New Page 1
 
New Page 1

90. البلد - Chương 90. Al-Balad (Thị Trấn)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
90:1

Không! TA (Allah) thề bằng thị trấn (Makkah) này;
90:2

Và Ngươi là một cư dân (tự do) của thị trấn này;
90:3

Và bằng đấng sinh thành (Adam) và con cháu mà Người đă sinh ra;
90:4

Chắc chắn, TA (Allah) đă tạo hóa con người để phấn đấu cực nhọc.
90:5

Phải chăng y nghĩ rằng không có ai làm ǵ được y?
90:6

Y bảo: “Tôi đă tiêu phí vô số tài sản.”
90:7

Phải chăng y nghĩ rằng không có ai thấy y?
90:8

Há TA (Allah) đă không làm cho y có cặp mắt?
90:9

Và chiếc lưỡi và đôi môi?
90:10

Và chỉ cho y hai con đường (chính và tà)?
90:11

Nhưng y không dấn thân trên con đường dốc đứng.
90:12

Và điều ǵ cho Ngươi biết con đường dốc đứng là ǵ?
90:13

Việc giải phóng một ṿng cổ (nô lệ);
90:14

Và nuôi ăn vào một ngày đói lă
90:15

Một đứa trẻ mồ côi thân thuộc;
90:16

Hoặc một người túng thiếu dính bụi đường.
90:17

Rồi trở thành một người có đức tin và khuyến khích nhau kiên nhẫn và khuyến khích nhau độ lượng.
90:18

Họ là những người bên tay phải (sẽ vào Thiên đàng).
90:19

C̣n những ai phủ nhận các Lời mặc khải của TA th́ sẽ là những người bên tay trái;
90:20

Lửa (của Hỏa ngục) sẽ bao phủ lấy chúng.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M