Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
18. الكهف
Chương 18. Al-Kahf (Hang Núi)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
18:1

Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đă ban Kinh sách (Qur'an) cho Người tôi trung của Ngài; và không làm nó quanh co;
18:2

Ngay chính (và minh bạch) dùng để cảnh cáo về một sự trừng phạt nghiêm khắc từ Ngài; và mang tin mừng cho những người tin tưởng, những ai làm việc thiện, rằng họ sẽ nhận một phần thưởng tốt (Thiên đàng).
18:3

Họ sẽ ở trong đó đời đời.
18:4

Và để cảnh cáo những ai nói Allah có một đứa con trai.
18:5

Họ và cha mẹ của họ không có một chút hiểu biết nào về việc đó. Trọng đại thay lời lẽ đă thốt ra từ cửa miệng của họ! Quả thật, họ chỉ nói dối.
18:6

Có lẽ Ngươi buồn rầu mà chết ṃn trong việc bám theo dấu chân của họ nếu họ không tin tưởng nơi câu chuyện này (Kinh Qur'an);
18:7

Sự thật là mọi vật mà TA đă làm ra trên quả đất chỉ nhằm trang hoàng nó cho đẹp, hầu TA thử thách ai trong nhân loại là người tốt nhất trong việc làm của họ.
18:8

. Và sự thật là TA sẽ làm cho mọi vật trên đó thành một loại đất xấu.
18:9

Há Ngươi nghĩ rằng những người Bạn của Hang núi và Bia kư là một kỳ quan trong những Dấu lạ của TA?
18:10

(Hăy nhớ) khi đám thanh niên chạy vào hang núi trốn và cầu nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài khoan dung chúng tôi và sắp đặt công việc của chúng tôi được đúng đắn”.
18:11

Do đó, TA đă lấy tấm màn bịt tai chúng trong Hang núi trong một số năm.
18:12

Rồi TA đánh thức chúng dậy để TA thử thách xem nhóm nào trong hai nhóm, sẽ giỏi nhất trong việc tính toán thời gian mà chúng đă lưu lại nơi đó.
18:13

TA kể lại cho Ngươi câu chuyện của chúng bằng sự thật. Quả thật, chúng là một đám thanh niên tin tưởng nơi Rabb của chúngỳ và TA gia tăng Chỉ đạo cho chúngỳ.
18:14

Và TA đă củng cố tấm ḷng của chúng khi chúng đứng dậy thưa: “Rabb chúng tôi là Đấng Chủ Tể của các tầng trời và trái đất. Chúng tôi sẽ không bao giờ cầu nguyện một thần linh nào ngoài Ngài. Trong trường hợp đó, chắc chắn chúng tôi sẽ nói ra lời lẽ phạm thượng.
18:15

“Những người này trong đám người dân của chúng tôi đă tôn thờ những thần linh ngoài Ngài. Tại sao họ không tự đưa ra một bằng chứng rơ rệt? Bởi thế, c̣n ai sai quấy hơn kẻ đă đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah?
18:16

“Và khi các anh lánh xa họ và những vật mà họ tôn thờ ngoài Allah, hăy chạy vào trong hang núi trốn, Rabb của các anh sẽ tưới hồng ân của Ngài lên các anh và sắp đặt công việc được dễ dàng cho các anh.”
18:17

Và Ngươi có thể nh́n thấy mặt trời mọc lệch về phía bên phải của cái hang của chúng và khi lặn, nó đi ngang qua chúng về phía bên trái trong lúc chúng nằm ngủ ngay tại một khoảng trống chính giữa cái hang. Đó là một trong những dấu-lạ của Allah. Ai mà Allah hướng dẫn th́ sẽ t́m được Chỉ đạo. Và ai mà Allah đánh lạc hướng th́ Ngươi sẽ không bao giờ t́m được cho y một người bảo hộ để hướng dẫn y.
18:18

Và Ngươi đă nghĩ rằng chúng hăy c̣n thức nhưng kỳ thật chúngỳ đang ngủ. Và TA đă lật trở thân người của chúng sang phải và trái. Và con chó của chúng duỗi thẳng hai chân trước ra trên bậc thềm của cái hang. Nếu nh́n chúngỳ, chắc chắn Ngươi sẽ kinh hăi mà bỏ chạy và sẽ rất khiếp đăm chúng.
18:19

Và TA đă đánh thức chúngỳ dậy để chúng có dịp hỏi nhau; một người trong bọn nói: “Các anh ở lại đây bao lâu?” Chúng đáp: “Chúng ḿnh ở đây một ngày hay một buổi ǵ đó.” Chúngỳ nói: “Rabb của các anh biết rơ các anh đă ở lại đây bao lâu. Thôi hăy cử một người của các anh cầm số tiền này của các anh xuống phố, nhờ t́m mua thức ăn tốt sạch nhất mang về cho các anh dùng và dặn anh ấy ḍm ngó cẩn thận, chớ để cho một ai biết tung tích của các anh;
18:20

“Quả thật nếu họ khám phá ra các anh, họ sẽ ném đá giết các anh và bắt các anh trở lại con đường thờ phụng của họ và trong trường hợp đó các anh sẽ không bao giờ thành đạt.”
18:21

Và bằng cách đó, TA đă làm lộ tung tích của chúngỳ để họ biết rằng Lời hứa của Allah là sự Thật và Giờ Xét xử cũng thật không có ǵ phải ngờ vực cả. Và khi họ (thị dân) tranh luận với nhau về công việc của chúng. (Một số) nói: “Xây một ṭa nhà lên (chỗ nằm của) chúngỳ. Rabb của chúngỳ biết rơ chúngỳ.” Nhưng những người thắng thế trong việc bàn thảo đó lại nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ xây cất một thánh đường lên (chỗ của) chúngỳ.”
18:22

Họ nói: “Đám thanh niên đó gồm ba người, con chó của chúng nữa là bốn; Và đoán ṃ điều vô-h́nh, họ nói: “Chúng gồm năm người, con chó của chúng nữa là sáu,. Và họ nói: “Chúng gồm bảy người, con chó nữa là tám.” Hăy bảo: “Rabb của ta biết rơ nhất số người của chúngỳ. Chỉ một số ít biết chuyện đó. Bởi thế chớ tranh luận với ai về việc của chúngỳ trừ phi biết rơ vấn đề. Và cũng chớ hỏi bất cứ ai về vấn đề của chúngỳ.”
18:23

Và chớ bao giờ nói về môt điều ǵ, bảo: “Chắc chắn tôi sẽ làm điều đó ngày mai-
18:24

Trừ phi (nói:) 'Nếu Allah muốn thế' . Và hăy niệm nhớ Rabb của Ngươi khi Ngươi quên và nói: “Có lẽ Rabb của tôi sẽ hướng dẫn tôi đến gần chân lư hơn điều này.”
18:25

Và đám thanh niên ở lại trong Hang núi của chúngỳ ba trăm năm và thêm chín năm nữa.
18:26

Hăy bảo: “Allah biết rơ nhất chúng đă ở lại đó bao lâu (bởi v́) Ngài nắm mọi bí mật của các tầng trời và trái đất. Ngài thấy và nghe rất rơ. Và chúng không có một Đấng Bảo-hộ nào ngoài Ngài, và Ngài cũng không có ai hợp tác trong Quyết định và Luật lệ của Ngài.
18:27

Và hăy đọc từ Kinh sách (Qur’an) của Rabb của Ngươi những điều đă được mặc khải cho Ngươi. Không ai có thể thay đổi được Lời Phán của Ngài . Và Ngươi sẽ không bao giờ t́m được một chỗ nương tựa nào khác ngoài Ngài.
18:28

Và hăy kiên nhẫn sống với những người cầu nguyện Rabb của họ sáng và chiều, chỉ mong t́m Sắc diện hài ḷng của Ngài; và chớ v́ thèm muốn vẽ hào nhoáng của đời sống trần tục mà Ngươi không ngó ngàng đến họ; Ngươi cũng chớ nghe theo lời của kẻ nào mà TA (Allah) đă làm cho tấm ḷng của y lơ là việc tưởng nhớ TA và chỉ biết theo đuổi dục vọng của y; và công việc của y đă trở thành thái quá .
18:29

Và hăy bảo: “Chân lư là từ Rabb của các người.” Bởi thế, hăy để cho ai muốn, được tự do tin tưởng; và để cho ai muốn, được tự do không tin tưởng. Quả thật, TA đă chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai quấy Lửa ngọn mà mái ṿm sẽ bao phủ chúng bên trong; và nếu chúng kêu la xin giảm bớt đau đớn th́ chúng sẽ được ban một loại nước sôi như loại dầu sôi lột hết da mặt của chúng. Thật khiếp đảm thay loại nước uống đó và xấu xa thay chỗ ở đó.
18:30

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, th́ chắc chắn TA (Allah) sẽ không làm mất phần thưởng của bất cứ ai làm việc tốt.
18:31

Họ là những người sẽ được vào những Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng), bên dưới có các ḍng sông chảy. Trong đó, họ sẽ được trang điểm bằng ṿng vàng và sẽ được phục sức bằng áo lụa thật mịn mầu xanh lục có thêu trổ xinh đẹp. Họ sẽ tựa ḿnh nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ cao. Tuyệt diệu thay phần thưởng của họ và tốt đẹp thay giường nghỉ của họ!
18:32

Và hăy đưa ra thí dụ về hai người: một người th́ được TA ban cho hai ngôi vườn trồng nho rào bằng cây chà-là. Và TA đă đặt giữa hai ngôi vườn một cái rẫy.
18:33

Cả hai ngôi vườn đều cho ra trái xum xuê và không có một trái lép nào. Và TA đă làm một mạch nước phụt lên chính giữa hai ngôi vườn.
18:34

Và y được mùa trái cây. Rồi y nói với người bạn của y trong lúc đang tṛ chuyện với nhau, bảo: “Tôi được nhiều của cải hơn anh và mạnh hơn anh về số đông.”
18:35

Và y đi vào ngôi vườn và tự làm hại ḿnh; y nói: “Tôi không nghĩ rằng ngôi vườn này sẽ vĩnh viễn tiêu tan.
18:36

“Tôi cũng không nghĩ Giờ (Xét xử) sẽ xảy ra; và nếu tôi được đưa trở về với Rabb của tôi th́ chắc chắn tôi sẽ t́m đuợc huê lợi khá hơn ngôi vườn này.”
18:37

Người bạn của y bảo y trong lúc tiếp chuyện với y: “Há anh không tin tưởng nơi Đấng đă tạo ra anh từ cát bụi, rồi từ một giọt tinh dịch rồi uốn nắn anh thành một người b́nh thường?
18:38

“Đối với tôi, Ngài là Allah, Rabb của tôi và tôi không kết hợp ai với Rabb của tôi cả;
18:39

“Tại sao khi bước vào vườn, anh không chịu nói: 'Điều ấy Allah muốn thế!' Mọi sức mạnh đều phát sinh từ Allah. Nếu anh thấy tôi kém hơn anh về tài sản và con cái,
18:40

“Th́ có lẽ Rabb của tôi sẽ ban cấp cho tôi điều tốt hơn ngôi vườn của anh; và Ngài sẽ gởi những lưỡi tầm sét từ trên trời xuống tàn phá ngôi vườn của anh và biến nó thành một băi đất trơn,
18:41

“Hoặc mạch nước của nó sẽ chảy xuống mất tiêu dưới ḷng đất khiến anh sẽ không bao giờ t́m thấy lại.”
18:42

Và mùa màng trái cây của y đă bị tiêu diệt toàn bộ. Do đó, y bắt đầu xoa hai ḷng bàn tay (hối tiếc) về công lao và tiền bạc mà y đă chi tiêu vào việc khai khẩn và trồng trọt vườn nho. Và trái nho lẫn giàn nho đều ngă rạp xuống đất nằm ngổn ngang; và y nói: “Thật khổ cho thân tôi! Phải chi tôi không kết hợp một ai với Rabb của tôi.”
18:43

Và ngoài Allah, y không có một nhóm đảng nào có thể giúp đỡ y; và y cũng không tự cứu ḿnh được.
18:44

Đấy, sự Che-chở và Quyền-hành chỉ thuộc riêng về Allah, Đấng Thượng Đế Chân Thật. Ngài là Đấng Tốt Nhất ban phần thưởng, và là Đấng Tốt Nhất ban kết quả cuối cùng.
18:45

Hăy đưa ra thí dụ về đời sống trần tục này cho họ (nghiệm). Nó giống như nước mưa mà TA gởi từ trên trời xuống; cây cỏ thảo mộc nhờ hút lấy nó mà trở thành xanh tươi; rồi cây cỏ bắt đầu héo khô thành cộng rạ và vỡ vụn mà gió thổi rắc tứ tán khắp nơi; và Allah là Đấng quyết định hết mọi việc.
18:46

Của cải và con cái là những món trang hoàng của đời sống trần tục này. Ngược lại, đối với Allah, việc làm phúc đức trường cửu sẽ tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và hy vọng.
18:47

Và (hăy ghi nhớ) Ngày mà TA sẽ dỡ mất các ngọn núi và Ngươi sẽ thấy mặt đất sẽ trống trải bằng phẳng; và TA sẽ tập trung chúng và không bỏ sót một ai;
18:48

Và chúng sẽ được đưa đến trước mặt Rabb của Ngươi theo hàng ngũ chỉnh tề. “Chắc chắn các ngươi đến gặp TA giống như việc TA đă tạo hóa các ngươi lúc ban đầu. Ạy! Há các ngươi đă nghĩ TA sẽ không bao giờ định đoạt được việc hội ngộ này với các ngươi?”
18:49

Và quyển sổ cá nhân sẽ được mang đặt trước mặt. Rồi Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi kinh hăi về những điều ghi trong đó. Và chúng sẽ (than): “Ôi, thật khổ thân chúng tôi! Một quyển sổ ǵ như thế này! Nó ghi không sót một điều nào dù nhỏ hay lớn.” Và chúng sẽ thấy xuất hiện trước mặt chúng tất cả những điều (tội lỗi) mà chúng đă làm. Và Rabb của Ngươi sẽ không đối xử bất công với một ai.
18:50

Và (hăy nhớ) khi TA phán cho các Thiên thần: “Hăy phủ phục trước Adam.” Do đo,Ô chúng phủ phục ngoại trừ Iblis. Nó thuộc loài Jinn . Nó bất tuân Rabb của nó. Há các người chấp nhận nó và con cháu của nó làm kẻ bảo hộ của các ngươi thay v́ TA (Allah) trong lúc chúng là kẻ thù của các ngươi? Việc đổi chác này của những kẻ làm điều sai quấy thật là xấu xa.
18:51

TA (Allah) đâu có gọi chúng (loài Jinn) đến chứng kiến việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và ngay cả việc tạo hóa bản thân chúng; và TA cũng đă không nhận những kẻ dắt thiên hạ đi lạc làm người ủng hộ.
18:52

Và (hăy ghi nhớ) Ngày mà Ngài sẽ bảo: “Các người hăy cầu nguyện những kẻ mà các người tưởng tượng chúng là những kẻ hợp tác của TA!” Bởi thế, họ cầu nguyện chúng, nhưng chúng không đáp lại họ. Và TA (Allah) sẽ đặt một bức chắn phân cách giữa bọn chúng.
18:53

Và những kẻ tội lỗi sẽ nh́n thấy Lửa. Rồi chúng sẽ nghĩ rằng chúng sẽ sa vào đó và sẽ không t́m thấy một lối thoát nào.
18:54

Và chắc chắn TA đă tŕnh bày trong Qur'an đủ loại ngụ ngôn có lợi cho nhân loại; nhưng con người hay tranh luận về nhiều vấn đề.
18:55

Và không có ǵ cản trở con người tin tưởng khi Chỉ đạo đă đến với họ và cầu xin Rabb của họ tha thứ nếu không phải việc họ muốn theo đường lối của những người xưa hoặc h́nh phạt sẽ đến trực diện họ.
18:56

Và TA đă cử phái các Thiên sứ đến chỉ để mang tin mừng và cảnh cáo; nhưng những kẻ không tin tưởng chỉ muốn dùng luận điệu giả dối của ḿnh để căi vă và đánh đổ Chân lư. Và chúng mang những câu kinh và lời cảnh cáo của TA ra bỡn cợt.
18:57

Và c̣n ai sai quấy hơn kẻ đă được nhắc nhở bằng những Lời mặc khải của Rabb của y nhưng quay lánh xa chúng và quên mất những điều (tội lỗi) mà bàn tay của y đă gởi đi trước? Quả thật, TA (Allah) đă dùng những tấm màn mà phủ kín quả tim của chúng khiến chúng không hiểu Nó (Qur'an); và làm hai tai của chúng điếc; và nếu Ngươi có gọi chúng đến với Chỉ đạo th́ trong trường hợp đó, chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận Chỉ đạo.
18:58

Và Rabb của Ngươi Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. Nếu Ngài muốn trừng phạt về những điều (tội lỗi) mà chúng đă phạm th́ chắc chắn Ngài sẽ thúc giục h́nh phạt mau đến với chúng. Không, chúng c̣n có một dịp hẹn mà chúng sẽ không bao giờ t́m được một lối thoát.
18:59

Và đó là những thị trấn (của 'Ad, Thamud..!) mà TA đă tiêu diệt v́ dân chúng đă làm điều sai quấy. Và TA đă định giờ hẹn để tiêu diệt chúng.
18:60

Và hăy nhớ khi Musa bảo tên tiểu đồng của Người: “Ta sẽ không bỏ cuộc trừ phi ta đến tận nơi tiếp giáp của hai vùng biển hoặc ta sẽ tiếp tục cuộc hành tŕnh vô hạn định.”
18:61

Nhưng khi hai thầy tṛ đến chỗ tiếp giáp của hai biển, hai người quên lửng con Cá của họ. Nó đă t́m đường nhảy xuống biển lội đi tự do như đi trong đường hầm.
18:62

Do đó, khi hai thầy tṛ đi quá chỗ hẹn, (Musa) bảo tên tiểu đồng: “Hăy dọn bữa ăn sáng của chúng ta ra; chắc chắn chúng ta đă thấm mệt v́ chuyến đi quá dài này.”
18:63

(Tên tiểu đồng) thưa: “Thầy có thấy khi chúng ta đến mũi đá? tôi đă quên lửng con Cá; và chỉ có Shaytan đă làm cho tôi quên thưa lại với Thầy; và nó đă t́m đường nhảy xuống biển lội đi một cách kỳ diệu.”
18:64

Musa bảo: “Đó là địa điểm mà chúng ta đang t́m.” Do đó, hai người nương theo dấu vết cũ mà quay lại chỗ hẹn.
18:65

Thế là họ gặp được một người bề tôi của TA (Allah) mà TA đă ban Hồng-ân và đă được TA dạy cho Kiến-thức của TA.
18:66

Musa thưa với Người lạ: “Tôi theo ông được chăng để ông dạy tôi Chân lư cao thâm mà (Allah) đă chỉ dạy ông?”
18:67

Người (Khidir) đáp: “Quả thật ngươi sẽ không nhẫn nại được với ta.”
18:68

“Và làm sao ngươi có thể kiên nhẫn được với điều vượt quá mức hiểu biết của ngươi.”
18:69

(Musa) thưa: “Ông sẽ thấy, nếu Allah muốn, tôi sẽ rất kiên nhẫn; và tôi sẽ không căi lại ông về bất cứ điều ǵ.”
18:70

Người lạ đáp: “Vậy nếu ngươi nhất định theo ta th́ chớ hỏi ta về bất cứ điều ǵ trừ phi tự ta nói ra cho ngươi biết.”
18:71

Rồi hai người tiếp tục đi. Cho đến khi lên một chiếc thuyền Người lạ (Khidir) đục lỗ chiếc thuyền. (Musa) lên tiếng: “Há ông đục lỗ nó để nhận ch́m những người trên thuyền này? Chắc chắn ông đă làm một điều hết sức tồi tệ.”
18:72

Người lạ bảo: “Há ta đă không bảo chắc chắn ngươi sẽ không chịu đựng nổi với ta?”
18:73

(Musa) thưa: “Xin ông chớ rầy tôi về điều tôi đă trót quên và làm khó dễ tôi trong công việc (học hỏi) của tôi.”
18:74

Thế rồi hai người tiếp tục đi; măi cho đến khi gặp một đứa bé trai th́ Người lạ giết chết nó. (Musa) lên tiếng: “Phải chăng ông đă giết một người vô tội đă không giết ai? Chắc chắn ông đă phạm một điều hết sức tội lỗi.
18:75

Người lạ đáp: “Há ta đă không bảo ngươi rằng ngươi sẽ không bao giờ chịu đựng nổi với ta?”
18:76

(Musa) thưa: “Nếu sau này tôi c̣n hỏi ông điều ǵ th́ chớ để cho tôi theo ông nữa. Chắc chắn ông sẽ có đủ lư do để từ chối lời khẩn khoản của tôi.
18:77

Rồi hai người tiếp tục đi; măi cho đến khi gặp dân cư của một thị trấn, hai người hỏi xin họ thức ăn, nhưng bị từ chối. Sau đó, hai người thấy trong thị trấn có một bức tường gần muốn ngă, mà Người lạ dựng đứng thẳng trở lại. (Musa) lên tiếng: “Nếu muốn, ông có thể đ̣i thị dân trả công ông về việc này!”
18:78

Người lạ bảo: “Đây là lúc ta và ngươi chia tay. Bây giờ ta cho ngươi biết ư nghĩa về những việc mà ngươi không có đủ kiên nhẫn để học hỏi.
18:79

“Về chiếc thuyền, nó là tài sản của những người nghèo làm ăn trên biển. Nhưng ta muốn làm cho nó hư bởi v́ đằng sau họ có một ông vua hay dùng cường quyền mà tịch thu tất cả các chiếc thuyền.
18:80

“Và về đứa trẻ, bởi v́ cha mẹ của nó là những người có đức tin nên chúng tôi sợ, do bởi hành động thái quá và vô ơn của nó mà nó sẽ làm cho cha mẹ của nó buồn phiền.
18:81

“Do đó, chúng tôi mong rằng Rabb (Allah) của cha mẹ của nó sẽ ban lại cho hai người một đứa con trai khác tính t́nh trong sạch và bao dung hơn.
18:82

“Và về bức tường, bởi v́ nó là tài sản của hai đứa trẻ mồ côi trong thị trấn và bên dưới có một kho tàng để dành cho chúng và người cha của chúng là một người đạo đức nên Rabb (Allah) của ngươi (Musa) muốn rằng chờ đến lúc hai đứa trẻ trưởng thành th́ợ chúng sẽ lấy kho tàng của chúng ra sử dụng, như là một Hồng Ân của Rabb của ngươi. Và ta đă không tự ư làm ra chuyện đó . Đó là lời giải thích về những điều mà ngươi không thể nhẫn nại được.”
18:83

Và họ hỏi Ngươi về Zul-Qarnayn . Hăy bảo: “Ta sẽ đọc cho các ngươi hồi kư của Người.”
18:84

Quả thật, TA đă định cư Người trên trái đất và đă ban cho Người phương tiện về mọi mặt.
18:85

Do đó, Người đi theo một con đường.
18:86

Cho đến khi Người đến một nơi (của phía) mặt trời lặn; Người thấy nó lặn xuống một ḍng suối nước đục ngầu và thấy một đám dân sống gần đó. TA phán: “Hỡi Zul-Qarnayn! hoặc nhà ngươi trừng phạt chúng hoặc đối xử nhân đạo với chúng.”
18:87

Người thưa: “Đối với ai làm điều sai quấy th́ chúng tôi sẽ trừng trị y rồi y sẽ được đưa về với Rabb của y, rồi Ngài sẽ trừng phạt y vô cùng khủng khiếp.
18:88

“Nhưng đối với ai tin tưởng và làm việc thiện, th́ y sẽ được một phần thưởng tốt và chúng tôi sẽ ban cho y mệnh lệnh dễ dàng của chúng tôi.”
18:89

Rồi Người (Zul-Qarnayn) đi theo một con đường (khác).
18:90

Cho đến khi Người đến một nơi (về phía) mặt trời mọc và thấy nó mọc trên một đám người mà TA đă không ban một tấm phủ nào để che (nắng) mặt trời.
18:91

(Người để mặc họ sống) như thế. Chắc chắn TA (Allah) quán triệt mọi điều mà Người có.
18:92

Rồi Người đi theo một con đường (khác),
18:93

Cho đến khi Người đến một chỗ giữa hai ngọn núi và thấy gần hai ngọn núi có một số dân hầu như không hiểu được một ngôn ngữ ờ nào cả.
18:94

Họ nói: “Hỡi Zul-Qarnayn! Quả thật, Ya'juuj và Ma'juuj phá hoại trong xứ. Chúng tôi có phải dâng lễ vật cho ngài đặng ngài có thể dựng một (bức thành) ngăn cách chúng khỏi chúng tôi?”
18:95

Người bảo: “Cái (quyền lực) mà Rabb của ta ban cho ta tốt hơn (cống vật của các người). Do đo,Ô các người chỉ giúp ta sức lực, ta sẽ dựng một bức thành ngăn cách các người khỏi bọn chúng.
18:96

“Hăy mang đến cho ta những thỏi sắt.” Cuối cùng khi lắp bằng chỗ trũng của hai sườn núi, Người bảo: “Hăy (dùng bễ thổi của các người mà) thổi.” Cho đến khi Người làm cho nó (đỏ) như lửa, Người bảo: “Hăy mang loại ch́ nấu chảy đến cho ta để ta đổ lên đó.”
18:97

Bởi thế, chúng (Ya'juuj và Ma'juuj) không thể trèo qua tường và cũng không đào thủng nó được.
18:98

Người bảo: “Đây là một Hồng ân từ Rabb của ta. Nhưng khi Lời hứa của Rabb của ta thể hiện, Ngài sẽ làm cho nó vỡ tan tành. Và Lời hứa của Rabb của ta luôn luôn thật.”
18:99

Và vào Ngày (Ya'juuj và Ma'juuj xuất hiện) đó, TA sẽ để cho chúng (ồ-ạt) nổi lên như làn sóng chồng lên nhau, và tiếng tù-và sẽ được thổi lên và TA sẽ tập trung chúng lại, toàn bộ.
18:100

Và vào Ngày đó, TA sẽ trưng bày Hỏa ngục ra trước mặt những kẻ vô đức tin một cách rơ rệt cho chúng thấy:
18:101

Những kẻ mà cặp mắt bị che lấp bởi một lớp màng khiến chúng quên lời Nhắc nhở của TA (Kinh Qur'an), và cũng không thể nghe được.
18:102

Há những kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng có thể nhận các bầy tôi của TA làm chủ nhân thay v́ TA? Quả thật, TA (Allah) đă chuẩn bị sẵn Hỏa ngục làm nơi giải trí cho những kẻ vô đức tin.
18:103

Hăy bảo: “Chúng tôi có phải báo cho các ông ai là những kẻ mất mát nhất về phương diện việc làm?
18:104

“Những ai đă phí mất công lao nơi trần gian trong lúc họ nghĩ rằng họ đạt được điều tốt trong việc làm của họ.”
18:105

Họ là những kẻ đă phủ nhận các dấu hiệu của Rabb của họ cùng với việc gặp gỡ Ngài (ở Đời sau). Do đó, việc làm của họ sẽ trở thành vô nghĩa. Bởi thế, vào Ngày Phục sinh, TA (Allah) sẽ không trả cho họ một trọng lượng nào cả.
18:106

Đúng như thế; phần quả báo của họ là Hỏa ngục bởi v́ họ không tin tưởng và đă chế nhạo các Lời mặc khải và các Thiên sứ của TA.
18:107

Quả thật! Những ai có đức tin và làm việc thiện th́ sẽ được ân thưởng các Ngôi vườn Firdaus làm nơi giải trí.
18:108

Trong đó, họ sẽ sống (đời đời) và sẽ không mong đi nơi khác.
18:109

Hăy bảo: “Nếu đại dương dùng làm mực (để viết) những Lời phán của Rabb của ta th́ chắc chắn đại dương sẽ ráo cạn trước khi dứt Lời phán của Rabb của ta dẫu chúng tôi có mang một đại dương khác tương tự đến châm thêm cho nó.”
18:110

Hăy bảo: “Quả thật, Ta là một người phàm như các người nhưng ta được mặc khải cho biết chắc chắn Thượng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Do đó ai kỳ vọng được gặp Rabb của y, th́ nên làm việc thiện và trong việc thờ phụng Rabb (Allah) của y, chớ nên kết hợp một ai làm vị hợp tác của Ngài.
Hađith
 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -