New Page 1
 
New Page 1

86. الطارق - Chương 86. At-Tariq (Khách Viếng Đêm)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
86:1

Thề bằng bầu trời và khách viếng đêm;
86:2

Và điều ǵ cho Ngươi biết khách viếng đêm là ǵ?
86:3

(Đó là) một ngôi sao chiếu sáng;
86:4

Quả thật, mỗi một người đều có một vị canh gác .
86:5

Con người hăy suy xét y đă được tạo hóa từ cái ǵ?
86:6

Y được tạo hóa từ một giọt nước xuất ra,
86:7

Từ giữa xương sống và xương sườn;
86:8

Quả thật, Ngài (Allah) thừa khả năng làm y (sống) trở lại!
86:9

Vào một Ngày mà mọi bí mật đều được phơi bày,
86:10

Th́ y sẽ bất lực và không được ai giúp đỡ.
86:11

Thề bằng bầu trời (cho mưa) trở lại.
86:12

Và bằng đất đai nứt ra (cho cây cối đâm chồi).
86:13

Quả thật! Nó (Qur'an) là một Lời phân biệt (phúc và tội).
86:14

Và nó không phải là lời bỡn cợt.
86:15

Quả thật, chúng đang mưu toan một kế hoạch .
86:16

Và TA (Allah) cũng đang vạch ra một kế hoạch.
86:17

Thôi, hăy tạm tha cho những kẻ vô đức tin. Hăy nhă nhặn tạm tha cho chúng.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M