New Page 1
 
New Page 1

78. النبإ - Chương 78. An-Naba' (Các Nguồn Tin Lớn)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
78:1

Chúng đang hỏi nhau điều ǵ
78:2

Về các nguồn tin lớn
78:3

Mà chúng không đồng ư vậy?
78:4

Không, chúng sẽ sớm biết!
78:5

Rồi, nhất định không! Chúng sẽ sớm biết!
78:6

Há TA đă không làm trái đất như một tấm thảm?
78:7

Và các quả núi như những cột trụ?
78:8

Và TA đă tạo các ngươi thành cặp đôi (nam và nữ).
78:9

Và làm giấc ngủ của các ngươi thành một sự nghỉ ngơi.
78:10

Và làm màn đêm như một tấm phủ,
78:11

Và làm ban ngày để t́m kế sinh nhai.
78:12

Và TA đă dựng bên trên các ngươi bảy cái (tầng trời) vững chắc,
78:13

Và làm một chiếc đèn chói sáng.
78:14

Và ban nước mưa dồi dào từ các đám mây chứa nước mưa.
78:15

Mà TA dùng để làm mọc ra trái hạt và cây cối,
78:16

Và vườn tược cây lá xum xuê.
78:17

Quả thật, Ngày Quyết định (Phân loại) là một cuộc hẹn;
78:18

Ngày mà C̣i sẽ hụ vang rền và các ngươi sẽ (từ các ngôi mộ) đi ra từng đoàn;
78:19

Và bầu trời sẽ được mở toang như cửa mở,
78:20

Và những quả núi sẽ bị dời đi mất biệt như ảo ảnh.
78:21

Quả thật, Hỏa ngục là một chỗ mai phục,
78:22

Một chỗ ở cho những kẻƯ tội lỗi vượt quá mức giới hạn,
78:23

Chúng sẽ ở trong đó hằng thế kỷ,
78:24

Trong đó, không có ǵ mát để nếm cũng chẳng có ǵ để uống;
78:25

Ngoại trừ một loại nước cực sôi và chất mủ hôi tanh.
78:26

Một phần đáp đền xứng đáng (với các tội ác).
78:27

Quả thật, chúng không mong đợi việc thanh toán;
78:28

Và triệt để bài bác các Lời mặc khải của TA.
78:29

Và TA đă cho ghi mọi điều vào một quyển Sổ (bộ đời).
78:30

Bởi thế, hăy nếm (Lửa); TA sẽ không thêm ǵ cho các ngươi ngoài sự trừng phạt.
78:31

Quả thật những người ngay chính sợ Allah sẽ thành đạt:
78:32

Những ngôi vườn tươi tốt và những vườn nho;
78:33

Những trinh nữ trẻ đẹp với bộ ngực căng tṛn cùng lứa tuổi;
78:34

Và một cốc đầy (rượu).
78:35

Không nghe một lời sàm sỡ hoặc gian dối nào trong đó cả;
78:36

Một phần thưởng từ Rabb (Allah) của Ngươi, một món quà dồi dào
78:37

Của Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và mọi vật giữa hai (trời đất), Đấng ar-Rahman (Rất mực Độ lượng) mà không ai được quyền đôi co.
78:38

Ngày mà Ar-Ruh và các thiên thần đứng thành hàng. Không ai được nói ngoại trừ người nào mà Đấng Ar-Rahman cho phép; và y sẽ nói điều nào đúng.
78:39

Đó là Ngày của sự Thật. Bởi thế, để cho ai muốn, nên chọn lấy một chỗ ở với Rabb của y.
78:40

Quả thật, TA (Allah) đă cảnh cáo các ngươi về một sự trừng-phạt gần kề, Ngày mà con người sẽ thấy cái (hậu quả) mà bàn tay của y đă gởi đi trước; và người vô niềm tin sẽ than: “Thiệt thân tôi mất! Phải chi tôi là cát bụi!”
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M