New Page 1
 
New Page 1

99. الزلزلة - Chương 99. Az-Zalzala (Động Đất)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
99:1

Khi trái đất chấn động qua một cuộc động đất dữ dội.
99:2

Và trái đất trút gánh nặng của nó ra ngoài,
99:3

Và con người sẽ bảo: “Chuyện ǵ xảy đến cho nó vậy?”
99:4

Vào Ngày đó, nó sẽ kể câu chuyện của nó.
99:5

Bởi v́ Rabb (Allah) của Ngươi mặc khải cho nó.
99:6

Vào Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc từng đoàn đến chứng kiến công tŕnh của họ.
99:7

Bởi thế, ai làm việc thiện dù nhẹ bằng hạt cải sẽ thấy nó;
99:8

Và ai làm việc ác dù nhẹ bằng hạt cải cũng sẽ thấy nó.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M