New Page 1
 
New Page 1

91. الشمس - Chương 91. Ash-Shams (Mặt Trời)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
91:1

Thề bằng mặt trời vớiợ sức chói sáng của nó;
91:2

Thề bằng mặt trăng khi nó đi theo nó (mặt trời);
91:3

Thề bằng ban ngày khi nó làm nó (mặt trời) rạng rỡ;
91:4

Thề bằng ban đêm khi nó che lắp nó (mặt trời);
91:5

Thề bằng bầu trời và Đấng đă dựng nó;
91:6

Thề bằng trái đất và Đấng đă trải rộng nó;
91:7

Thề bằng linh hồn và Đấng đă ban cho nó h́nh thái;
91:8

Rồi khiến nó ư thức được việc ác của nó và việc thiện của nó;
91:9

Người nào tẩy sạch nó th́ chắc chắn sẽ thành đạt.
91:10

Người nào làm hư hỏng nó th́ chắc chắn sẽ thất bại.
91:11

Thamud, do sự thái quá của chúng, đă bài bác.
91:12

Khi quân khốn nạn nhất trong bọn chúng đứng dậy (đi cắt nhượng con lạc đà cái).
91:13

Thấy thế, Thiên sứ bảo chúng: “Đây là con lạc đà cái của Allah, hăy để cho nó uống nước.”
91:14

Nhưng chúng bài bác Người và cắt nhượng nó. Bởi thế Rabb của chúng đă tiêu diệt chúng v́ tội ác của chúng và san bằng chúng.
91:15

Và Ngài không sợ hậu quả của việc đó.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 92G0M