New Page 1
 
New Page 1

88. الغاشية - Chương 88. Al-Ghashiya (Hiện Tượng Bao Trùm)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
88:1

Há Ngươi đă nghe về hiện tượng bao trùm?
88:2

Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ sa sầm.
88:3

Cực nhọc, rũ rượi.
88:4

Sẽ đi vào trong Lửa cháy bùng,
88:5

Sẽ được cho uống nước múc từ một ngọn suối nóng bỏng,
88:6

Không có thức ăn nào cho họ dùng ngoài loại cây đắng gai góc ‘dari’,
88:7

Không dinh dưỡng cũng không làm hết đói.
88:8

Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ hân hoan,
88:9

Măn nguyện với nỗ lực của ḿnh.
88:10

Trong một ngôi Vườn cao đẹp (Thiên đàng).
88:11

Mà họ sẽ không nghe thấy một lời nhảm nhí nào;
88:12

Bên trong có suối nước chảy,
88:13

Có bệ ngồi cao,
88:14

Có cốc nước giải khát dọn sẵn.
88:15

Có gối tựa sắp thành hàng ngay ngắn,
88:16

Có thảm trải xinh đẹp.
88:17

Há họ không quan sát các con lạc đà, xem chúng đă được tạo hóa như thế nào?
88:18

Và bầu trời đă được nhấc cao như thế nào?
88:19

Và các quả núi đă được dựng đứng như thế nào?
88:20

Và trái đất đă được trải rộng như thế nào?
88:21

Hăy nhắc nhở (họ); Ngươi chỉ là một Người Nhắc nhở;
88:22

Chứ không phải là một vị giám-đốc (độc tài) đối với họ.
88:23

Trừ phi ai quay lưng bỏ đi và không tin tưởng
88:24

Th́ Allah sẽ trừng phạt y bằng một h́nh phạt to lớn.
88:25

Quả thật, họ sẽ trở về với TA (vào Ngày Phục Sinh);
88:26

Rồi quả thật, TA sẽ gọi họ đến điều trần.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 92G0M