New Page 1
 
New Page 1

68. القلم - Chương 68. Al-Qalam (Bút Viết)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
68:1

Nun . Thề bằng bút viết và điều mà họ ghi chép.
68:2

Do Ân huệ của Rabb của Ngươi, Ngươi không phải là một người mất trí.
68:3

Và quả thật, Ngươi sẽ được một phần thưởng không hề dứt.
68:4

Và quả thật, Ngươi được phú cho những đức tính cao nhă.
68:5

Bởi thế, Ngươi sẽ sớm thấy và chúng cũng sẽ sớm thấy,
68:6

Ai trong các người là kẻ mất trí.
68:7

Quả thật, Rabb của Ngươi biết rơ ai lạc xa con đường của Ngài và ai đi đúng đường.
68:8

Bởi thế, chớ nghe theo những kẻ bài bác (Qur’an).
68:9

Chúng mong ước nếu Ngươi nhượng bộ th́ chúng cũng sẽ nhượng bộ.
68:10

Và chớ nghe theo từng tên thề thốt đê tiện,
68:11

Một kẻ vu khống chuyên tới lui nói xấu người khác,
68:12

Ngăn cản điều thiện, thái quá và tội lỗi,
68:13

Hung bạo, và ngoài ra, hạ cấp,
68:14

Rằng y giầu có và đông con .
68:15

Khi các Lời mặc khải của TA (Allah) được đọc nhắc y, y bảo: “Chuyện của các cổ nhân.”
68:16

TA (Allah) sẽ đóng dấu (sỉ nhục) trên chiếc mơm của y!
68:17

Quả thật, TA thử thách chúng giống như việc TA đă thử thách các chủ nhân của một ngôi vườn khi chúng thề sẽ hái hết trái cây vào một buổi sáng.
68:18

Nhưng không (dè dặt) nói: nếu Allah muốn .
68:19

Bởi thế, một tai ương từ Rabb (Allah) của Ngươi đă được giáng xuống tàn phá nó trong lúc chúng đang ngon giấc;
68:20

Cho nên, sáng hôm sau nó hoàn toàn bị san bằng.
68:21

Và khi trời hừng sáng, chúng gọi nhau (bảo):
68:22

“Nếu các anh muốn hái trái th́ hăy ra vườn sớm!”
68:23

Rồi chúng vừa đi vừa hạ thấp giọng, th́ thào với nhau, bảo:
68:24

“Bửa nay chớ để cho một người nghèo nào vào vườn hái trái phỏng tay trên các anh.”
68:25

Và chúng ra đi thật sớm, nhất quyết trong ư đồ đó.
68:26

Nhưng khi thấy nó, chúng bảo nhau: “Quả thật, chúng ta lạc đường.”
68:27

“Không, chúng ta bị tước mất.”
68:28

Một người ôn ḥa nhất trong bọn lên tiếng: “Há tôi đă không bảo các anh tại sao các anh không tôn vinh (Allah)?”
68:29

Chúng liền thốt: “Quang vinh thay Rabb chúng tôi! Quả thật, chúng tôi đă làm điều sai quấy.”
68:30

Rồi chúng quay lại trách móc nhau.
68:31

Chúng than: “Thật khổ thân chúng ta! Quả thật, chúng ta là những kẻ thái quá.”
68:32

Có lẽ Rabb chúng ta sẽ đổi lại cho chúng ta một ngôi vườn khác tốt hơn. Chúng ta là những người cầu xin Rabb chúng ta.
68:33

Sự trừng phạt (ở đời này) là như thế. Nhưng sự trừng phạt ở Đời sau chắc chắn sẽ to lớn hơn nếu họ biết.
68:34

Quả thật, những người ngay chính sợ Allah sẽ hưởng các ngôi vườn hạnh phúc với Rabb (Allah) của họ.
68:35

Há TA sẽ đối xử với những người Muslim như đối xử với những kẻ tội lỗi?
68:36

Các người gặp chuyện ǵ vậy? Các người xử lư ra sao?
68:37

Há các người có một Kinh sách mà các người học hỏi
68:38

Điều bảo trong đó các người sẽ được mọi thứ mà các người muốn?
68:39

Há các người đă nhận từ TA các lời giao ước có hiệu lực đến Ngày Phục sinh (bảo đảm rằng) các người sẽ được bất cứ điều ǵ mà các người quyết định?
68:40

Hăy hỏi chúng, ai là người của chúng sẽ đứng ra bảo đảm điều đó!
68:41

Hoặc há chúng có những kẻ hợp tác (đứng ra bảo đảm)? Hăy đưa những kẻ hợp tác của chúng đến nếu chúng nói thật.
68:42

Vào Ngày mà ống Chân sẽ được vén lộ và chúng sẽ được gọi đến phủ phục trước (Allah) nhưng chúng sẽ không có khả năng.
68:43

Cặp mắt của chúng gục xuống, đầy xấu hổ. Và chắc chắn trước kia, chúng đă được mời đến phủ phục (trước Allah) trong lúc hăy c̣n khỏe mạnh!
68:44

Thôi, hăy để mặc TA với kẻ bài bác lời tŕnh bày này (Qur’an). TA (Allah) sẽ lôi chúng dần dần từ nơi mà chúng không nhận thấy.
68:45

Và TA tạm tha cho chúng. Chắc chắn, kế hoạch của TA rất vững mănh.
68:46

Hoặc há Ngươi đă đ̣i chúng tiền thù lao cho nên chúng nợ nần chồng chất?
68:47

Hoặc há chúng nắm điều vô h́nh cho nên chúng viết nó xuống?
68:48

Bởi thế, hăy kiên nhẫn chờ đợi Lệnh phán của Rabb của Ngươi và chớ (nóng ḷng) như Người Bạn của con Cá khi Người cầu cứu trong lúc đau khổ.
68:49

Nếu một Ân-huệ từ Rabb của Người không đến với Người th́ Người đă được quẳng lên băi biển hoang vu nhục nhă.
68:50

Rồi Rabb của Người đă chọn Người và biến Người thành một người đức hạnh.
68:51

Và những kẻ không có đức tin muốn ăn tươi nuốt sống Ngươi với cái nh́n (căm thù) của chúng khi chúng nghe Lời Nhắc nhở (Qur'an); và chúng lên tiếng bảo: “Rơ thật, Y là một thằng điên.”
68:52

Và Nó (Qur'an) chỉ là Lời Nhắc nhở (của Allah) cho muôn loài.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M