New Page 1
 
New Page 1

97. القدر - Chương 97. Al-Qadr (Định Mệnh)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
97:1

Quả thật, TA (Allah) đă ban Nó (Qur'an) xuống vào một Đêm Định mệnh.
97:2

Và điều ǵ cho Ngươi biết Đêm Định mệnh là ǵ?
97:3

Đêm Định mệnh tốt hơn một ngh́n tháng b́nh thường;
97:4

Trong đêm đó, các Thiên thần và Ruh mang Quyết Định của Allah (về tất cả mọi vấn đề) xuống trần theo Phép của Rabb của họ;
97:5

Sự Bằng an. Nó kéo dài cho đến hừng đông.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M