Allah là Đấng giám sát mọi việc.
33:53

Hởi những ai có niềm tin! Chớ bước vào nhà của Nabi trừ phi được mời đến dùng bửa và chớ đến (sớm hơn) khiến phải ngồi đợi cho đến khi thức ăn được nấu xong; ngược lại, hăy bước vào nhà (của Nabi) khi được mời; và sau cuộc dùng bửa, các người hăy giải tán ra về; và chớ nấn ná ngồi lại tán gẫu. Quả thật, cách xử sự đó làm phiền Nabi và Người cảm thấy e thẹn yêu cầu các người ra về. Ngược lại, Allah không e thẹn mà nói cho các người biết sự thật. Và khi các người muốn hỏi chuyện các bà (vợ của Nabi), hăy hỏi họ từ sau một bức màn. Cách đó trong sạch cho tấm ḷng của các người và cho tấm ḷng của các bà hơn. Các người không được phép quấy rầy Thiên sứ, cũng không bao giờ được phép kết hôn với người vợ của Người sau (khi) Người (qua đời). Quả thật, điều đó dưới nhăn quan của Allah là một trọng tội.
33:54

Dẫu các người có tiết lộ hoặc giấu giếm một điều nào th́ Allah vẫn là Đấng Hằng biết.
33:55

Các bà (vợ của Nabi) không mắc tội khi để lộ diện trước mặt người cha, anh em trai, con trai của anh chị em ruột, trước mặt các phụ nữợ (giúp việc), trước những người (nô lệ) nằm dưới tay phải của họ và hăy sợ Allah (hỡi các bà!) Quả thật, Allah là Đấng chứng giám mọi việc.
33:56

Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài đều gởi lời chúc phúc cho Nabi. Hỡi những ai có niềm tin! Hăy chúc phúc cho Người và chào Người bằng lời chào tốt lành .
33:57

Quả thật, những ai quấy rầy Allah và Thiên sứ th́ sẽ bị Allah nguyền rủa ở đời này và Đời sau; và Ngài đă chuẩn bị cho họ một sự trừng phạt nhục nhă.
33:58

C̣n những ai quấy rầy những người tin tưởng nam và nữ một cách không thích đáng th́ sẽ mang vào ḿnh một tội vu cáo và một tội lỗi rơ rệt.
33:59

Hỡi Nabi! Hăy bảo các bà vợ của Ngươi và các đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của các tín đồ hăy dùng áo choàng mà phủ kín thân ḿnh của họ. Làm thế để dễ nhận biết họ và v́ thế, sẽ không bị xúc phạm. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
33:60

Nếu những tên đạo đức giả và những kẻ mang trong ḷng một chứng bệnh (dâm dục) và những kẻ gây rối (phao tin thất thiệt) tại thành phố Madinah không chịu ngưng, th́ chắc chắn TA sẽ để cho Ngươi trị tội chúng rồi chúng sẽ sống nơi đó với Ngươi với tư cách người láng giềng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.
33:61

Chúng sẽ bị nguyền rủa ở nơi nào mà chúng bị phát giác và sẽ bị bắt và bị giết không một chút thương xót.
33:62

(Đó là) đường lối của Allah đối với những kẻ đă qua đời trước kia; và Ngươi sẽ thấy không có một sự thay đổi nào trong đường lối của Allah.
33:63

Thiên hạ hỏi Ngươi về Giờ (xét xử). Hăy bảo: “Duy chỉ Allah biết nó. Và điều ǵ có thể làm cho Ngươi biết có lẽ Giờ (xét xử) gần kề?”
33:64

Quả thật, Allah nguyền rủa những kẻ không có đức tin và chuẩn bị cho chúng Lửa ngọn.
33:65

Chúng sẽ ở trong đó đời đời; và sẽ không t́m ra một Vị che chở hoặc một Vị cứu tinh nào cả.
33:66

Vào Ngày mà bộ mặt của chúng bị lật úp vào Lửa, chúng sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Phải chi chúng tôi vâng lệnh Allah và vâng lời Thiên sứ!”
33:67

Và chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đă nghe theo các vị cầm đầu và các ông lớn của chúng tôi; bởi thế họ đă hướng dẫn chúng tôi đi lạc.
33:68

“Lạy Rabb chúng tôi! Xin phạt họ gấp đôi và rủa họ bằng lời nguyền rủa thậm tệ nhất.”
33:69

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ như là những ai đă quấy rầy Musa bởi v́ Allah đă giải oan cho Người khỏi những điều (vu oan) mà chúng đă nói; và Người là (một người tôi) đáng kính.
33:70

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy sợ Allah và nói năng thật thà.
33:71

Ngài sẽ cải thiện việc làm của các người cho các người và tha tội cho các người; và ai vâng lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài, th́ chắc chắn sẽ thành đạt vẽ vang.
33:72

Quả thật, TA đă ủy thác trọng trách và sứ mạng tinh thần cho các tầng trời và trái đất và núi non nhưng chúng từ chối và v́ cả sợ nên đă tránh xa nó; nhưng con người lănh nó; rơ ràng y hết sức sai quấy, ngu muội.
33:73

Hầu Allah trừng phạt những tên đạo đức giả, nam và nữ; và (trừng phạt) những kẻ tôn thờ đa thần, nam và nữ; và hầu Ngài lượng thứ cho những người có đứÔc tin, nam và nữ. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
Hađith
 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -