New Page 1
 
New Page 1

80. عبس - Chương 80. Abasa (Thiên sứ Cau Mày)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
80:1

Người cau mày và quay lưng sang phía khác,
80:2

V́ một người mù đến gặp;
80:3

Và điều ǵ cho Ngươi biết may ra y được tẩy sạch (tội)?
80:4

Hoặc được nhắc nhở bởi v́ sự nhắc nhở có lợi cho y?
80:5

Ngược lại, đối với kẻ tự cho ḿnh đầy đủ (v́ giầu có),
80:6

Th́ Ngươi lại vồn vă với hắn ;
80:7

Không phải trách nhiệm của Ngươi nếu hắn không được tẩy sạch (tội).
80:8

Và ai chạy đến với Ngươi,
80:9

V́ cả sợ (Allah),
80:10

Th́ Ngươi lại lơ là với y.
80:11

Không (được làm thế); quả thật, đó là sự nhắc nhở.
80:12

Bởi thế, nếu ai muốn th́ hăy nhớ
80:13

(Các điều ghi) trong các tờ kinh rất cao-quí,
80:14

Cao-thâm, trong-sạch,
80:15

Do bàn tay của những người biên chép
80:16

Vinh dự và đạo đức (ghi lại).
80:17

Con người thật đáng chết! Cái ǵ làm y phủ nhận Ngài?
80:18

Ngài đă tạo hóa y từ cái ǵ?
80:19

Từ một giọt tinh dịch. Ngài tạo hóa y và định mệnh (cho y);
80:20

Rồi làm con-đường được dễ dàng cho y;
80:21

Rồi làm cho y chết; rồi chôn y xuống mộ;
80:22

Rồi khi muốn, Ngài sẽ dựng y sống lại.
80:23

Không, khi Ngài truyền lệnh, y không tuân hành.
80:24

Thế con người hăy nh́n thực phẩm của y:
80:25

Rằng TA xối nước mưa xuống dồi dào,
80:26

Rồi, TA chẻ đất nứt ra,
80:27

Bởi thế, TA làm mọc ra hạt giống trong đó,
80:28

Và trái nho và rau cải xanh tươi,
80:29

Và trái ô-liu và trái chà là,
80:30

Và vườn trái cây rậm rạp,
80:31

Và trái cây và cây cỏ,
80:32

Làm lương thực cho các người và gia súc của các người.
80:33

Nhưng khi tiếng Thét chát chúa xảy ra,
80:34

Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của ḿnh,
80:35

Bỏ cha mẹ,
80:36

Và vợ con.
80:37

Vào Ngày đó, mỗi người lo âu cho bản thân đủ làm cho y quên bẵng người khác.
80:38

Vào Ngày đó, có những gương mặt sẽ sáng rỡ
80:39

Cười nói, thỏa thích với tin vui (về Thiên đàng).
80:40

Vào Ngày đó, có những gương mặt dính toàn bụi bặm,
80:41

Sa sầm;
80:42

Đó là những kẻ vô niềm tin và ác ôn.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M