New Page 1
 
New Page 1

83. المطففين - Chương 83. Al-Mutaffifin (Những Kẻ Gian Lận)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
83:1

Khốn khổ cho những kẻ lừa đảo:
83:2

Những ai khi đo cho ḿnh th́ đo đủ,
83:3

Nhưng khi đo cho người th́ đo thiếu;
83:4

Há những người này không nghĩ rằng họ sẽ được phục sinh
83:5

Vào một Ngày khủng khiếp?
83:6

Ngày mà nhân loại sẽ đứng trước mặt Đức Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ.
83:7

Không! Quả thật, hồ sơ của những kẻ ác đức được cất giữ trong Sijjin.
83:8

Và điều ǵ cho Ngươi (Nabi) biết Sijjin là ǵ?
83:9

Một quyển sổ ghi khắc (điều ác).
83:10

Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ bài bác;
83:11

Những ai bài bác Ngày Phán xử.
83:12

Và không ai bài bác nó ngoài từng tên vượt quá mức giới hạn, tội lỗi.
83:13

Và khi các Lời mặc khải của TA được đọc nhắc y th́ y bảo: “Chuyện của các cổ nhân.”
83:14

Nhưng không, quả tim của chúng dính vết nhơ của những điều tội lỗi mà chúng đă thu hoạch.
83:15

Nhất định không! Vào ngày đó, chúng sẽ bị ngăn che khỏi Đức Rabb của chúng.
83:16

Rồi thật sự, chúng sẽ đi vào ḷ Lửa (Hỏa ngục);
83:17

Rồi có lời bảo chúng: “Đây là cái mà các ngươi thường bài bác!”
83:18

Nhưng không! Quả thật, hồ sơ của người đức hạnh sẽ được cất giữ trong Illiyyun.
83:19

Và điều ǵ cho Ngươi (Nabi) biết Illiyyun là ǵ?
83:20

Một quyển sổ khắc ghi (việc thiện)
83:21

Mà những vị (Thiên thần) tiếp cận (Allah) sẽ làm chứng.
83:22

Quả thật, người đức hạnh sẽ ở trong (Ngôi vườn) Hạnh phúc.
83:23

Thưởng ngoạn trên các tràng kỷ.
83:24

Ngươi sẽ nhận ra ánh hạnh phúc trên gương mặt của họ.
83:25

Họ sẽ được chiêu đăi bằng một loại rượu tinh khiết được khằn kín;
83:26

Khằn của nó bằng xạ hương. Và để cho những người thèm muốn cái đó nên thi đua.
83:27

Và chất ḥa của nó (rượu) múc từ Tasnim .
83:28

Một ngọn suối mà những người gần (Allah) nhất sẽ uống.
83:29

Quả thật, những ai phạm tội thường chê cười những ai có đức tin.
83:30

Và mỗi khi đi ngang qua chỗ của họ, chúng nháy mắt với nhau nhạo báng;
83:31

Và khi trở về với gia đ́nh, chúng trở về với sự giễu cợt;
83:32

Và khi thấy họ, chúng bảo nhau: “Quả thật đây là những kẻ lầm lạc!”
83:33

Nhưng chúng không được phái đến canh gác họ.
83:34

Vào Ngày (Phán xử) đó những ai có đức tin sẽ cười trả những kẻ vô niềm tin;
83:35

Ngắm nh́n trên các tràng kỷ.
83:36

Há những kẻ vô niềm tin sẽ nhận quả báo đầy đủ về những điều (tội lỗi) mà chúng đă từng làm?
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M