New Page 1
 
New Page 1

114. الناس - Chương 114. An-Nas (Nhân Loại)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
114:1

Hăy bảo: “Tôi cầu xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của nhân loại,
114:2

“Đức Vua của nhân loại,
114:3

“Đấng Thượng Đế của nhân loại,
114:4

“Che chở tránh khỏi sự hăm hại của kẻ thổi (lời xúi giục, bùa phép) rồi lẫn mất,
114:5

“Kẻ đă th́ thào (những điều tác hại) vào ḷng người,
114:6

“Thuộc loài Jinn và loài người.”
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M