New Page 1
 
New Page 1

70. المعارج - Chương 70. Al-Ma'arij (Các Con Đường Thăng Thiên)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
70:1

Có người hỏi về sự trừng phạt
70:2

Dành cho những kẻ không có đức tin và không ai có thể tránh khỏi,
70:3

Từ Allah, Chủ nhân của các con đường thăng thiên.
70:4

Các Thiên thần và Ruh (Jibril) đi lên chầu Ngài (Allah) trong một Ngày tương đương với năm mươi ngàn năm.
70:5

Ngươi hăy kiên nhẫn chịu đựng một cách vui tươi,
70:6

Quả thật, chúng thấy nó xa vời,
70:7

Nhưng TA (Allah) thấy nó gần kề;
70:8

Ngày mà bầu trời sẽ như đồng thau được nấu chảy;
70:9

Và những quả núi sẽ như lông trừu;
70:10

Không một người bạn nào sẽ hỏi thăm người bạn của ḿnh;
70:11

Mặc dầu họ nh́n thấy nhau. Kẻ tội lỗi mong muốn nếu y có thể dâng các đứa con để thế mạng hầu khỏi bị trừng phạt vào ngày đó;
70:12

Cả người vợ lẫn anh em của y,
70:13

Và bà con ruột thịt đă chứa chấp y,
70:14

Và tất cả những ǵ trên quả đất; rồi để nó giải cứu y.
70:15

Nhưng vô phương. Quả thật nó là Lửa ngọn
70:16

Đốt tróc da đầu.
70:17

Nó sẽ gọi ai quay lưng bỏ đi,
70:18

Và tom góp của cải và giấu kỹ.
70:19

Quả thật, con người được tạo ra nôn nóng;
70:20

Hay than van khi gặp điều dữ;
70:21

Và keo kiệt khi gặp điều lành.
70:22

Ngoại trừ những người dâng lễ 'Salaah',
70:23

Những ai kiên tŕ trong việc dâng lễ 'Salaah' của họ;
70:24

Và những ai có một phần qui định trong tài sản của họ (Zakaah),
70:25

Dành cho người ăn xin và người thiếu hụt;
70:26

Và những ai xác nhận có Ngày Phán xử (Cuối cùng),
70:27

Và những ai sợ sự trừng phạt của Rabb của họ;
70:28

Quả thật, sự trừng phạt của Rabb của họ là điều mà không có ǵ bảo đảm an toàn.
70:29

Và những ai giữ ǵn phần kín đáo của cơ thể ,
70:30

Ngoại trừ với vợ và với ai nằm dưới tay phải của ḿnh ; bởi v́ họ không bị khiển trách.
70:31

Nhưng ai t́m cách vượt quá điều đó th́ sẽ là những kẻ phạm tội.
70:32

Và những ai tôn trọng việc uỷ thác và lời giao-ước;
70:33

Và những ai đứng vững trong việc làm chứng của ḿnh;
70:34

Và những ai chăm sóc việc dâng lễ 'Salaah' của ḿnh,
70:35

Những người đó sẽ được vinh dự trong những Ngôi Vườn.
70:36

Chuyện ǵ xảy ra cho những kẻ không có đức tin đổ xô đến trước mặt Ngươi
70:37

Từng nhóm một, bên phải và bên trái?
70:38

Há từng tên một của bọn chúng muốn được vào Ngôi vườn hạnh phúc?
70:39

Vô phương! Quả thật, TA (Allah) đă tạo hoá chúng từ cái (tinh dịch) mà chúng biết.
70:40

Bởi thế, Ta thề với Rabb của các điểm của hướng Đông và hướng Tây rằng TA có quyền định đoạt
70:41

Việc thay thế chúng bằng những người khác tốt hơn chúng. Và TA sẽ không thất bại (trong kế hoạch của TA).
70:42

Bởi thế, hăy để mặc chúng vùi đầu tán gẫu và vui đùa cho đến khi giáp mặt Ngày (Phán xử) mà chúng đă được hứa;
70:43

Ngày mà chúng sẽ vội vă bước ra khỏi mộ giống như việc chúng đâm đầu chạy đến mục tiêu (đă định sẵn),-
70:44

Cặp mắt nh́n xuống, đầy nhục nhă. Đó là Ngày mà chúng đă được hứa!
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M