New Page 1
 

Ḷng Vàng / Donation
Tủ Sách Islam là cơ quan phi lợi nhuận nhằm dịch thuật và quảng bá Islam.

Để đóng góp qua ngân phiếu, xin viết trên ngân phiếu : Tu Sach Islam và gửi đến
Tu Sach Islam
1572 San Almada Rd.
Corona, CA 92882 – USA.

Để đóng góp qua Paypal, xin nhấn nút "donate" dưới đây

Các số tiền đóp góp được miễn thuế. (Tax ID: 46-4149504).
Xin chân thành cảm tạ lòng vàng của quý vị.

TU SACH ISLAM (Vietnamese Islamic Literature) is a non-profit charitable organization, promotes awareness and understanding about Islam, Islamic traditions and practices for Vietnamese both locally and abroad through: dialogue, services, translation and distribution Islamic literature in the Vietnamese language. Your donation will help change the world with knowledge and peace through understanding.

Donations by check, please mail the check payable to:
Tu Sach Islam
1572 San Almada Road
Corona, CA 92882 – USA

Donations thru Paypal, please press the Donate button below.
All Donations are tax deductible (Tax ID: 46-4149504). 

Your donation will help make a difference.
Thank you for your help and support.

 

 
 
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M