New Page 1
 
New Page 1

102. التكاثر - Chương 102. At-Takathur (Tom Góp Của Cải)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
102:1

Việc tom góp của cải (ham làm giầu) làm các ngươi bận tâm,
102:2

Cho đến khi các ngươi đi thăm mộ (chết).
102:3

Nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết!
102:4

Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết!
102:5

Nhất định không! Nếu các ngươi biết được (thực tại) với một sự hiểu biết chắc chắn
102:6

Th́ chắc chắn các ngươi sẽ thấy ḷ Lửa (Hỏa ngục)!
102:7

Rồi chắc chắn các ngươi sẽ thấy nó với cặp mắt khẳng định!
102:8

Rồi chắc chắn vào Ngày đó các ngươi sẽ bị tra hỏi về các lạc thú trần gian.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M