Kiến thức
• Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi.
• Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện.
• Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện.
• Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt.
• Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ.
• Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.