New Page 1
 
New Page 1

75. القيامة - Chương 75. Al-Qiyama (Sự Phục Sinh)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
75:1

TA thề bằng Ngày Phục sinh;
75:2

Và TA thề bằng linh hồn tự trách.
75:3

Há con người nghĩ rằng TA (Allah) sẽ không bao giờ tập hợp được các xương cốt của y?
75:4

Vâng, TA thừa sức ráp lại toàn hảo từng đầu ngón tay của y.
75:5

Không! Con người muốn tiếp tục sống phóng đăng;
75:6

Y hỏi: “Lúc nào sẽ xảy ra Ngày Phục sinh?”
75:7

Khi cái nh́n bị chói ḷa;
75:8

Và khi mặt trăng bị che khuất,
75:9

Và khi mặt trời và mặt trăng giao nhau.
75:10

Vào Ngày đó con người sẽ bảo: “Đâu là chỗ thoát thân?”
75:11

Vô phương! Không có chỗ tị nạn.
75:12

Vào Ngày đó, nơi yên nghỉ là về với Rabb của Ngươi.
75:13

Vào Ngày đó, con người sẽ được thông báo về điều mà y đă gởi đi trước và điều mà y c̣n lưu lại sau.
75:14

Không! Con người nh́n thấy rơ bản thân của ḿnh nhất;
75:15

Mặc dầu y viện đủ lư do để chạy tội.
75:16

Chớ uốn lưỡi của Ngươi về Nó (Qur'an) hầu giục giả Nó;
75:17

Quả thật, TA (Allah) có nhiệm vụ tom góp Nó và xướng đọc Nó ;
75:18

Bởi thế, khi TA đọc Nó (Qur'an), hăy đọc theo ;
75:19

Rồi chính TA có nhiệm vụ giải thích Nó minh bạch.
75:20

Không! Không, các người yêu đời sống hiện tại;
75:21

Và quên lăng Đời sau.
75:22

Vào Ngày đó, gương mặt của một số người sẽ sáng rỡ;
75:23

Ngắm nh́n Rabb của họ;
75:24

Và vào Ngày đó, gương mặt của một số người sẽ sa sầm,
75:25

Lo nghĩ về một tai họa sẽ đập nát lưng;
75:26

Không! Khi nó lên đến xương quai xanh;
75:27

Và có tiếng hỏi: “Ai là thầy bùa ?”
75:28

Và y nghĩ (đă đến lúc) phải biệt ly;
75:29

Và ống chân này nhập vào ống chân nọ;
75:30

Vào Ngày đó là việc đưa về với Rabb của Ngươi
75:31

Nhưng y không tin cũng không dâng lễ 'Salaah';
75:32

Ngược lại, y bài bác sự thật và quay bỏ đi;
75:33

Rồi y bước về nhà dáng điệu ngạo mạn;
75:34

Chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân!
75:35

Rồi, chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân.
75:36

Há con người nghĩ rằng y được tự do tác oai tác quái?
75:37

Há y không là một giọt tinh dịch được xuất ra?
75:38

Rồi trở thành một ḥn máu đặc; tiếp đó, được (Allah) uốn nắn thành h́nh thể;
75:39

Rồi từ y, (Allah) làm ra hai giới (tính), nam và nữ.
75:40

Há Đấng đó không đủ khả năng phục sinh được người chết ?
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M