New Page 1
 
New Page 1

113. الفلق - Chương 113. Al-Falaq (Rạng Đông)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
113:1

Hăy bảo: “Tôi cầu xin Đấng Rabb (Allah) của buổi rạng đông che chở
113:2

“Khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài (Allah) đă tạo;
113:3

“Và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ;
113:4

“Và khỏi sự tác hại của những kẻ thổi (bùa phép) vào những chiếc gút thắt;
113:5

“Và khỏi sự hăm hại của những kẻ đố kỵ khi họ ganh tị.”
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M