New Page 1
 
New Page 1

100. العاديات - Chương 100. Al-Adiyat (Đoàn Chiến Mă )

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
100:1

Thề bằng các con chiến mă chạy hào hễn;
100:2

Làm bắn ra tia lửa;
100:3

Đến tấn công vào buổi hừng đông;
100:4

Làm tung bụi mịt mù;
100:5

Và chúng xông thẳng vào ḷng quân địch;
100:6

Quả thật! Con người vong ân đối với Rabb (Allah) của y;
100:7

Và chính y là nhân chứng cho việc đó;
100:8

Và quả thật, y yêu dữ dằn sự giầu có.
100:9

Há y không biết, khi mọi vật nằm dưới mộ đều bị quật lên?
100:10

Và mọi điều (bí mật) trong ḷng ngực sẽ được phơi bày?
100:11

Quả thật, vào Ngày (Phán xử) đó, Rabb của họ sẽ rất mực am tường họ.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M