New Page 1
 
New Page 1

81. التكوير - Chương 81. At-Takwir (Hiện Tượng Cuốn Xếp)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
81:1

Khi mặt trời cuốn xếp và biến mất ;
81:2

Và khi các tinh tú rơi rụng, mất sáng;
81:3

Và khi các quả núi bị di chuyển mất biệt;
81:4

Và khi các con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê;
81:5

Và khi các con dă thú sẽ được lùa tập trung;
81:6

Và khi các đại dương dâng trào;
81:7

Và khi các linh hồn sẽ được kết đôi
81:8

Và khi các đứa bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi
81:9

V́ tội ǵ mà bé đă bị giết?
81:10

Và khi các tờ giấy sẽ được mở ra;
81:11

Và khi bầu trời sẽ bị lột trần;
81:12

Và khi Ḷ Lửa sẽ được nhúm lên;
81:13

Và khi Thiên đàng sẽ được mang đến gần,
81:14

Mỗi người (linh hồn) sẽ biết điều mà y tŕnh bày.
81:15

Nhưng không, TA thề bằng các hành tinh rút lui,
81:16

Di chuyển nhanh, biến mất,
81:17

Và thề bằng ban đêm khi nó tan biến;
81:18

Và bằng ban mai khi nó thổi (màn đêm ra đi);
81:19

Quả thật, Nó (Qur'an) là Lời lẽ của một Vị Thiên sứ rất vinh dự
81:20

Đă được (Allah), Chủ Nhân của Thiên Ngai ban cho quyền lực và danh dự
81:21

Được (các thiên thần) tuân theo trên cao và rất đáng tin cậy.
81:22

Và người Bạn của các ngươi không bị mất trí;
81:23

Và chắc chắn Người đă thấy Vị ấy (Jibril) tại chân trời sáng tỏ (hướng đông).
81:24

Và Người không giữ cho riêng ḿnh điều vô h́nh .
81:25

Và Nó (Qur'an) không phải là lời nói của Shaytan đáng tống xuất.
81:26

Thế các người đi đâu?
81:27

Quả thật, Nó (Qur'an) chỉ là Lời Nhắc nhở cho muôn loài.
81:28

Cho ai là người muốn đi đúng đường,
81:29

Nhưng điều mà các người muốn sẽ không thành tựu trừ phi Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ muốn (hay chấp thuận).
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M