New Page 1
 
New Page 1

84. الإنشقاق - Chương 84. Al-Inshiqaq (Hiện Tượng Chẻ Nứt)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
84:1

Khi bầu trời chẻ nứt,
84:2

Và tuân lệnh Đấng Rabb (Chủ Tể) của nó và thi hành nhiệm vụ;
84:3

Và khi trái đất được trải bằng,
84:4

Và quẳng mọi vật nằm bên trong nó ra ngoài và trở thành trống rỗng,
84:5

Và tuân lệnh Đấng Rabb (Chủ Tể) của nó và thi hành nhiệm vụ;
84:6

Này hỡi con người! Quả thật, ngươi làm lụng rất ư cực nhọc hướng về Rabb của ngươi, bởi thế ngươi sẽ gặp Ngài.
84:7

Do đó, đối với ai được trao hồ sơ của ḿnh nơi tay phải,
84:8

Th́ sẽ được phán xét bằng một cuộc phán xét dễ dàng,
84:9

Và sẽ vui vẻ trở về với gia đ́nh.
84:10

Ngược lại, đối với ai được trao hồ sơ của ḿnh từ sau lưng,
84:11

Th́ sẽ cầu xin cho được chết phứt;
84:12

Và bước vào Lửa cháy bùng.
84:13

Quả thật, y đă sống vui sướng với gia đ́nh!
84:14

Quả thật, y đă nghĩ y sẽ không bao giờ trở về (với TA)!
84:15

Vâng! Quả thật, Rabb của y hằng thấy y;
84:16

Bởi thế, TA (Allah) thề bằng hoàng hôn;
84:17

Và bằng ban đêm và bằng cái tụ họp ;
84:18

Và bằng mặt trăng khi nó tṛn,
84:19

#NAME?
84:20

Nhưng trắc trở chuyện ǵ mà họ không tin?
84:21

Bởi v́ khi Qur'an được xướng đọc cho họ, họ không chịu phủ phục;
84:22

Không, những kẻ vô niềm tin bài bác;
84:23

Và Allah biết rơ những điều mà họ giấu giếm,
84:24

Bởi thế, hăy báo cho họ biết về một sự trừng phạt đau đớn;
84:25

Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện th́ sẽ nhận một phần thưởng không hề dứt cạn.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M