New Page 1
 
New Page 1

106. قريش - Chương 106. Quraysh (Bộ Tộc Quraysh)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
106:1

Nhằm bảo vệ bộ tộc Quraysh ,
106:2

Bảo vệ họ đi buôn xa (về phía Nam) vào mùa đông và (về phía Bắc) vào mùa hạ,-
106:3

Bởi vậy, họ phải thờ phụng Rabb (Đấng Chủ Nhân) của Ngôi Đền (Ka'bah) này (tại Makkah).
106:4

Đấng đă nuôi họ khỏi đói và bảo vệ họ an toàn khỏi sợ (bị cướp bóc).
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M