New Page 1
 
New Page 1

82. الإنفطار - Chương 82. Al-Infitar (Hiện Tượng Chẻ Đôi)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
82:1

Khi bầu trời bị chẻ đôi.
82:2

Và khi các tinh tú rơi rụng tản mác;
82:3

Và khi các đại dương dâng trào;
82:4

Và khi các ngôi mộ bị quật lên;
82:5

Con người sẽ biết điều mà y đă gởi đi trước và lưu lại sau;
82:6

Này hỡi người! Điều ǵ đă đánh lừa ngươi về Rabb (Allah) rất mực Quảng đại của ngươi?
82:7

Đấng đă tạo hóa ngươi, ban h́nh thể, rồi làm cho ngươi quân b́nh;
82:8

Ngài sẽ uốn nắn ngươi theo h́nh thể nào mà Ngài muốn;
82:9

Nhưng không! Các ngươi bài bác việc Phán xử.
82:10

Và quả thật, có các vị canh gác theo trông chừng các ngươi,
82:11

Các vị biên chép đáng tôn kính,
82:12

Họ biết rơ mọi điều các ngươi làm.
82:13

Quả thật, người đức hạnh chắc chắn sẽ ở trong (Ngôi vườn) hạnh phúc;
82:14

Và quả thật, kẻ ác đức chắc chắn sẽ ở trong Ḷ lửa,
82:15

Nơi mà chúng sẽ đi vào vào Ngày Phán xử,
82:16

Và là nơi mà chúng sẽ không thoát ra đặng.
82:17

Và điều ǵ cho ngươi biết Ngày Phán xử là ǵ?
82:18

Rồi điều ǵ cho ngươi biết Ngày Phán xử là ǵ?
82:19

Ngày mà không một người nào có thể làm được một điều ǵ để giúp đỡ người khác bởi v́ mọi Mệnh lệnh vào Ngày đó sẽ hoàn toàn thuộc về Allah.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 92G0M