New Page 1
 
New Page 1

69. الحاقة - Chương 69. Al-Haqqa (Thực Tại)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
69:1

Thực-tại!
69:2

Thực-tại là ǵ?
69:3

Và điều ǵ cho Ngươi biết Thực-tại là ǵ?
69:4

Thamud và 'Ad đă bài bác Qari'ah .
69:5

Bởi thế, về người dân Thamud, chúng đă bị tiêu diệt bởi một tiếng sấm sét dữ dội.
69:6

Và người dân 'Ad, chúng đă bị tiêu diệt bởi một trận cuồng phong la rít khủng khiếp
69:7

Mà Ngài (Allah) đă cho thổi dữ dội liên tiếp bẩy đêm và tám ngày đến nỗi Ngươi có thể nh́n thấy người dân nơi đó chết nằm ngổn ngang như cây chà-là bị bứng gốc, ngă rạp xuống đất.
69:8

Bởi thế, Ngươi có thấy ai trong bọn chúng c̣n sống sót?
69:9

Và đến lượt Fir'aun, và những kẻ trước y và những thị trấn (Sodom và Gomorrah) đă bị lật ngược v́ quá tội lỗi,
69:10

Chúng bất tuân (mỗi) vị Thiên sứ của Rabb (Allah) của chúng nên Ngài túm bắt chúng một cách tàn bạo.
69:11

Chính TA (Allah) đă chuyên chở các ngươi trên một chiếc tàu (của Nuh) khi nước lụt dâng lên quá mức
69:12

Mà TA đă làm để nhắc nhở các người; và để cho những chiếc tai nhớ dai ghi nhớ.
69:13

Bởi thế, khi tiếng C̣i duy nhất hụ lên;
69:14

Và khi đất đai với núi non bị nhấc lên và bị đập nát bằng một nhát đập duy nhất;
69:15

Vào Ngày đó, biến cố trọng đại ắt xảy ra.
69:16

Và bầu trời sẽ chẻ đôi bởi v́ vào Ngày đó nó sẽ mỏng mảnh,
69:17

Và các Thiên thần sẽ ở trên ranh giới của nó; và vào Ngày đó, tám Thiên thần sẽ khiêng Thiên Ngai của Rabb (Allah) của Ngươi bên trên chúng.
69:18

Vào Ngày đó, các người sẽ tŕnh diện; không một điều bí mật nào của các người sẽ được giấu nhẹm.
69:19

Bởi thế, đối với ai được trao sổ bộ của ḿnh nơi tay phải th́ sẽ nói: “Này, quí vị hăy đọc sổ bộ của tôi.”
69:20

“Tôi nghĩ tôi t́m thấy trong đó bảng kết toán của tôi.”
69:21

Bởi thế, y sẽ hưởng một đời sống thoải mái,
69:22

Nơi một ngôi Vườn trên cao,
69:23

Mà trái cây của nó tḥng xuống lủng lẳng vừa tầm tay hái.
69:24

Hăy ăn và uống thoả thuê do các điều (thiện) mà quí vị đă gởi đi trước cho ḿnh vào những ngày đă qua.”
69:25

Ngược lại, đối với ai được trao sổ bộ của ḿnh nơi tay trái th́ sẽ than: “Thật khổ cho thân tôi! Thà đừng giao cho tôi sổ bộ này của tôi!
69:26

“Và thà đừng biết ǵ đến bảng kết toán của tôi!
69:27

“Ôi, thà cái (chết) đó kết liễu tôi dứt khoát !
69:28

“Tài sản của tôi chẳng giúp ích ǵ được tôi,
69:29

“Quyền hành của tôi đă bị tiêu diệt, rời bỏ tôi!”
69:30

“Hăy túm bắt hắn và đóng gông hắn,
69:31

“Hăy đốt hắn trong ḷ Lửa;
69:32

“Rồi xiềng hắn bằng sợi dây xích dài bẩy mươi tấc.
69:33

“Quả thật, hắn đă không tin tưởng nơi Đấng Allah Chí Đại,
69:34

“Và không khuyến khích việc nuôi ăn người túng thiếu;
69:35

“Bởi thế, ngày nay tại đây hắn không có một người bạn thân
69:36

“Mà chỉ có thức ăn bằng chất mủ hôi tanh,
69:37

“ Để dành cho các tội nhân dùng.”
69:38

Nhưng không, TA (Allah) thề bằng điều mà các người nh́n thấy,
69:39

Và bằng điều mà các người không nh́n thấy,
69:40

Quả thật Nó (Qur'an) là lời lẽ của một vị Thiên sứ rất vinh dự .
69:41

Và Nó không phải là lời lẽ của một thi sĩ. Nhưng các người chẳng mấy tin.
69:42

Và Nó cũng không phải là lời lẽ của một thầy bói. Các người chẳng mấy nhớ.
69:43

(Nó là) Lời mặc khải do Đấng Chủ Tể của vũ trụ ban xuống.
69:44

Và nếu Người bịa đặt những lời lẽ mà chúng bảo là lời lẽ của TA (Allah),
69:45

Th́ chắc chắn TA sẽ túm bắt Người nơi tay phải,
69:46

Rồi TA sẽ cắt đứt động mạch quả tim của Người,
69:47

Bởi thế, không một ai trong các người có thể che chở Người
69:48

Và quả thật, Nó (Qur'an) là Lời Nhắc nhở ban cho những người ngay chính sợ Allah.
69:49

Và TA biết chắc trong các người có những kẻ bài bác;
69:50

Và quả thật, Nó (Qur'an) là nguồn lo-âu cho những kẻ không tin.
69:51

Nhưng Nó là Chân-lư được khẳng định chắc chắn.
69:52

Bởi thế, hăy tôn vinh Đại danh của Rabb (Allah) Chí Đại của Ngươi.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M