New Page 1
 
New Page 1

93. الضحى - Chương 93. Ad-Dhuha (Ban Mai)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
93:1

Thề bằng ban mai .
93:2

Và thề bằng ban đêm khi nó tĩnh mịch .
93:3

Rabb (Allah) của Ngươi không bỏ rơi Ngươi cũng không ghét Ngươi.
93:4

Và chắc chắn, Đời sau tốt cho Ngươi hơn đời-sống hiện tại.
93:5

Và chắc chắn, Rabb của Ngươi sẽ ban cho Ngươi điều làm Ngươi hài ḷng;
93:6

Há Ngài đă không thấy Ngươi mồ côi nên đă ban cho một chỗ tá túc?
93:7

Và thấy Ngươi lạc lối nên đă hướng dẫn Ngươi?
93:8

Và thấy Ngươi nghèo khó nên đă ban cho Ngươi sự giầu có?
93:9

Bởi thế, đối với trẻ mồ côi chớ nên bạc đăi (chúng);
93:10

Và đối với người hỏi xin chớ nên xua đuổi (họ);
93:11

Và hăy tuyên bố về Ân huệ của Rabb của Ngươi.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M