New Page 1
 
New Page 1

92. الليل - Chương 92. Al-Lail (Ban Đêm)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
92:1

Thề bằng ban đêm khi nó bao phủ;
92:2

Thề bằng ban ngày khi nó sáng tỏ;
92:3

Thề bằng Đấng đă tạo hóa nam và nữ giới;
92:4

Quả thật, nỗ lực của các ngươi rơ khác biệt;
92:5

Bởi thế, đối với ai bố thí và sợ Allah;
92:6

Và tin tưởng nơi cái Tốt ;
92:7

Th́ TA sẽ làm con đường đưa đến thoải mái được dễ dàng cho y;
92:8

Ngược lại, đối với ai keo kiệt và tự cho ḿnh đầy đủ.
92:9

Và bài bác cái Tốt;
92:10

Th́ TA sẽ làm con đường đưa đến khổ sở được dễ dàng cho y;
92:11

Và tài sản của y chẳng giúp ích được y khi y sa (Hỏa ngục);
92:12

Quả thật, TA (Allah) có nhiệm vụ hướng dẫn.
92:13

Và quả thật, Đời sau và đời này là của TA.
92:14

Bởi thế, TA cảnh cáo các ngươi về ngọn Lửa cháy dữ dội;
92:15

Không ai bị nướng (đốt) trong đó ngoài quân khốn nạn nhất,
92:16

Tên bài bác và quay bỏ đi.
92:17

Và người ngay chính sợ Allah sẽ được giữ xa khỏi nó:
92:18

Những ai bố thí tài sản của ḿnh nhằm tẩy sạch bản thân,
92:19

Và không đ̣i hỏi một ai trả ơn ḿnh về ân huệ đă ban cho người,
92:20

Ngược lại, chỉ mong t́m Sắc Diện hài-ḷng của Rabb của ḿnh, Đấng Tối Cao;
92:21

Và chắc chắn y sẽ sớm được hài ḷng.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M