New Page 1
 
New Page 1

94. الشرح - Chương 94. Ash-Sharh (Việc Mở Ra)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
94:1

Há TA đă không mở cho Ngươi lồng ngực của Ngươi?
94:2

Và đă trút bỏ khỏi Ngươi gánh nặng
94:3

Đă đè lên lưng của Ngươi?
94:4

Và đă nâng cao danh tiếng của Ngươi cho Ngươi?
94:5

Quả thật, sự thoải mái đi đôi với sự cực nhọc;
94:6

Quả thật, sự thoải mái đi đôi với sự cực nhọc.
94:7

Bởi thế, khi thư thả, hăy đứng dậy (dâng lễ Salaah).
94:8

Và hăy hướng về Rabb (Allah) của Ngươi mà cầu nguyện.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M