New Page 1
 
New Page 1

74. المدثر - Chương 74. Al-Muddathir (Người Đắp Chăn)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
74:1

Hỡi người đắp chăn !
74:2

Hăy đứng lên và cảnh cáo (người dân)!
74:3

Và hăy vĩ đại hóa Rabb (Allah) của Ngươi.
74:4

Và hăy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ!
74:5

Hăy tránh xa các tượng thần;
74:6

Và khi làm ơn chớ mong (người) trả ơn;
74:7

Và v́ Rabb (Allah) của Ngươi hăy kiên nhẫn;
74:8

Bởi thế, khi C̣i hụ lên.
74:9

Th́ Ngày đó sẽ là Ngày gian nan (vất vả).
74:10

Không mấy thoải mái đối với những kẻ không có đức tin;
74:11

Hăy để mặc TA với kẻ mà TA đă tạo ra cô đơn
74:12

Và TA đă làm cho y giầu có.
74:13

Và con cái đầy đàn bên cạnh.
74:14

Và suôn sẻ mọi điều;
74:15

Rồi y c̣n tham lam muốn TA ban thêm nữa;
74:16

Nhất định không! Quả thật, y là kẻ phản đối các Lời mặc khải của TA.
74:17

TA sẽ chồng chất lên y hoạn nạn to như núi As-Sa'ud.
74:18

Quả thật, y suy ngẫm và quyết định,
74:19

Bởi thế, y chỉ thiệt thân! Y quyết định như thế nào.
74:20

Rồi y chỉ thiệt thân! Y quyết định như thế nào!
74:21

Rồi y nh́n;
74:22

Rồi cau mày và nhăn nhó;
74:23

Rồi quay lưng và tỏ vẻ ngạo mạn;
74:24

Thế rồi y bảo: “Điều này chẳng qua là tṛ ảo thuật đă được truyền chuyển.
74:25

“Rơ thật, (Qur'an) này chỉ là lời lẽ của một người phàm.”
74:26

TA sẽ sớm quẳng y vào (Lửa) Saqar.
74:27

Và điều ǵ cho Ngươi biết Saqar là ǵ?
74:28

Nó không dung tha cũng không bỏ sót.
74:29

Nó đốt cháy đen thui các lớp da.
74:30

Có mười chín vị (Thiên thần) trông coi nó;
74:31

Và TA đă không chỉ định ai ngoài thiên thần làm những vị trông coi Lửa của Hỏa ngục. Và TA ấn định con số (19) của chúng như một sự thử thách cho những ai không có đức tin; và để thuyết phục những ai đă được ban cấp Kinh sách ; và để tăng cường đức tin cho những người tin tưởng; và để cho những người được ban Kinh sách cũng như những người tin tưởng (Muslim) không ngờ vực ǵ cả; và để cho những kẻ mang trong ḷng một chứng bệnh (giả dối) và những kẻ không có đức tin có dịp nói: “Allah định nói ǵ qua ngụ ngôn này.” Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn như thế; và không ai ngoài Ngài (Allah) có thể biết rơ lực luợng của Rabb của Ngươi. Và Nó (Qur'an) là Lời Nhắc nhở cho người phàm.
74:32

Không! thề bằng mặt trăng,
74:33

Và bằng đêm tối khi nó rút đi,
74:34

Và bằng hừng đông khi nó chói rạng,
74:35

Quả thật Nó (Saqar) là một (điềm báo) lớn nhất;
74:36

Một sự cảnh cáo (nhắc nhở) người phàm;
74:37

Cho ai trong các người muốn đi trước hoặc muốn đi sau.
74:38

Mỗi linh hồn là một bảo chứng cho những điều mà nó đă thu hoạch.
74:39

Ngoại trừ những người bên tay phải
74:40

Sẽ hỏi nhau trong các Ngôi vườn.
74:41

Về những kẻ tội lỗi.
74:42

“Điều ǵ đă đưa các anh vào Lửa Saqar?”
74:43

Chúng sẽ đáp: “Chúng tôi không phải là những người năng dâng lễ 'Salaah',
74:44

Và chúng tôi không phải là những người nuôi ăn người nghèo.
74:45

Và chúng tôi thường nói chuyện vô bổ với những người hay chuyện văn tầm phào;
74:46

Và chúng tôi thường bài bác Ngày Phán xử
74:47

Cuối cùng điều chắc chắn đă đến với chúng tôi
74:48

Bởi thế, việc can thiệp của những người can thiệp không mang lợi ǵ về cho chúng cả.
74:49

Lư do ǵ đă khiến chúng quay làm ngơ trước Lời Nhắc nhở?
74:50

Chúng giống như các con lừa khiếp đảm.
74:51

Tháo chạy trước con sư tử.
74:52

Không, mỗi người trong bọn chúng muốn được trao cho những tờ kinh được trải ra;
74:53

Không! chúng không sợ Đời sau.
74:54

Không! Quả thật Nó (Qur'an) là Lời Nhắc nhở;
74:55

Bởi thế, nếu ai muốn, th́ nhớ nó;
74:56

Nhưng không ai nhớ nó đặng trừ phi Allah muốn (hướng dẫn y) bởi v́ Ngài là Đấng nắm Taqwa và là Đấng nắm việc tha thứ.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 92G0M