New Page 1
 
New Page 1

77. المرسلات - Chương 77. Al-Mursalat (Các Phái Viên)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
77:1

Thề bằng các phái viên được cử đi liên tục;
77:2

Bởi thế, chúng thổi mạnh theo luồng,
77:3

Và rải tung (mọi vật) khắp nơi;
77:4

Và tách biệt (cái tốt) khỏi (cái xấu);
77:5

Bởi thế, chúng phổ biến Lời Nhắc nhở rộng khắp.
77:6

Hoặc để chứng minh hoặc để cảnh cáo;
77:7

Quả thật, điều mà các người đă được hứa ắt xảy ra.
77:8

Bởi thế, khi những v́ sao lu mờ dần;
77:9

Và khi bầu trời bị chẻ đôi;
77:10

Và khi những quả núi bị thổi rắc như bụi ;
77:11

Và khi các Thiên sứ được gọi tập họp vào một thời điểm;
77:12

Vào Ngày nào (những dấu hiệu đó) được dời lại?
77:13

Vào Ngày Phân loại (kẻ ác và người thiện).
77:14

Và điều ǵ giải thích cho Ngươi biết Ngày Phân loại là ǵ?
77:15

Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ bài bác sự thật!
77:16

Há TA (Allah) đă không tiêu diệt các thế hệ trước?
77:17

Rồi, TA cho nối tiếp theo chúng các thế hệ sau.
77:18

TA đối xử với những kẻ tội lỗi đúng như thế.
77:19

Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ bài bác sự thật!
77:20

Há TA đă không tạo các người từ một chất lỏng đáng khinh?
77:21

Mà TA đă đặt an toàn tại một nơi chứa cố định .
77:22

Đến một thời hạn ấn định.
77:23

Do đó, TA đă định mệnh bởi v́ TA là Đấng quyết định ưu việt.
77:24

Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ bài bác sự thật!
77:25

Há TA đă không làm trái đất như một nơi đón tiếp
77:26

Người sống và kẻ chết?
77:27

Và đă đặt vững chắc nơi đó những quả núi cao sừng sững và cung cấp cho các người nước uống mát rượi?
77:28

Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ bài bác sự thật!
77:29

Hăy đi đến chỗ mà các người đă từng bài bác.”
77:30

“Đến chỗ bóng tối có ba cột trụ (khói đen bay lên),
77:31

“Không che mát cũng không che khỏi ngọn Lửa.”
77:32

Quả thật, nó hà ra những ngọn lửa to như những pháo đài,
77:33

Giống như con lạc-đà màu vàng.
77:34

Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ bài bác sự thật!
77:35

Đây là Ngày mà chúng sẽ không nói,
77:36

Cũng sẽ không khiếu nại được điều ǵ.
77:37

Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ bài bác sự thật!
77:38

Đây là Ngày Phân loại. TA sẽ tập trung các người và các người xưa.
77:39

Bởi thế, nếu các người có mưu đồ điều ǵ, th́ hăy mưu đồ phá hỏng TA!
77:40

Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ bài bác sự thật!
77:41

Quả thật, những người ngay chính sợ Allah sẽ ở giữa bóng mát và ḍng suối nước trong;
77:42

Với đủ loại trái cây mà họ thích.
77:43

“Hăy ăn và uống cho măn nguyện tấm ḷng do những công tŕnh mà quí vị đă từng làm.”
77:44

Chắc chắn, TA sẽ trọng thưởng những người làm tốt đúng như thế.
77:45

Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ bài bác sự thật!
77:46

“Cứ ăn uống và hưởng thụ cuộc đời ngắn ngủi này. Quả thật, các người là những kẻ tội lỗi.”
77:47

Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ bài bác sự thật!
77:48

Và khi có lời bảo chúng: “Hăy cúi đầu (trước Allah), chúng không chịu cúi đầu.”
77:49

Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ bài bác sự thật!
77:50

Thế, chúng sẽ tin tưởng nơi Lời tŕnh bày nào sau Nó ?
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M