New Page 1
 

Tiếng Nói TSI

Lễ Giáng Sinh dưới đôi mắt của người Hồi giáo
Ngày 14 tháng 12 năm 2014
Phát trên làn sóng Dallas FW Viet Radio, làn sóng: 870AM

 

Lễ Tạ Ơn của một người Hồi giáo tại Hoa Kỳ
Ngày 30 tháng 11 năm 2014
Phát trên làn sóng Dallas FW Viet Radio, làn sóng: 870AM.

Vai tṛ của Phụ Nữ và Hôn Nhân - phần I
Ngày 2 tháng 11 năm 2014
Phát trên làn sóng Dallas FW Viet Radio, làn sóng: 870AM.

Cuộc hội thoại với cô Liên Bích và nhóm Hải Đăng ở Paris
Ngày 5 tháng 10 năm 2014
Phát trên làn sóng Dallas FW Viet Radio, làn sóng: 870AM. www.vablive.com

Cuộc hội thoại với Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên về mối hiểm hoạ của Nhóm ISIS tại Iraq.
Phát trên làng sóng: Đài Việt Nam Bắc Cali 1500 AM San Jose.
Ngày 20 tháng 9 năm 2014

Vài nét về cuộc sống của một công dân Hồi giáo trong xă hội
Ngày 14 tháng 9 năm 2014
Đăng trên Dallas-Fort Worth Viet Radio, làn sóng: 870AM. www.vablive.com

Cuộc phỏng vấn với Phóng Viên Anh Trinh về Hồi Giáo và Nhóm Quá Khích tại Iraq.
Ngày 3 tháng 9 năm 2014.
Đăng trên Đài Radio Hoa Mai, làn sóng 890 AM tại Dallas, bang Texas;
http://www.vidan.org/radio-topmenu/2014-programs/3567-3567

Cuộc hội thoại với Phóng Viên Liên Bích về Nhóm Vũ Trang ISIS tại Iraq.
Ngày 31 tháng 8 năm 2014.
Đăng trên Dallas-Fort Worth Viet Radio, làn sóng: 870AM. www.vablive.com
 
 
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M